کارتحقیقی حقوق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوقی ایران

کارتحقیقی حقوق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوقی ایران

فایل وورد کار تحقیقی رشته حقوق 

سه فصل 

50 صفحه 

فهرست

عنوان                                                                                                                                       صفحه

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

1) بیان مسئله. 2

2) پرسشهای تحقیق.. 2

3) فرضیات تحقیق.. 2

4- روش تحقیق.. 3

5) محدودیتهای تحقیق.. 3

6) تقسیم بندی مطالب... 3

 

فصل اول - بررسی حقوقی پولشویی.. 4

بررسی حقوقی پولشویی.. 5

گفتار اول: عنصر قانونی.. 8

گفتار دوم: عنصر مادی... 8

بند اول : شرایط مقدماتی.. 9

  1. ضرورت وجود جرم قبلی.. 9

2- خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم. 10

3- خصوصیات مرتکب جرم. 10

بند دوم: عمل مرتکب... 11

بند سوم: شیوهها و وسایل ارتکاب جرم. 11

1-1 تصفیه پول.. 12

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.. 13

3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان.. 13

4-1 وامهای صوری و دروغین.. 13

1-5 اسمورفینگ.... 14

6-1 استفاده از بانکهای کارگزار 14

7-1 نقل و انتقال الکترونیکی و استفاده از کارتهای هوشمند. 14

8-1 بهشتهای مالیاتی.. 15

2- شیوههای مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیربانکی.. 15

1-2 حواله. 15

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 16

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه. 16

3- شیوهها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی.. 16

1-3- قاچاق پول.. 16

2-3 استفاده از کازینوها 17

3-3 استفاده از مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه. 17

4-3 استفاده از بازار هنر و عتیقهجات و جواهرات... 18

5-3 استفاده از متخصصان حرفهای... 18

بند چهارم : مراحل پولشویی.. 19

1- مرحله جایگزینی.. 19

2- مرحله لایه گذاری... 19

3- مرحله ادغام. 20

بند پنجم: نتیجه مجرمانه. 20

بند ششم: مشارکت و معاونت در پولشویی.. 21

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم. 22

 

فصل دوم - مبارزه با پولشویی.. 24

راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی.. 25

مبحث اول: راهکارهای تقنینی.. 25

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.. 25

گفتار دوم: پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم. 27

گفتار سوم: شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.. 28

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی واداری... 29

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. 29

بند اول: رعایت اصل شناخت مشتری... 30

بند دوم: حفظ سوابق مالی.. 31

بند سوم: گزارش موارد مشکوک... 33

بند چهارم: تعدیل اصل رازداری حرفهای... 34

بند پنجم: عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک... 35

بند ششم: آموزش کارکنان و کارمندان.. 35

گفتار دوم: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات غیرمالی و اشخاص حرفهای... 36

گفتار سوم: مسئولیتها و تکالیف نظارتی.. 37

بند اول: ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی FIU... 37

بند دوم: کنترل نقل و انتقال پول.. 38

بند سوم: نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی.. 39

بند چهارم: تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل.. 39

مبحث سوم: راهکارها و اقدامات پیشگیرانه. 40

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 40

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی.. 41

 

فصل سوم - نتيجه گيري و پيشنهادات... 43

نتیجه گیری و پیشنهادات... 44

پيشنهادات... 45

منابع: 48

 

بخشی از مطالب این کار تحقیقی:

مقدمه 1) بیان مسئله

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است. در نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تأمین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سودآور هستند. از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی، جرایم سازمان یافته بروز کرده است؛ گروه­های سازمان یافته­ای که با استفاده از مدرن­ترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند.

2) پرسش­های تحقیق

1- از آنجا که پولشویی را می­توان یکی از حلقه­های منفی جامعه دانست پدیده­ی پولشویی تحت تأثیر چه عواملی است؟

2- منظور از پول­های خونی و پول­های سیاه چیست؟

3- منظور از قاچاق پول چیست؟

4- آخرین مرحله پولشویی چه مرحله­ای است و منظور از آن چیست؟

3) فرضیات تحقیق

1- به هر حال پدیده پولشویی را می­توان حلقه­ای از جریان­های منفی جامعه دانست که تحت تأثیر عوامل مختلف، فرآیندهای مالی ـ پولی را به طور اخص و کل ساختار اقتصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرار می­دهد. لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است.

2- پول­های خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریست و قاچاق مواد مخدر اطلاق می­شود. پول­های سیاه به پول­هایی گفته می­شود که از طریق فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می­آید.

3- منظور از قاچاق پول حمل و نقل فیزیکی یا اسناد و اوراق بهادار است. در این روش، پول با استفاده از خطوط هوایی و دریایی و یا زمینی به خارج از کشور و معمولاً به بهشت­های مالیاتی منتقل می­شود. اغلب در کشورهایی که محل عمده تولید پول ناشی از جرم هستند، ولی امکان واریز این وجوه کلان به حساب­های بانکی و مؤسسات مالی دیگر، به علت اجرای مقررات ضد پولشویی وجود ندارد، مرتکبان راهی جز انتقال اموال به خارج از کشور و گذاشتن آن در بانک­های کشورهای دیگر و در صورت لزوم انتقال مجدد آن­ها به داخل کشور خود ندارند. البته چنانچه در کشوری نظام آزاد انتقال از روی حاکم باشد که در آن ورود و خروج ارز آزاد باشد، پولشویان نیز مانند سایر اشخاص می­توانند بدون هیچ محدودیتی پول را از کشور خارج کنند اما در مقابل در کشورهایی که نظام کنترل ارزی حاکم است و ورود و خروج ارز تحت کنترل دولت و بانک مرکزی است. پولشویان چاره­ای جز خروج مخفیانه پول خود از کشور ندارند و برای این منظور پول­های خود را در هر چیزی اعم از ماشین­های دست دوم و عروسک و تلویزیون و ... مخفی کرده  و به خارج منتقل می­کنند.

4- آخرین مرحله پولشویی مرحله­ای است که در آن پول­های نامشروع وارد سسیتم اقتصادی و مالی مشروع می­شود. با پول­های قانونی ترکیب شده و ظاهری کاملاً قانونی به خود می­گیرد و به صورت درآمد مشروع که اغلب مالیات آن هم پرداخته می­شود، به جریان گذاشته می­شود و کاملاً مشابه تمام اموال دیگر می­شود می­تواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی حقوقی پولشویی

در این فصل، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می­شود. لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف، تاریخچه پولشویی و ارکان تشکیل دهنده آن مورد مطالعه قرار می­گیرد.

پولشوی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می­شود معادل لغوی کلمه money laundering انگلیسی است. با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می­رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست. امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آن­ها اموال کثیف گفته می-شود و حاصل فعالیت­های مجرمانه است. این اموال به 3 دسته تقسیم می­شوند: پول­های خونی، پول­های سیاه و پول­های خاکستری.

پول­های خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می­شود، پول­های سیاه به پول­هایی گفته می­شود که از طریق فرار مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می­آید و دسته سوم پول­هایی هستند که دور از چشم مأمورین حکومت اخذ می­شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می­آید.[1]

از آنجایی که منشأ این پول­ها غیرقانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آن­ها انجام شود تا سر منشأ غیرقانونی آن­ها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می­شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته­اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس­شویی که چرک و کثافت را از لباس­ها جدا می­کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال، آن را پاک می­سازد و به آن ظاهری قانونی می­دهد.[2]

البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد. ماده 3 کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 در وین، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مسأله پولشویی جلب کرد.

گفتار اول: عنصر قانونی

همان گونه که برخی اساتید حقوق جزا بیان کرده­اند عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا در کنار عنصر مادی و روانی مورد بررسی قرار داد.[3] چون عنصر قانونی همسنگ و هم تراز عناصر دیگر نیست بلکه عناصر دیگر در طول عنصر قانونی قرار می­گیرد. عنصر مادی و روانی جرم هر دو مبتنی بر قانون هستند و بنا بر تصریح قانون است که می­توان رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرم شناخت. هیچ عملی بدون این که قانون آن را جرم بداند، وارد دایره حقوق جزا نمی­شود. اما ما بنا بر سنت حقوقی این عنصر را نیز مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم از اجزای مختلفی تشکیل می­شود که عبارت است از شرایط مقدماتی که برای وقوع جرم لازم است، عمل ارتکابی، وسیله ارتکاب جرم، نتیجه جرم، شروع به جرم و معاونت و مشارکت در جرم. که به بررسی هر یک از این اجزا در خصوص پولشویی می­پردازیم.

منابع:

  1. آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد3، چاپ پنجم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1377
  2. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، چاپ سوم، نشر ميزان، 1380.
  3. باسورث ديويس، رو آن و سالت مارش، گراهام، پولشويي، ترجمه نصرالله اميربشيري، چاپ اول، معاونت آموزشي ناجا، 1376
  4. باقرزاده، احد، پيامدهاي پولشويي، چاپ دوم، نشر وفاق، 1382

[1] . مهدی صحراییان «ار آل کاپون تا اسکله­های جنوب»، روزنامه یاس نو، شماره 157، 23/6/82، ص 7.

[2] . حسین میرمحمدصادقی، حقوق جزای بین الملل، (مجموعه مقالات)، نشر میزان، چاپ اول، 1377، ص 333.

[3] . حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ششم، نشر دادگستر، 1378، ص 52.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *