پایان نامه بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكو باكترپيلوري با بيماري پاركينسون

پایان نامه بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكو باكترپيلوري با بيماري پاركينسون

چکیده :

بيماري پاركینسون يكي از بيماري‌هايي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. اين بيماري  در تمامي نژادها و با شيوع 2-1نفر در هر هزار نفر رخ مي‌دهد. شيوع آن با افزايش سن افزوده  مي‌شود. مشخصات اين بيماري عبارتند از لرزه، هيپوكينزي، رژيدتيه، اختلال در راه رفتن و قامت.  تاكنون اتيولوژي‌هاي مختلفي براي اين بيماري مطرح شده است كه شايعترين آن نوع ايديو پاتيك مي‌باشد. از علل ديگر آن مي‌توان به انسفاليت  لتارژيك پاركينسونيسم ناشي از داروها و سموم و پاركیسنونيسم همراه با ساير بيماريهاي نرولوژيك را نام برد. در مطالعات اخير بحث‌هايي در مورد همراهي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركینسون مطرح شده است.

اين باكتري نوعي باسيل منحني شكل گرم منفي مي‌باشد كه متحرك است و نقش اصلي را در زخم پپتيك و سرطان معده دارد.  اين عفونت شايعترين بيماري باكتريال در سراسر جهان است و شيوع آن در نقاط مختلف جهان بسته به سطح بهداشت جامعه بستگي دارد. در كشورهاي در حال توسعه 80% از جمعيت تا 20 سالگي آلوده مي‌شوند كه اين ميزان در آمريكا 30% مي‌باشد و ميزان آلودگي به هليكوباكترپيلوري در کشور کره جنوبی  56% گزارش شده است.

اين باكتري به مخاط معده و روده آسيب وارد مي‌كند و باعث ايجاد زخم مي‌شود. در مطالعات انجام شده اخير نوعي همراهي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركینسون مشاهده شده و ديده شده كه با درمان اين نوع عفونت در اين بيماران جذب  لوودوپا بهتر صورت گرفته و نتايج درمان بهتري حاصل شده استهمچنين يكي از درمانهاي اصلي كه براي بيماران پاركینسون وجود دارد لوودوپا مي‌باشد كه در بيمارن داراي زخم پپتيك بايد با احتياط مصرف شود. با توجه به اين موضوع كه كشور ما از جمله جوامعي است كه عفونت هليكوباكترپيلوري داراي شيوع بالايي مي‌باشد و همچنين اكثر افراد مبتلايان به پاركینسون داراي سن بالا هستند و شيوع پاركینسون در آنها بالاتر مي‌باشد اين طرح با هدف برررسي ارتباط قبلي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركینسون در بيمارستان بعثت در سال 87-1386 صورت پذيرفت.

 اهداف پژوهش

 هدف كلي طرح:  ارتباط عفونت قبلي هليكوباكترپیلوري با بيماري پاركینسون در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان  بعثت در سال 87-1386

 هدف اختصاصي طرحبررسي فراواني عفونت هليكوباكترپیلوري در بيماران پاركينسوني

 اهداف فرعي طرح:

 1- بررسي ارتباط بیماری پارکینسون با  جنس بيمار

  2- بررسي ارتباط  استرس كاري با بیماری پارکینسون 

3- بررسي ارتباط الكل و سيگار با بیماری پارکینسون

4- بررسي ارتباط ديابت، هيپرتانسيون، هيپرلپيپدمي با بیماری پارکینسون

سؤالات پژوهش

1-    آيا بين عفونت قبلي هليكوباكترپيلوري با بيمارن پاركینسوني ارتباطي وجود دارد؟

2-    فراواني  مصرف الكل و سيگار در بیمارن پارکینسونی چقدر است؟

3-    فراوني استرس  در بیماران پارکینسونی چقدر است؟

4-    –فراواني بیماری پارکینسون بسته به جنس بیمار  چقدر است؟

5-    فراواني  ديابت، هيپرليپيدمي و هيپرتانسيون در بیماران پارکینسونی چقدر است؟

فرضيات:

 هيچ رابطه‌اي بين وجود عفونت هليكوباكترپیلوري و بيماران پاركینسوني وجود ندارد.

 بين وجود عفونت هليکوباكترپیلوري و بيماري پاركینسون رابطه مستقيم وجود دارد.

 

فهرست مطالب:

فصل اول:مقدمه

بیان مساله

اهداف وفرضیات

فصل دوم:بازنگری منابع واطلاعات موجود 

بیماری پارکینسون

اتیولوژی

پاتولوژی

پاتوژنز

درمان

هلیکو باکتر پیلوری

مروری بر دیگر مقالات

فصل سوم:مواد وروشها

نوع مظالعه

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه

معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش

نوع پژوهش  و روش  انجام  کار

فصل چهارم :یافته ها

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

منابع

ضمایم

 

فهرست جداول ونمودارها و پیوست ها:

الف-نمودارها

نمودار شماره 1)ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری  (IgG  Ab) با بیماری پارکینسون

نمودار شماره 2)ارتباط استرس با بیماری پارکینسون

نمودار شماره 3)ارتباط  زخم پپتیک با بیماری پارکینسون

نمودار شماره4)ارتباط سیگار با بیماری پارکینسون

نمودار شماره5)ارتباط دیابت با بیماری پارکینسون

نمودار شماره6)ارتباط الکل با بیماری پارکینسون

نمودار شماره7)ارتباط هیپرلیپیدمی با بیماری پارکینسون

نمودار شماره8)ارتباط هیپرتانسیون با بیماری پارکینسون

 

نوع فایل :  word

تعداد صفحات : 53 صفحه


دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *