کامل ترین و به روزترین پکیج منابع آزمون MSRT – مرجع واقعی سوالات آزمون MSRT

کامل ترین و به روزترین پکیج منابع آزمون MSRT - مرجع واقعی سوالات آزمون MSRT

 

 

 

 

 

 

***با توجه به روند جدید آزمون MSRT  بحث زمان بسیار هائز اهمیت می باشد و اینکه بدانیم منابع اصلی آزمون کدامند***

 


 

 

این بسته شامل جدیدترین و کامل‏ترین منابع آزمون MSRT می باشد.

 

منابع واقعی بخش ریدینگ شامل:

 

***منبع شماره 2 (منبع آذر 97 و شهریور، مرداد و تیر 96): جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 40 متن ریدینگ (1 متن از 4 متن ریدینگ آذر 97، 2 متن از 4 متن ریدینگ 31 شهریور 96، تمامی 4 متن ریدینگ آزمون 27 مرداد 96، 2 متن از 4 متن آزمون 23 تیر 96 همچنین 2 متن از 4 متن آزمون 24 دی 95 ، 2 متن از 4 متن آزمون خرداد 95، 1 متن از 4 متن آزمون 3 اردیبهشت 95 و 3 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 27 آذر 94 از این منبع طرح شده است)

 

 

 

 

***منبع شماره 5 (منبع آذر 97):  شامل 130 متن ریدینگ (1 متن در آزمون آذر 97،  1 متن در آزمون 8 مرداد و 1 متن در آزمون 13 شهریور 94 و ا متن در آزمون 15 آبان 94 مطرح شده است)

 

 

 

***منبع شماره 3:  شامل 69 متن ریدینگ (1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون اردیبهشت 97، 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 27 آذر و 1 متن در آزمون بهمن 94 از این منبع طرح شده است)

 

 

***منبع شماره 6: منبع اردیبهشت 97- منبع آذر، آبان و خرداد 96 - منبع آزمون دی و آبان 95):   شامل 70 متن ریدینگ (1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون اردیبهشت 97، 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون آذر 96، 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون آبان 96، تمامی 4 متن ریدینگ آزمون خرداد 96، تمامی 4 متن ریدینگ آزمون 24 دی و آزمون آبان 95 و همچنین 2 متن  آزمون بهمن 93 و یک متن  آزمون 8 اسفند 93 از این منبع مطرح شده است. همچنین یک متن از این منبع در آزمون 8 مرداد 94 مطرح شده است)

 

 

***منبع دی ماه 96:   شامل 19 متن ریدینگ (1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون دی 96 از این منبع مطرح شده است)

 

***منبع شماره 7 (منبع آزمون آبان و اردیبهشت 96):  شامل 30 متن ریدینگ ( 1 متن از 4 متن ریدینگ آزمون آبان 96، 3 متن از 4 متن ازمون اردیبهشت 96،  1 متن ریدینگ آزمون 8 مرداد 94 و 1 متن آزمون 13 شهریور 94 از این منبع طرح شده است)

 

 

 

***منبع آزمون مهر 95 (دومین منبع 23 تیر 96): جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 25 متن ریدینگ ( همراه با سوالات و پاسخنامه) (2 متن از 4 متن ریدینگ آزمون 23 تیر 96 و همچنین 1 متن از 4 متن آزمون مهر 95 از این منبع طرح شده است)

 
 

***منبع آزمون شهریور 95: جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 36 متن ریدینگ ( همراه با سوالات و پاسخنامه) (2 متن از 4 متن آزمون شهریور 95 از این منبع طرح شده است)

 

***منبع شماره 1 : جدیدترین منبع بخش ریدینگ شامل 42 متن ریدینگ (34 متن همراه با سوال و پاسخنامه + 7 متن بدون سوال و پاسخنامه) (3 متن از 4 متن آزمون 9 مهر 95 و 3 متن از 4 متن آزمون مرداد و ا متن آزمون شهریور 95 از این منبع طرح شده است)

 

 

***منبع شماره 4 :  شامل 75 متن ریدینگ (3 متن از این منبع در آزمون 3 اردیبهشت 95 ، 3 متن در آزمون 4 اردیبهشت 94  2 متن در آزمون8 خرداد 94 ، 1 متن در آزمون 8 مرداد و 1 متن در آزمون 13 شهریور و 1 متن در آزمون 15 آبان 94 مطرح شده است)

 

 

 
 

***منبع شماره 8 : کتاب جامعه شناسی به زبان اصلی ( 2 متن ریدینگ در اسفند 93 و در آزمون 4 اردیبهشت و 8 خرداد 94 یک متن ریدینگ طرح شده است )

 

+

 نحوه پاسخگویی به سوالات درک مطلب(سوالات چهار گزینه ای
سوالات چند گزینه ای
سوالات کوتاه پاسخ
سوالات کامل کردنی
سوالات جور کردنی
سوالات درست/ غلط/ داده نشده
انواع پاراگراف
چگونه معنای یک کلمه را حدس بزنیم؟
20 نمونه درک مطلب به همراه پاسخ های کاملاً تشریحی)

 

 

 

منابع بخش گرامر شامل:

منبع گرامر بهمن، آذر، آبان، مهر، شهریور ، مرداد، تیر و اردیبهشت 97

 

منبع حاضر یکی از بهترین منابع گرامر آزمون msrt میباشد. این منبع شامل 657 صفحه و 73 بخش و در مجموع حاوی 3003 سوال به همراه پاسخ صحیح (فقط گزینه صحیح پاسخ مشخص شده است نه پاسخ تشریحی) میباشد.

  تمامی 30 سوال گرامر آزمون بهمن 97، 28 سوال از 30 سوال گرامر آزمون آذر 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 25 آبان 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 20 مهر 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 16 شهریور 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 5 مرداد 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 1 تیر 97، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 21 اردیبهشت 97، 21 سوال از 30 سوال گرامر آزمون اسفند 96، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 13 بهمن 96، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 8 دی 96، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 10 آذر 96، 22 سوال از 30 سوال گرامر آزمون 5 آبان 96، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 31 شهریور 96، تمامی 30 سوال گرامر آزمون 27 مرداد 96، 17 سوال از 30 سوال آزمون 23 تیر 96 و 19 سوال آزمون 1 اردیبهشت 96 از این منبع طرح شده است. همچنین از این منبع در دوره های گذشته نیز سوال طرح شده است به عنوان مثال مهر 95 و خرداد 94 و اسفند 93. بنابراین مطالعه این منبع ارزشمند و پرتکرار سوالات گرامر آزمون msrt برای موفقیت در آزمونهای آینده قابل توصیه میباشد.

 

سوالات بهمن 97 صفحات ( 123 تا 116 و 130 تا 124) این منبع موجود میباشد.  

 

سوالات آذر 97 صفحات ( 107 تا 101 و 115 تا 108) این منبع موجود میباشد.  

 

 

سوالات آبان 97 صفحات ( 100 تا 86 و 641 تا 634) این منبع موجود میباشد. 

 

 

سوالات مهر 97 صفحات ( 85 تا 72 و 657 تا 650) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات شهریور97 صفحات ( 56 تا 63 و 64 تا 71) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات مرداد 97 صفحات ( 370 تا 363 و 389 تا 381) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات تیر 97 صفحات ( 1 تا 8 و 409 تا 417) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات اردیبهشت 97 صفحات ( 9 تا 24) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات اسفند 96 صفحات ( 25 تا 40) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات بهمن 96 صفحات ( 41 تا 56) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات دی 96 صفحات ( 25 تا 40) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات آذر 96 صفحات ( 65 تا 80) این منبع موجود میباشد. 

 

سوالات آبان 96 صفحات (89 تا 96 و 678 تا 686) این منبع موجود میباشد.

سوالات شهریور 96 صفحات (100 تا 115) این منبع موجود میباشد.

سوالات مرداد 96 صفحات (154 تا 161) این منبع موجود میباشد.

سوالات تیر 96 صفحات (92 تا 99 و 664 تا 671) این منبع موجود میباشد.

سوالات اردیبهشت 96 صفحات (139-146 و 179 تا 185) این منیع موجود میباشد.

 

سوالات مهر 95 صفحات (132-138) این منیع موجود میباشد.

 

سوالات خرداد 94 صفحات (504-512) این منیع موجود میباشد.

 

سوالات اسفند 93 صفحات (384-392) این منیع موجود میباشد. 

 

 

+

1- 60 اسکیل (مهارت) بخش گرامر کتاب لانگمن قرمز به زبان فارسی

یکی از مفیدترین و بهترین منابع برای بخش گرامر آزمون زبان MSRT نکات و 60 مهارت کتاب تافل لانگمن قرمز می باشد ولی از آن جهت که این کتاب به زبان اصلی بوده برای بسیاری از افراد درک این 60 اسکیل به راحتی صورت نمی گیرد و باعث دلسردی فرد از مطالعه این نکات می شود. کتاب حاضر این 60 مهارت را به زبان ساده فارسی و به همراه مثال های ذکر شده در کتاب اصلی لانگمن ارائه میکند که بدین صورت این کتاب را به یکی از بهترین و معتبرترین منابع آزمون MSRT تبدیل کرده است.

 

2- 100 مهارت گرامری مورد نیاز برای آزمون MSRT

3- منبع گرامر: نکات مهم گرامری

4- 11 نمونه سوال بخش گرامر

5- منبع جامع گرامر

 

 

 

منبع لیسنینگ (listening) یا شنیداری آزمون MSRT

 

بخش شنیداری آزمون MSRT از 30 سؤال تشکیل شده است. معمولاً 10 سؤال مکالمه کوتاه (short conversations) و 20 سؤال مکالمه بلند (Longer conversations). مشکلی همیشگی که برای شرکت کنندگان آزمون MSRT وجود دارد مشخص نبودن و در دسترس نبودن منبع بخش مکالمات بلند میباشد لذا داوطلبان مجبور به انتخاب شانسی پاسخ  برای این 20 سؤال مکالمه بلند میشوند و عملاً شانس خود را برای قبولی در این آزمون کاهش می دهند.  ما با زحمات فراوان سرانجام موفق به تهیه منبع سؤالات مکالمات بلند آزمون MSRT شدیم تا شما شرکت کنندگان با خیالی آسوده گام به این آزمون سرنوشت ساز بگذارید. شما با مطالعه بخش شنیداری از این مجموعه به موفقیت 100 تا 90 درصدی در بخش شنیداری دست خواهید یافت.

 

 

 پکیج حاضر شامل منابع زیر میباشد:

 

*****منبع شماره 3: منبع بهمن، آبان، شهریور و تیر 97 و آبان 96
این منبع شامل 60 نمونه مکالمه بلند همراه با پاسخ، متن مکالمات بلند (Listening Script) و فاقد فایل صوتی  میباشد. شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.
11 سؤال از مکالمات بلند آزمون بهمن 97 ، 6 سؤال از مکالمات بلند آزمون آبان 97 ، 5 سؤال از مکالمات بلند آزمون شهریور 97 و 11 سؤال از مکالمات بلند آزمون تیر 97 ، 5 سؤال از مکالمات بلند آزمون آبان 96 و 15 سؤال از مکالمات بلند آزمون 2 بهمن 94 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****منبع شماره 2: (منبع آذر، مرداد و اردیبهشت 97 - منبع آذر، آبان و مرداد 96)

بخش الف:

این منبع  شامل  28 نمونه مکالمه بلند میباشد.

بخش ب:

این منبع شامل 18 نمونه مکالمه بلند به همراه متن مکالمات بلند (Listening Script)

  11 سوال از مکالمات بلند آزمون آذر 97، 6 سوال از مکالمات بلند آزمون مرداد 97، 15 سوال از مکالمات بلند آزمون اردیبهشت 97، 11 سؤال از مکالمات بلند آزمون آذر 96، 5 سؤال از مکالمات بلند آزمون آبان 96، 10 سؤال از مکالمات بلند آزمون 27 مرداد 96 ، 16 سؤال از مکالمات بلند آزمون 13 شهریور 94 و از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود. این منبع فاقد فایل صوتی است. شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

***** منبع آبان، شهریور، مرداد و اردیبهشت 97 : منبع لیسنینگ اردیبهشت 96، دی 95 بهمن، آبان 96 :

این منبع شامل 54 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات بلند (Listening Script) و فاقد فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

5 سؤال از مکالمات بلند آزمون آبان 97 ، 6 سوال از مکالمات بلند آزمون شهریور 97، 11 سوال از مکالمات بلند آزمون مرداد 97، 5 سوال از مکالمات بلند آزمون اردیبهشت 97، 11 سوال از مکالمات بلند آزمون بهمن 96، 5 سوال از مکالمات بلند آزمون آبان 96، 11 سوال از مکالمات بلند آزمون اردیبهشت 96 و تمامی 4 مکالمه بلند آزمون 24 دی 95 (شامل 4 مکالمه بلند و 23 سوال) از این منبع طرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****منبع لیسنینگ 7 خرداد 95 و مهر، شهریور و تیر 97:

این منبع شامل 44 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات بلند (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

10 سؤال از مکالمات بلند آزمون مهر 97،، 6 سؤال از مکالمات بلند آزمون شهریور 97 و 5 سوال از مکالمات بلند آزمون تیر 97 و تمامی 20 سوال مکالمات بلند آزمون 7 خرداد  95 از این منبع طرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

******منبع لیسنینگ مرداد 95 و منبع مهر 97:
این منبع شامل 38 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات  (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

9 سؤال از مکالمات بلند آزمون مهر 97 و تمامی سوالات مکالمات بلند آزمون 1 مرداد  95 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****منبع شماره 1 (منبع شهریور 97 و اسفند 96):

این منبع شامل 40 نمونه مکالمه بلند همراه با پاسخ، متن مکالمات بلند (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) مربوط به هر بخش میباشد. شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.
 6 سؤال از مکالمات بلند آزمون شهریور 97، 11 سؤال از مکالمات بلند آزمون اسفند 96، همچنین در گذشته 14 سؤال از مکالمات بلند آزمون 27 آذر 94 از این منبع طرح شده بود. 

 

 

 

 

 

 

 

*****منبع لیسنینگ 23 تیر و 5 خرداد 96:
این منبع شامل 36 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات بلند (Listening Script) و فاقد فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

5 سوال از مکالمات بلند آزمون تیر 96 و 10 مکالمه بلند آزمون 5 خرداد 96 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

 

 

 

 

 

 

******منبع لیسنینگ 9 مهر 95:

کتاب حاضر شامل 179 صفحه با فرمت Pdf و دارای بخش های مختلف مکالمات کوتاه و بلند به همراه پاسخنامه، پاسخ تشریحی سوالات(به زبان انگلیسی) و متن مکالمات کوتاه و بلند (Listening Script) و فاقد فایل صوتی میباشد.

(پاسخ سوالات و متن مکالمات کوتاه و بلند (Listening Script) در انتهای این فایل قرار دارند)
 در آزمون 9 مهر 1395، 3 مکالمه کوتاه و 1 بخش از مکالمات بلند از این منبع ارزشمند طرح شده است. لذا احتمال طرح سوال از این منبع در آزمون های آینده وجود دارد.
 
 
 
 

 

 

 

 

*****منبع اردیبهشت 95:

منبع لیسنینگ بلند LONG:
این منبع شامل 36 نمونه مکالمه بلند همراه با سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات بلند (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

12 سؤال از مکالمات بلند آزمون 3 اردیبهشت  95 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

منبع لیسنینگ کوتاه Short:

این منبع شامل 200  مکالمه ، سوالات و پاسخ آنها میباشد و فاقد متن مکالمات  (Listening Script) و فایل صوتی  (Listening audio) میباشد. لذا شما با مطالعه و بخاطر سپردن آنها قادر خواهید بود در بخش مکالمات شنیداری بلند موفق عمل کنید.

5 سؤال از مکالمات کوتاه آزمون آبان 97 و 5 سؤال از مکالمات کوتاه آزمون 3 اردیبهشت  95 از این منبع طرح شده است. لذا انتظار می رود در آزمون های آینده از این منبع سؤال مطرح شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

***در آزمونهای اردیبهشت، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و بهمن 97 تمامی سوالات گرامر و شنیداری بلند از منابع ما طرح شده است همچنین در آزمون های گذشته بیش از 50 درصد سوالات ریدینگ از منابع ما طرح شده است و این میزان در  آزمون های اخیر اردیبهشت، خرداد و مرداد و آذر 94 و اردیبهشت، مهر و آبان و دی 1395 و اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور 96 و اردیبهشت 97 100 درصد بوده است***

 

 

 

 

***شما می توانید صحت موارد فوق را از دوستان شرکت کننده خود در آزمون های قبلی جویا شوید***

 

 

دانلود رایگان نمونه متن های ریدینگ طرح شده در آزمون های قبلی

 

رمز عبور نمونه فایل های دانلود شده: msrtmche.sell.ir

 

 

 
 
 

 

 11- دانلود رایگان نمونه (2) متن 13 شهریور 94

 

 12- دانلود رایگان نمونه (3) متن 13 شهریور 94

 

13- دانلود رایگان نمونه متن 17 مهر 94

 

14- دانلود رایگان نمونه (1) آزمون 27 آذر 94 

 

15- دانلود رایگان نمونه (2) آزمون 27 آذر 94

 

16- دانلود رایگان نمونه متن (3) ریدینگ آزمون 27 آذر 94

 

دانلود رایگان نمونه متن ریدینگ 2 بهمن 94

 

دانلود رایگان نمونه متن ریدینگ (1) اردیبهشت 95 

 

 

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *