900 کلمه انگلیسی برای مبتدیان

900 کلمه انگلیسی برای مبتدیان

این فقط بخشی از کلمات هستن و این کلمات برای مبتدیان هست

48 صفحه پی دی اف

۴۴۷ دم     tail

۴۴۸ محصول    produce

۴۴۹ واقع  fact

۴۵۰ فضا  space

۴۵۱ شنیده heard

۴۵۲ بهترین      best

۴۵۳ ساعت       hour

۴۵۴ بهتر  better

۴۵۵ درست است       true

۴۵۶ در    during

۴۵۷ صد   hundred

۴۵۸ پنج   five

۴۵۹ به یاد داش remember

۴۶۰ گام    step

۴۶۱ اوایل early

۴۶۲ نگه داشتن hold

۴۶۳ غرب west

۴۶۴ زمین ground

۴۶۵ علاقه interest

۴۶۶ رسیدن به   reach

۴۶۷ سریع fast

۴۶۸ فعل   verb

۴۶۹ آواز خواندن       sing

۴۷۰ گوش دادن listen

۴۷۱ شش  six

۴۷۲ جدول        table

۴۷۳ سفر  travel

۴۷۴ کمتر less

۴۷۵ صبح morning

۴۷۶ ده     ten

۴۷۷ ساده  simple

۴۷۸ چند   several

۴۷۹ واکه  vowel

۴۸۰ به سمت     toward

۴۸۱ جنگ war

۴۸۲ ذخیره کردن       lay

۴۸۳ در برابر    against

۴۸۴ الگوی       pattern

۴۸۵ کند    slow

۴۸۶ مرکز center

۴۸۷ دوست دارم        love

۴۸۸ فرد   person

۴۸۹ پول   money

۴۹۰ خدمت       serve

۴۹۱ به نظر می رسد appear

۴۹۲ جاده  road

۴۹۳ نقشه  map

۴۹۴ باران rain

۴۹۵ قانون rule

۴۹۶ حکومت    govern

۴۹۷ کشیدن       pull

۴۹۸ سرد  cold

۴۹۹ اطلاع       notice

۵۰۰ صدای       voice

۵۰۱ انرژی       energy

۵۰۲ شکار hunt

۵۰۳ احتمالی     probable

۵۰۴ تخت bed

۵۰۵ برادر brother

۵۰۶ تخم مرغ   egg

۵۰۷ سوار ride

۵۰۸ سلول cell

۵۰۹ باور  believe

۵۱۰ شاید  perhaps

۵۱۱ انتخاب کنید        pick

۵۱۲ ناگهانی     sudden

۵۱۳ شمار count

۵۱۴ مربع square

۵۱۵ دلیل  reason

۵۱۶ طول length

۵۱۷ نمایندگی    represent

۵۱۸ هنر   art

۵۱۹ موضوع    subject

۵۲۰ منطقه        region

۵۲۱ اندازه size

۵۲۲ متفاوت ا    vary

۵۲۳ حل و فصل        settle

۵۲۴ کنند  speak

۵۲۵ وزن  weight

۵۲۶ عمومی     general

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *