(1) . ارزیابی اثربخشی و تحمل پذیری مصرف یکبار در روز متفورمین طولانی رهش در بیماران مبیتلا به دیابت نوع 2

(1) . ارزیابی اثربخشی و تحمل پذیری مصرف یکبار در روز متفورمین طولانی رهش در بیماران مبیتلا به دیابت نوع 2

سال انتشار این مقاله در سال 2010 می باشد.

Abstract
Aims: To determine prospectively the efficacy, tolerability and patient satisfaction of an extended release
formulation of metformin (metformin XR) in hospital based outpatients with type 2 diabetes mellitus currently
treated with standard metformin.
Methods: Patients on immediate release standard metformin either alone or combined with other oral agents
were switched to extended release metformin XR 500 mg tablets and titrated to a maximum dose of 2000 mg/day
Measurements to include glucose and lipid control, blood pressure, body weight, waist circumference, C-reactive
protein, adverse events and patient satisfaction were recorded at baseline, three and six months.
Results: Complete data were obtained for 35 of the 61 patients enrolled to the study. At three and six months no
changes were reported for any of the cardiovascular risk factors except for lipids where there was a modest rise in
plasma triglycerides. These effects were achieved with a reduced dose of metformin XR compared to pre-study
dosing with standard metformin (1500 mg +/- 402 vs 1861 +/- 711 p = 0.004). A total of 77% of patients were free
of gastrointestinal side effects and 83% of patients stated a preference for metformin XR at the end of the study.
Ghost tablets were reported in the faeces by the majority of the patients (54.1%
Conclusions: Patients switched to extended release metformin XR derived the same clinical and metabolic
benefits as for standard metformin but with reduced dosage, fewer gastrointestinal side effects and a greater sense
of well being and satisfaction on medication

 

هدف: تعیین اثربخشی، تحمل پذیري و رضایت بیماران از فرمولاسیون طولانی رهش

در بیماران دیابتی نوع 2 بیمارستان هاي سرپایی که به طور معمول (XR متفورمین(متفورمین با متفورمین استاندارد درمان می شوند.

روش: در بیماران متفورمین استاندارد سریع الرهش به تنهایی و یا در ترکیب با سایر عواملmg/٥٠٠ جایگزین شدند و دوز ماکزیمم روز mg طولانی رهش XR خوراکی با متفورمین مورد C– 2000 شامل گلوکز و کنترل چربی، فشار خون، وزن بدن، دور کمر، پروتئین واکنشی سنجش و اندازه گیري قرار گرفت و عوارض جانبی و رضایت بیمار در ابتدا، سه و شش ماه ثبت گردید.

نتایج: اطلاعات کامل براي 35 نفر از 65 نفر مورد مطالعه نیز حاصل گردید. در سه و شش ماه هیچگونه عوامل خطر قلبی و عروقی به جز چربی نیز گزارش نشده بود که منجر به افزایش در XR مختصر در میزان تري گلیسرید پلاسما گردید. این اثرات با کاهش دوز متفورمین١٥٠٠ mg +/- ٤٠٢ vs ١٨٦١ +/- ٧١١ p = ) مقایسه با میزان دوز متفورمین استاندارد٠٫٠٠٤ ) بدست آمد. در مجموع 77 % از بیماران بدون عوارض جانبی گوارشی بودند ودر پایان را ترجیح داده بودند. و نیز مشابه قرص در مدفوع اکثر XR مطالعه، 83 % بیماران متفورمین .(%54/ بیماران گزارش شده بود( 1

طولانی رهش مزیت هاي بالینی و XR

نتیجه گیري: بیماران با جاگزینی متفورمین

متابولیکی مشابهی در مقایسه با متفورمین استاندارد نشان دادند اما با کاهش دوز، عوارض

جانبی گوارشی کمتر و احساس آرامش و رضایت بیشتري از دارو حاصل گردید.

 6 صفحه pdf و 13 صفحه PDF ترجمه

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *