پروتكل گروه‌ درمانی شناختي- رفتاري مصرف مواد

پروتكل گروه‌ درمانی شناختي- رفتاري مصرف مواد

پروتكل گروه‌ درمانی شناختي- رفتاري مصرف مواد

 مناسب برای درمانگران حوزه اعتیاد

11 صفحه

pdf- word

برنامه برای 12 جلسه گروه درمانی

 

نمونه ای جلسات:

جلسه اول: بازخورد انگيزشي فردي

در اولين جلسه، بر شناسايي و كشف فوايد و مضرات ايجاد تغيير در روند مصرف مواد توسط درمانجویان تأكيد مي‌شود. براي انجام اين كار از فنون مختلفي استفاده مي‌شود (ميلر و رولنيك، 2002 ؛ رولنيك و همكاران، 1999؛ راتگرز و گريوز، 2004). توصية ما اين است كه جدول دوستوني روي وايت‌بورد رسم كنيد و ستون اول آن را به فوايد ايجاد تغيير در مصرف مواد و ستون دوم آن را به مضرات عدم تغيير در مصرف مواد اختصاص دهيد و از حاضران در جلسه بخواهيد تا اين ستون‌ها را پر كنند. هنگام انجام اين تمرين متخصصان باليني نبايد زياد فعال باشند و بايد نقشي به‌تقريب خنثي داشته باشند. نكتة اصلی اينجاست كه بايد افراد گروه را تشويق كرد تا خودشان ساختار انگيزشي خودشان را براي تغيير تعيين كنند. تسهيل‌كنندة گروه بايد از فنون گوش دادن تأملي يا تعمقي استفاده كرده و افراد را تشويق كند تا در اين كار مشاركت فعالانه‌اي داشته باشند.

 

 

جلسه هشتم: انتقاد‌پذيري و انتقاد كردن

همان‌گونه‌كه مصرف‌كنندگان مواد قادر به ارائة پاسخ‌هاي امتناع همراه با جرأت‌ورزي در مواقع پيشنهاد مستقيم براي مصرف مواد نيستند، ممكن است نتوانند پاسخ‌هاي مناسب و همراه با جرأت‌ورزي به انتقادهاي ديگران بدهند و حتي ممكن است به گونه‌اي از ديگران انتقاد كنند كه به جای حل مشکل، به ايجاد خشم در ديگران منجر شود. در اين جلسه تأكيد بر آنچه گفته مي‌شود، چگونگي بيان مسائلي كه فرد بايد در پاسخ به انتقادهاي ديگران بگويد و همچنين چگونگي انتقاد از ديگران بدون عصبانيت و بدون حالت دفاعي است. اين جلسه با آموزش مختصري دربارة فنون تنش‌زدايي براي خنثي كردن برانگيختگي فيزيولوژيكي هنگام مورد انتقاد واقع شدن همراه است (اضطراب، خشم و عصبانيت). تمرين ايفاي نقش نیز بخش مهمي از اين جلسه است.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *