پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تالوفیت ها در 440 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تالوفیت ها در 440 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

واژه تالوفیت از دو کلمه Thallus و hyta تشکیل می‌یابد که در منابع فارسی تحت عنوان تال ‌داران یا ریشه داران آورده شده است. در گیاهان تال‌‌دار پیکره گیاه درریشه و ساقه و برگ متمایز نشده است و بافتهای آوندی وجود ندارد. گامتها دارای دیواره سلولی بوده و تخم تا زمانی که در داخل دستگاه زایشی ماده محصور است به جنین پرسلولی مبدل نمی‌گردد.

بسیاری از محققین با قرار دادن جلبکها و قارچها در یک گروه توافق ندارند. ولی در سالهای اخیر روابط فیلوژنیکی بین قارچها و جلبکها مشاهده شده است. فقداندستگاه فتوسنتز در قارچها امکان برخاستن جلبکها از قارچها را منتفی می‌سازد. ولی مواردی وجود دارد که نظریه اشتقاق قارچها از جلبکها را مستدل می‌سازد. 

تاریخچه

دانشمندی به نام اندلیچر در سال 1836 ، قارچها ، جلبکها و گلسنگها را در یک گروه گیاهی به نام تالوفیتها قرار داد. در سال 1886 دانشمندی به نام ایشلر تمام عالم گیاهی را در چهار شاخه بریوفیتها (هپاتیکها و خزه‌ها) ، تالوفیتها (قارچها ، جلبکها ،گلسنگها) ، پتریدیوفیتها ، اسپرماتوفیتها قرار داد. 

شواهد فیلوژنیکی دال بر اشتقاق قارچها از جلبکها

  1. شباهت ساختمانی و طرز عمل بین قارچهای ساده و جلبکهایی متعلق به گزانتوفیتها ، پیروفیتها و اوگلنوفیتها.
  2. داشتن دو تاژه با طول نامساوی در بعضی از قارچها و گزانتوفیتها.
  3. شباهت شیمیایی دیواره سلولی در قارچها و برخی جلبکها.
  4. داشتن یک تاژه شلاقی و غشای هسته‌ای در قارچها و جلبکهایی از اوگلنوفیتها که در جریان تقسیم میتوز ناپدید می‌شود.

طبقه بندی تالوفیتها

  1. تالوفیتهای کلروفیل‌دار (شامل جلبکها در 10 شاخه).
  2. تالوفیتهای بدون کلروفیل (شامل شیزوفیتها و مایکوتا).
  3. گلسنگها (شامل قارچ + جلبک).

شیزوفیتها

شیزوفیتها غالبا تک سلولی و پروکاریوت هستند و با تقسیم سلولی تکثیر می‌یابند و شامل سه دسته ائوباکتریها ، اکتینومیستها و وایرالها است. ائوباکتریالها که به نام باکتریهای حقیقی نیز نامیده می‌شوند شامل گروهی هستند که عده‌ای از آنها اتونروف می‌باشند که حدود 1300 گونه را شامل می‌شوند. اکتینومیتها از رشته‌های منشعب طویلی تشکیل می‌یابند که تکثیر در آنها از طریق تقسیم سلولی و یا با تشکیل کنیدی انجام می‌گیرد و حدود 200 گونه را شامل می‌شوند. وایرلها برای سهولت مطالعه در گروه شیزوفیتها قرار داده شده‌اند. 

مایکوتا

این واژه متشکل از دو کلمه Mykos و ota تشکیل شده است و شامل دو گروه میکسومایکوتینا و یومایکوتینا می‌باشد. میکسومایکوتینا شامل میکسومیتها یا قارچهای مخاطی که 450 گونه را شامل می‌شود، است. پیکره موجود زنده از توده برهنه‌ای از پروتوپلاسم سلولی تشکیل می‌یابد. اسپورها معمولا در داخل اسپرونژا تشکیل می‌گردند. اسپورها به هنگام تنش تشکیل هیف نمی‌دهند. 

یومایکوتینا

این گروه شامل 4 دسته فیکومسیتها ، آسکومیستها ، بازیدیومسیتها و دترومسیتها می‌باشد که فیکومسیتها یا قارچهای جلبکی 114 هزار گونه را شامل می‌شوند و معمولا ریسه‌های رویشی بدون دیواره عرضی دارند. آسکومیتها یا قارچهای آسک دار با 15500 گونه و ریسه‌های دارای دیواره عرضی‌اند. در این قارچها آسکاسپور تشکیل می‌گردد. بازیدیومیتها یا قارچهای بازیدی دار با 15000 گونه و ریسه‌های دارای دیواره عرضی‌اند. در این قارچها بازیدیواسپور تشکیل می‌گردد. دترومیتها یا قارچهای ناقص دارای 15000 گونه هستند. در این قارچها تولید مثل جنبی شناخته نشده است. 

گلسنگها

مجموعه‌های همزیستی از جلبک و قارچ می‌باشد. 

جلبک

جلبکها ساده‌ترین موجودات واجد کلروفیل هستند. سه تفاوت عمده بین جلبکها و گیاهان عالی وجود دارد. اولا جلبکها فاقد ریشه ، ساقه و برگ‌ هستند، ثانیا در اطراف اندامها یا ساختارهای زایشی جلبکها یاخته‌های محافظ وجود ندارد، ثالثا جنین در جلبکها دیده نمی‌شود. در طبیعت جلبکها در محیطهای گوناگون یافت می‌شوند. آب محیطی است که بیشترین جلبکها را در خود جای داده است.

در سطح خاکهای مرطوب نیز تعداد بسیار زیادی جلبک یافت می‌شود. بخشهای هوایی درختان و همچنین سنگها و صخره‌ها محلهای دیگری هستند که جلبکها می‌توانند بر روی آنها رشد کنند. بعضی از جلبکها می‌توانند در محیطهای غیر معمولی ، مثل دریاچه‌های نمک ، چشمه‌های آب گرم و یخچالهای طبیعی و حتی در درون بدن و بافتهای موجودات زنده زیست کنند.

 

فهرست مطالب:

گفتار اول: جلبک ها و رده بندی آنها

رده‌ بندي جلبكها

پسوندهاي اصلي

معيارهاي رده‌ بندي جلبكها

سيستمهاي رده‌ بندي

شاخة جلبكهاي سبز ـ آبي

پراكندگي و نوع زيستگاه

ساختار ياخته‌ اي

فیکو بیلیزوم

واكوئلهاي گازي

جلبكهاي رشته‌ اي

اکینت

هتروسيست

جلبكهاي رشته‌ اي بدون هتروسيست

جلبكهاي رشته‌ اي هتروسيست‌ دار

توليد مثل در جلبكهاي سبز ـ آبي

رده‌ بندي سيانوفيتا

راستة كروكوكال

راستة اسيلاتوريال

راستة نوستوكال

راستة استيگونماتال

شاخة اوگلنوفيتا

اوگلنا

شاخة پيروفيتا

ويژگيهاي عمومي دينوفلاژلاتها

پديدة بيولومينسانس

شاخة كريسوفيتا

ردة گزانتوفيسه

ردة باسيلاريوفيسه

كلروفيتا

رده‌ بندي جلبكهاي سبز

كاروفيتا

فئوفيتا

و…

گفتار دوم: قارچ ها و رده بندی آن ها

ويژگيهاي اصلي قارچها

اشكال مختلف ريسه در قارچها

ريزومورف

ساختار ياخته‌ اي قارچها

محدوديتهاي مطالعه هسته قارچها

تغذيه قارچها

برخي از واكنشهاي دفاعي گياهان

توليد مثل قارچها

انواع هاگها

استفاده‌ هاي مفيد از قارچها

ضررهاي ناشي از قارچها

جايگاه قارچها در بين موجودات زنده

اصول نامگذاري و رده‌ بندي قارچها

پسوندهاي عمده

نام علمي شاخه‌ ها و زيرشاخه‌ هاي قارچها

ميكسومايكوتا

ردة اكرازيوميست

ماستيگومايكوتينا

ردة اووميست

پيتيوم

فيتوفتورا

زيگومايكوتينا

راستة موكورال

ردة تريكوميست

آسكومايكوتينا

قارچهاي بدون آسكوكارپ

ساكاروميسس

راستة تافرينال

قارچهاي داراي آسكوكارپ

و…

گفتار سوم: گلسنگ ها

تعريف گلسنگها

رابطه قارچ و جلبك در گلسنگها

ساختار داخلي گلسنگها

پراكندگي و ويژگيهاي زيستي گلسنگها

پراکندگی

ویژگیهای زیستی

توليد مثل گلسنگها

شكل ظاهري گلسنگها

گلسنگهاي پوسته‌ اي

گلسنگهای برگی

گلسنگها بوته‌ اي

نامگذاري و رده‌ بندي گلسنگها

و…

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *