پروژه آماده پیراپزشکی: شناسایی و تشخیص انواع آنتروباكترياسه ها و آزمایش های مرتبط با آنها (129 صفحه فایل ورد – word)

پروژه آماده پیراپزشکی: شناسایی و تشخیص انواع آنتروباكترياسه ها و آزمایش های مرتبط با آنها (129 صفحه فایل ورد – word)

 

 

 

 

 

 

 

 

چكيده

باكتري هاي اين گروه ميله اي شكل- گرام منفي – هوازي داراي آنزيم فنيل آلانين و آميناز هستند. اكثراً داراي زندگي آزاد و غير پاتوژن بوده و در آب- خاك – فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبيعي رود مي باشند. پرتئوس مورگاني P. Morgagvill و پروتئوس رتگري در عفونتهاي بيمارستاني مشاهده مي شود. باكتريهاي گروه پروويدا نس اساساً لاكتوز را تخيمير نمي كنند و اگر اين كار را انجام دهند بكندي بسيار خواهد بود. پروتئوس ها معمولاً اوره آزتوليد مي كنند كه اوره را تجزيه نموده و ايجاد آمونياك مي نمايد. طي عفونتهاي اداري توسط پروتئوس ادرار شديداً قليايي مي شود و توليد سنگهاي اداري تسريع مي گردد و اسيدي نمودن آن به سادگي ميسر نيست. پروويدا شيسا ايجاد داوره نمي كند

   پروتئوس ها به وسيله فلاژلهاي پري تريش خود سريعاً متحركند و معمولاً در سطح محيط هاي كشت جامد نيز به نحو خاصي جابجا مي شوند. جابجا و پخش شدن باكتري در محيط جامد به نام Swarming با هجوم خوانده مي شود. براي جلوگيري از اين پديده (كه جدا كردن باكتري ها را تقريباً غير ممكن مي نمايد). بايد به محيط كشت مواد خاصي افزود (مثلاً فنيل اتيل الكل با محيط هائي مانند CLED كه از نظر الكتروليت فقير هستند بايد مورد  استفاده قرار گيرد). حركت سريع باكتري در بخش و هجوم آن بدستگاه اداراري ممكن است سهيم باشد.

   پروتئوسها متحرك داراي آنتي ژن H هستد (علاوه بر آنتي ژن O ) بعضي از    پروتئوسها كه به نام OX خوانده مي شوند داراي آنتي ژنهاي پلي ساكاريد مشتركي با ريكتزيا ها مي باشند. سرم بيماران متبلا به ريكتزيور قادر به آلگوتينه كردن پروتئوس هاي OX مي باشند. (كه از آن تستي پايه گذاري شده تا به تشخيص ريكتزيوز كمك نمايد و به نام تست واين وفليكس Weil – Felix خوانده مي شود.) پروتئوسها نيز ماننند كلي فرم ها هنگامي كه از دستگاه گوارشي خارج گردند ايجاد بيماري مي نمايند. باكتري اكثراً در عفونت هاي ادراري خارج گردند ايجاد بيماري مي نمايند. باكتري اكثراً در عفونت هاي ادراري باكتريمي پنموني و نيز  عفونت هاي كانوني افراد ضعيف و رنجور مشاهده مي شود. عفوني شدن از طريق تزريق داخل وريدي نيز مشاهده شده است. از نظر حساسيت نسبت به داروهاي مختلف تفاوت بسياري بين سوشهاي    پروتئوس وجود دارند.

   پني سيلي اغلب بر روي پروتئوس ميرابيليس P. Mirabilis مؤثر است. انواع ديگر پروتئوس در حال حاضر(1982) نسبت به آمينوگيلكوزيد ها (آميكاسين، توبرامايسين و جنتا مايسين) سفالوسپرين ها (سفا ماندول و سفولوكسي تين) و كلرا مفنيكل حساس مي باشند.

 

عنوان        صفحه

1-چكيده 

2-مقدمه 

1-2- كلياتي درباره آنتروباكترياسه ها        

1-1-2- تقسيم بندي                

2-2-1 اختصاصات عمومي انتروباكترياسهها            

1-2-2 جداسازي انتروباكترياسه ها          

جداسازي انتروباكترياسه ها       

جداسازي از مدفوع   

جداسازي از خون     

جداسازي از ادرارا    

كشتهاي جداكننده اوليه             

3-2 – تشخيص آنتروباكترياسه ها               

محيط                     KCN        

محيطهاي دي كربوكسي لاز       

آزمايش متيل رد         

آزمايش ايمويك        

4-2- ساختمان آنتي ژنيك و پيچيدگي آنتي ژنيك       

1-4-2- آنتي ژنهاي K            

2-4-2-آنتي ژنهاي H             

3-4-2 آنتي ژنهاي O              

5-2- تغييرات و روابط ژنتيكي   

6-2- شناسايي گروههاي فاميل آنتروباكترياسه ها      

1-6-2- جنس سالمونلا          

2-6-2-جنس آريزونا               

3-6-2- جنس سيتروباكتر        

عنوان        صفحه

4-6-2-جنس اشيگلا              

5-6-2-جنس اشريشياها         

6-6-2-جنس ادواردسيلها       

7-6-2-جنس كلسيلا              

8-6-2-جنس انتروباكتر          

9-6-2-جنس هافينا

10-6-2-جنس سراتياها          

3- شناسايي جنس پروتئوس      

1-3- عفونتهاي پروتئوسي         

1-1-3- اپيدميدلژي و پاتوژنيسته               

2-1-3- تظاهرات باليني          

3-1-3- عفونتهاي جلدي        

4-1-3- عفونتهاي گوش و سينوسهاي ماستوئيد         

5-1-3- عفونتهاي مجاري ادراري            

6-1-3- تشخيص    

8-1-3-درمان         

4-هدف  

5-مواد و روشها        

5-1- كشت بر روي محيط  SS 

5-2-كشت بر روي محيط مكانيكي           

5-3-كشت بر روي محيط Tsi  

5-4-كشت بر روي محيط ژلوزساده           

5-5- استفاده از تستهاي اختصاصي (Api سيستم)    

1-5-5- آ‎زمايش اورتونيتروفنيل- بتا- د- گالاكتوزيد  

2-5-5- آزمايش هيدورژن سولفوره           

عنوان        صفحه

3-5-5- آزمايش د آميناز          

4-5-5- آزمايش اوره آز           

5-5-5- وژس پروسكائر          

6-5-5- آزمايش اندول            

7-5-5 آزمايش سيترات            

6-5- مطالعات باكتريولژيكي    

6- نتايج  

7- بحث 

8 منابع و مآخذ         

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *