پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نگرش ها و چگونگی تکوین آن ها در 75 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان نگرش ها و چگونگی تکوین آن ها در 75 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

نگرش عبارت است از ترکیبی از باور‌ها و هیجان‌هایی که شخص را پیشاپیش آماده می‌کند تا به دیگران، اشیا و گروه‌های مختلف به شیوهٔ مثبت یا منفی نگاه کند. نگرش‌ها ارزیابی از اشیا را خلاصه می‌کنند و در نتیجه پیش بینی یا هدایت اعمال یا رفتارهای آینده را بر عهده می‌گیرند. نگرش را می‌توان بر حسب نظریه‌های یادگیری و رویکرد شناختی تعریف کرد. در هر یک از این نظریه‌ها مفهوم نگرش به گونه ای متفاوت تعریف می‌شود و هر یک از جنبه‌های متفاوت نگرش را مورد تأکید قرار می‌دهد. گوردون آلپورت(۱۹۳۵) نگرش را چنین تعریف کرده‌است: «نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می‌یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع‌ها و موقعیت‌های وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا بر جای می‌گذارد».

در این تعریف که عمدتاً بر نظریهٔ یادگیری استوار است تأثیر تجارب گذشته بر سازمان دادن به نگرش‌ها و همچنین نشان دادن واکنش به یک موقعیت (آنگونه که در رویکرد رفتارگرایی مطرح است) مورد توجه قرار گرفته‌است.

از سویی کرچ و کراچفیلد (۱۹۴۸) که عمدتاً دیدگاه شناختی داشتند نگرش را اینگونه تعریف کرده‌اند: «نگرش عبارت است از سازمان پایدار فرایندهای انگیزشی، عاطفی، ادراکی و شناختی در ارتباط با برخی از جنبه‌های دنیای فرد». ملاحظه می‌شود که در این تعریف به خاستگاه نگرش اشاره ای نشده و در عوض تجربهٔ ذهنی زمان حال مورد تأکید قرار گرفته‌است.

اجزای شکل دهنده نگرش

شناختی: بخش شناختی نگرش به اجزایی مانند باورها، افکار و ویژگی‌هایی که ما به هر موضوعی نسبت می‌دهیم تقسیم می‌شود. بسیاری از مواقع، ویژگی که هر فرد به یک موضوع نسبت می‌دهد به مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

عاطفی: احساسات یا عواطفی که نسبت به یک موضوع دارید به این بخش از نگرش ما مربوط است. واکنش‌های عاطفی به شیوه‌های مختلف، نگرش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بطور مثال، بسیاری از مردم از عنکبوت ترس دارند؛ بنابراین همین واکنش عاطفی منفی ممکن است که باعث این گردد که شما نگرش منفی نسبت به عنکبوت داشته باشید.

رفتاری: بخش رفتاری نگرش به رفتارهای گذشته و همچنین تجربیات در مورد یک موضوع مرتبط است. ممکن است افراد نگرش فعلی خود را از رفتار قبلی خود برداشت نموده باشند.

خلاصه: نگرش هر فرد از تجربه‌های شخصی نسبت به شرایط مختلف پدید می‌آید که تعیین‌کننده دیدگاه فرد به جهان هستی و خود می‌باشد و همچنین تعیین‌کننده نوع رفتار فرد به شرایط مختلف می‌باشد که با مطالعه، کسب آگهی و تمرین قابل تغییر از حالت منفی به مثبت می‌باشد.

 

فهرست مطالب:

تعریف نگرش

تعریف آلپورت از نگرش

تعریف سه عنصری نگرش

عناصر نگرش ها

ویژگیهای نگرش

تفاوت بین نگرش و واقعیت

تفاوت بین نگرش و ارزش

تفاوت بین نگرش و عقیده

تفاوت بین نگرش و علایق

ابعاد نگرش ها

عوامل تکوین نگرشها (کرچ، کراچفیلد و بالاکی، 1962)

چهارچوبهای نظری برای مطالعه نگرشها

الگوهای عمده در شکل گیری و تغییر نگرشها

الگوی شرطی شدن و تقویت

الگوی مشوقها و تعارضها

الگوی هماهنگی شناختی

دیدگاه تعادل

دیدگاه توافق

ارزش گذاری در دیدگاه توافق

الگوهاي تغییر نگرشها

الگوهای یادگیری محرک - پاسخی

مراحل مختلف فرآیند تغییر نگرش بر طبق نظریه هاولند

پیام رسان

ویژگیهای پیام

زمینه ارائه پیام

گیرندگان پیام

الگوهای شناختی تغییر نگرش

الگوی قضاوت اجتماعی

مفروضات بنیادی الگوی قضاوت اجتماعی

مفاهیم معرفی شده بوسیله شریف

گستره های پذیرش، طرد و عدم التزام

الگوی هماهنگی شناختی

الگوی ناهماهنگی شناختی

راههای کاهش ناهماهنگی

الگوی کارکردی

کارکردهایی که نگرشها در خدمت آنها هستند

اندازه گیری و سنجش نگرشها

ابزار سنجش نگرشها

روشها و فنون سنجش نگرشها

و...

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *