پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع جملات در 135 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع جملات در 135 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

جُملِه یک یا چند فراکرد مرتبط به هم را شامل می‌شود که پیام کاملی را از فرستنده پیام (گوینده، نویسنده) به گیرنده پیام (شنونده، خواننده) برساند. ما مقصود خود را به صورت جمله بیان می‌کنیم. جمله یک یا مجموع چند جمله است.

از نگاه ساختار

  • جمله ساده: جمله‌ای که تنها از یک فراکرد تشکیل یافته باشد.

نمونه: فردا سالگرد پیروزی مردم نیکاراگوئه است.

  • جمله مرکب: جمله‌ای که از دو یا چند فراکرد همپایه ساخته شده‌است.

نمونه: اگر به مریض دارو داده نشود، خواهد مرد.

  • جمله پیچیده: جمله‌ای که از یک فراکرد پایه و یک یا چند فراکرد پیرو ساخته شده‌است.

نمونه:علی به درس ریاضیات که از درس‌های مشکل است، علاقه دارد.

از نگاه هدف

جمله از لحاظ هدف و پیامی که منتقل می‌کند دارای انواع زیر است:

  • جمله خبری: جمله‌ای است که واقع شدن (یا نشدن) یا بودن (یا نبودن) حالتی را بیان می‌کند.

نمونه: فردا سالگرد پیروزی مردم نیکاراگوئه‌است.

  • جمله پرسشی: جمله‌ای است که در آن با استفاده از کلمات پرسشی یا تغییر لحن پیرامون موضوعی سؤال می‌کند.

نمونه: فردا چه روزی است؟

  • جمله عاطفی یا جمله تعجبی:جمله‌ای است منعکس کننده یکی از عواطف انسانی که اگر شامل تعجب یا تحسین باشد بدان جمله تعجبی نیز گفته و در انتهای جمله از این نشانه «!» استفاده می‌کنیم.

نمونه: چه باغ باصفایی!

  • جمله امری: جمله‌ای است که با آن انجام دادن کاری یا دست داشتن و پذیرفتن صفت یا حالتی بصورت مثبت یا منفی خواسته می‌شود؛ که به شکل مثبت آن فعل امر و شکل منفی آن فعل نهی می‌گوییم.

نمونه: همه در جای خود بایستند.

 

فهرست مطالب:

جملات خبری

اسناد

اسناد حقيقي و مجازي

نفس خبر

غرض از خبر، اظهار تاثر و اندوه

غرض از خبر، توبيخ و ملامت

غرض از خبر، بشارت و اظهار انبساط

غرض از خبر، تشويق كردن و اميد دادن

غرض از خبر، هشدار

غرض هاي ديگر از خبر

جمله خبري و معاني

خبر در سبك ادبي

شبه جمله

زبان عادي و زبان عاطفي

خبر موكد

حذف مسنداليه

تكيه روي مسند

تحقير مسنداليه

كراهت از ذكر مسنداليه

مسنداليه آشكار است

مصلحت در پنهان كردن

تنكير مسنداليه

تكيه روي مسند نه مسند اليه

براي پنهان كردن هويت مسنداليه

تعظيم

تقليل و تحقير

مسنداليه همراه صفت اشاره

مسنداليه به صورت اسم عام

آوردن مسنداليه با صفت هاي مبهم

حكم كلي و قوانين علمي

پند و اندرز

قصد معرفي نكردن مسنداليه

تكيه روي مسند است نه مسنداليه

تاخير مسنداليه

آوردن مسنداليه با موصول «كه»

به جهت تاكيد و تعظيم

به جهت تاكيد و تحقير

به جهت تحقير و تنبه

براي مفاخره

در مقام تعريض

آوردن مسنداليه به صورت جمع

ادعاي شمول و استقراي تام

بيان نوع، استغراق

تاكيد و اغراق

مسنداليه مطلق و مقيد

مسنداليه مقيد به قيد تاكيد

قيد وصف

قيد حال

قید اضافه

قيد شرط

مسند مقيد به قيد

احوال مسند

ذكر و حذف مسند

حذف مسند به قرينه لفظي

حذف مسند به قرينه معنوي

تقديم مسند

تاكيد بر مسند

تاكيد، مفيد معني بشارت

تاكيد، مفيد معني انزجار

تكرار مسند

مسند به صورت جمع

براي تعظيم

براي تاكيد و كثرت

فعل جمع

فعل ماضي به جاي مضارع

قصر و حصر

انواع قصر، قصر صفت

قصر موصوف

كاربرد قصر

قصر افراد

قصر قلب

قصر تعيين

مبالغه

ترغيب و تشويق

تحقير غير مقصور فيه

طنز و مسخره

جملات پرسشی

غرض از پرسش، اخبار به طريق غير مستقيم و مودبانه

امر به طريق غير مستقيم و مودبانه

تشويق

نهی

توبيخ و ملامت

انکار موكد و نفي

اظهار مخالفت و بيان عجز

تمنا و آرزو

طنز و مخسره و تحقير

بيان تعجب و حيرت

تعظيم

بيان كثرت

اثبات عقيده خود و بطلان عقيده مخاطب

شمول حكم

اغراق

تنبه و عبرت

براي تقرير خبر

تجاهل

سئوال بلاغي

سئوال در ادبيات

جملات امری

غرض جمله امري، عبرت

دعا

تمنا و تقاضا و آرزو

ارشاد و ترغيب و تشويق

تهديد و تحذير و تعجيز

تعریض

تسويه و تخيير

اذن و اجازه

تعجب

استهزا و تحقير

استرحام

فعل نهي

جملات عاطفی

و…

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *