پروژه امور مشترکین تلفن همراه به همراه داکیومنت

پروژه امور مشترکین تلفن همراه به همراه داکیومنت

موضوع: پروژه طراحي سيستم نرم افزاري امور مشترکین تلفن همراه با رشنال رز

شامل: 100 صفحه داکیومنت و فایل ورد و فایل رشنال رز MDL

پروژه امور مشترکین تلفن همراه به همراه داکیومنت می باشد و کاملا قابل ویرایش و تغییر است

 

فهرست مطالب
چکیده 6
نرم افزار مکانیزه امور مشترکین 6
مخاطبین نرم افزار امور مشترکین 6
مقدمه 7
فصل اول: ویژگیهای نرم افزار امور مشترکین 8
1-1- مشخصات فنی نرم افزار امور مشترکین 9
1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 10
1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری 10
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 10
كاربران سيستم نرم افزار امور مشترکین 11
ذينفعان نرم افزار 11
فصل دوم: نمودارهای DFD 12
2-1- نمودار Context Diagram (سطح صفر) سیستم امور مشترکین 13
2-2- جداسازی سیستم مورد نظر از سایر موجودیتها 14
2-3- نمودار سطح یک امور مشترکین 15
2-4- نمودار سطح دو امور مشترکین (پرداختها) 16
2-5- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات ثبت نام) 17
2-6- نمودار سطح دو امور مشترکین (عملیات رفع عیب ، تعویض) 18
2-7- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از درخواست صدور) 19
2-8- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صدور) 20
2-9- نمودار سطح سه امور مشترکین (ناشی از عملیات صورتحسابها) 21
فصل سوم: نمودار ER 22
نمودار ER به همراه متدهای (مشابه نمودار کلاس) 23
نمودار ER مربوط به جداول پایگگاه داده ایجاد شده در محیط SQL Server 24
فصل چهارم: بررسي موجودیتهای برنامه و روابط موجود 25
فصل پنجم: معرفی زبان برنامه نویسی و علت انتخاب آن 27
اهداف طراحی زبان 29
تاریخچه 29
ویژگی‌ها 30
سیستم یکپارچه شده 31
انواع داده 31
Boxing و EnBoxing 32
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 32
کلاسهای partial 32
Genericها 33
کلاس های static 33
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 33
Delegateهای ناشناس 34
Delegate covariance and contravariance 34
نوع داده Nullable 35
فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو 36
6-1- Use case چیست؟ 37
6-2- Actor چیست؟ 38
6-3- دیاگرام use case چیست؟ 38
6-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 38
6-5- شناسائی Actor های سیستم 39
6-5-1- Actor کاربر 39
6-5-2- Actor مدیر 40
6-5-3- Actor کارمندان 40
6-5-4- Actor مشتریان 41
6-6- شناسائی Use Case ها 42
6-6-1- نمودارهای USE CASE 1 43
6-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 44
6-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 44
6-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 45
6-6-2- نمودارهای USE CASE 2 46
6-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 47
6-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 48
6-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 50
6-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 51
6-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 52
نمودارهای USE CASE 3 53
6-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 54
6-6-3-2- سناریوی Use Case Order 55
نمودارهای USE CASE 4 56
6-6-4-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 57
1-6-3-2- سناریوی Staff Employment Use Case 58
1-6-3-3- سناریوی Use Case تعریف شرح وظائف 59
1-6-3-4- سناریوی Use Case تائید عملیات کاربران 60
1-6-3-4- سناریوی Generate Reports Use Case 61
نمودار کلی Use Case 62
فصل هشتم: Class Diagram 63
8-1- نمودار Class اصلی سیتم امور مشترکین 63
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 64
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر 65
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای مختلف امور مشترکین 65
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 66
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 66
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 67
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 67
8-8- نمودار Class مربوط به گروه بندی سیمکارتها 67
8-9- نمودار Class مربوط به ثبت مشخصات سیمکارتها 68
فصل نهم: SequEnce Diagram 69
9-1- نمودار توالی SignIn 69
9-2- نمودار توالی Order Register 71
9-3- نمودار توالی Product Group Definition 72
9-4- نمودار توالی Product Definition 73
9-5- نمودار توالی SignIn 74
9-6- نمودار توالی SignOut 75
فصل دهم: Collaboration Diagram 76
10-1- نمودار همکاری SignIn 77
10-2- نمودار همکاری SignUp 78
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 78
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 79
10-5- نمودار همکاری Sign Out 80
فصل یازدهم: StateChart Diagram 82
11-1- نمودار وضعیت SignUp 83
11-2- نمودار وضعیت SignIn 84
11-3- نمودار وضعیت SignOut 85
11-4- نمودار وضعیت Product Definition 86
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 87
فصل دوازدهم: دیکشنری داده 88
12-1- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات مشتریان 89
12-2- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات مشتریان 89
12-3- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات مدیران سیستم 89
12-4- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات مدیران سیستم 90
12-5- دیکشنری ساختار داده مربوط به سفارش خرید سیمکارتها 91
12-6- دیکشنری اجزاء داده مربوط به سفارش خرید سیمکارتها 92
12-7- دیکشنری ساختار داده مربوط به صورتحسابهای مشتریان 92
12-8- دیکشنری اجزاء داده مربوط به صورت حسابهای مشتریان 93
12-9- دیکشنری ساختار داده مربوط به مشخصات سیمکارتها 93
12-10- دیکشنری اجزاء داده مربوط به مشخصات سیمکارتها 94
فصل سیزدهم: Component diagram 95
13-1- نمودار Component کلی سیستم 95
13-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان 96
13-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها 97
فصل چهاردهم: Domain Diagram 99
14-1- نمودار Domain اصلی سیستم 100
فصل پانزدهم: Activity Diagram 101
15-1- نمودار فعالیت LogIn 102
15-2- نمودار فعالیت SignUp 103
15-3- نمودار فعالیت LogOut 104
15-4- نمودار فعالیت امکانسنجی سفارش کارها 105
15-5- نمودار فعالیت ایجاد سیمکارت جدید 106
15-6- نمودار فعالیت ایجاد سیمکارت جدید 107
نتیجه گیری 107
پیشنهادات 108
منابع و مواخذ 109

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *