پايداري پروتئين ها و غيرطبيعي شدن ساختار آنها

پايداري پروتئين ها و غيرطبيعي شدن ساختار آنها

پروتئين ها، ماكرومولكول هاي بيولوژيكي هستند كه مسئول انجام بسياري از فرايندهاي بيولوژيك از قبيل كاتاليز واكنش هاي بيوشيميايي، انتقال مواد غذايي، تشخيص و شناسايي بين سلولي و انتقال سيگنال در سلول هاي زنده مي باشند. در طول فرايند ترجمه، از اتصال اسيدهاي آمينه به يكديگر بصورت زنجيره هاي پلي پپتيدي خطي، تشکيل شده و سپس طي فرآيند تاخوردگي به بناي فضايي نهايي خود تا مي خورند. بناي فضايي سه بعدي يك پروتئين و فعاليت آن بوسيله ميان كنش هاي پيچيده بين زنجيره هاي جانبي اسيدهاي آمينه شكل مي گيرد. پروتئين ها فقط در بناي فضايي طبيعي خود قادر به ايفاي نقش مي باشند، با اينحال در شرايط مختلفي بناي فضايي طبيعي پروتئين ها ممكن است دستخوش تغيير شده و منجر به غير فعال شدن آنها شود. در ميان پروتئين ها، آنزيم ها از اين جهت كه با كاتاليز واكنش هاي شيميايي موجب سرعت بخشيدن به فرآيند هاي بيوشيميايي مي شوند و از طرفي بسياري از آنزيم ها در محيط هاي خارج سلولي و به منظور هاي مختلفي از قبيل مصارف صنعتي و مواد غذايي كاربرد دارند، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند. بنابراين مطالعه نحوه تاخوردن پروتئين و مكانيسم پايداري آنها و نيز شناسايي روش هاي پايدار كنندگي آنزيم ها و پروتئين ها يكي از موضوعات بحث برانگيز در بيوشيمي مي باشد. مطالعه ساختار پروتئين ها در حالت طبيعي و مقايسه آن با ساختار غير طبيعي شده آنها، در شناسايي فاكتورهاي دخيل در پايداري پروتئين نقش عمده اي را ايفا مي كند.

 

اصطلاح پايداري به مقاومت پروتئين در مواجه با شرايط مختلف تهديد کننده تماميت مولکولي و عمل بيولوژيکي آن از قبيل دماهاي بالا، pH و غيره اطلاق مي شود. يك پروتئين منومري كه بطور صحيح تاخورده باشد، مي تواند در محيط in vitro فعاليت بيولوژيک خودش را از طريق تبديل ساختار سوم آن به يک حالت نامنظم، از دست داده و بنابراين غير فعال شود. اين فرآيند اصطلاحا غيرطبيعي شدن ناميده مي شود و معمولا با برداشت عامل غير فعال کننده، زنجير پلي پپتيدي مي تواند بدون متحمل شدن هر گونه تغيير شيميايي به حالت طبيعي خودش دست يابد.

هر گونه تغيير برگشت پذير و يا غير برگشت پذير در بناي فضايي پروتئين ها كه با تخريب پيوند پپتيدي همراه نباشد غيرطبيعي شدن محسوب مي شود و مرحله نهايي غيرطبيعي شدن منجر به ايجاد ساختار كاملا باز شده پلي پپتيدي مي گردد. غيرطبيعي شدن پروتئين ها مي تواند در شرايط فيزيكي مختلفي از قبيل دماهاي بالا و پايين، pH هاي بالا و پايين، و فشار بالا روي دهد. در بسياري از موارد، غيرطبيعي شدن فقط به طور جزيي برگشت پذير است.

 

جهت استفاده در ارائه تحقیق و همچنین در نوشتن پایان نامه

 

فرمت فایل  Word

تعداد صفحه 28
قابل تغییر و ویرایش

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *