پاورپوینت فرصتهاي کارآفريني در اقتصاد و صنايع ايران

پاورپوینت فرصتهاي کارآفريني در اقتصاد و صنايع ايران

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 35 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

 مقاله حاضر اشاره به مطالعه اي دارد که به يک رشته مسايل اقتصادي ايران از زاويه کارآفريني پرداخته است . در اين مقاله نشان داده مي شود که کارآفرينها از چه ويژگيهايي برخوردارند و از اينرو مي توانند موتور حرکت توسعه باشند. اين افراد به شرايطي محيطي مطلوب نياز دارند تا استعدادهاي خود را بروز دهند. اين شرايط شامل ساختار اقتصادي وبويژه وفور بنگاههاي خرد و متوسط، و وجود اقتصاد آزاد مي شود. در ايران ساختار در هرسه بخش مناسب به نظر مي رسد درحالي که سياستهاي دولت فاصله اي ملموس با کارکرداقتصاد آزاد دارد. مطالعه اجمالي کشورهاي ديگر نشان مي دهد که بنيان کار آنها متکي بر اقتصاد آزاداست .

 اين واقعيت عيني ، بسياري از انديشمندان جامعه را بر آن داشته است تا برپايه يک رشته ديدگاههاي نظري و نيز تجربه شماري از کشورهاي موفق در گذشته وحال ، نقش کارآفرينان را در فرايند واقعي توسعه مطرح کنند. يعني عناصري که در شرايط مناسب مي توانند با تکيه بر توان ذهني و نيز ريسک پذيري ذاتي خود، به عنوان موتور "يا پيشرانه "حرکت جامعه مسئوليت بپذيرند و سازوکاري را به جريان اندازند که مستقل از دولت و باتکيه بر نيروي مادي و ذهني مردم موجب اعتلاي جامعه شود. ولي کارآفريني چيست وکارآفرينان از چه ويژگيهايي برخوردارند؟ آيا امکاناتي در جامعه ما براي آنها وجود دارد؟و سرانجام تجربه ديگران چه درسهايي براي ما دارد؟ اين پرسشهايي است که در زيربه آنها پرداخته خواهدشد.
شماري از انديشمندان ، کارآفريني را نوعي رفتار و شيوه زندگي مي دانند، گروهي ديگر آن را کاري هنري مي انگارند. ولي پيتر دراکر کارآفريني را به معناي جستجوي دائمي براي تغيير، واکنش دربرابر آن و بهره برداري از آن به عنوان يک فرصت بيان مي کند. ازسوي ديگر شومپيتر، به عنوان کسي که براي نخستين بار اين مقوله را در نظريات خود به صورت علمي بيان کرد، کارآفريني را فرايند تخريب خلاق مي داند. طبق نظر وي ، در فرايندکارآفريني در آغاز نوآوري صورت مي گيرد، خلاقيت و انحصاري گذرا را به وجود مي آوردو درپي آن سودهاي انحصاري حاصل مي شود، و سپس با گسترش اين نوآوري ، سودهاي انحصاري از ميان مي روند، و امکان نوآوريهاي بيشتري فراهم مي آيد. در کارآفريني از يک سو فرد قرار دارد و از سوي ديگر محيط وي مطرح مي شود که بيان هر دو ضروري مي نمايد.

                 

فهرست مطالب و اسلایدها

کارآفريني و توسعه

ساختار اقتصادي ايران

اقتصاد وکارآفريني روستاي:     

الف) برخي ازمختصات منحصربفرد روستادرنظام اجتماعي جامعه عبارتنداز:

ب) باوجودهمه ي ويژگي هاي منحصربه فردوپتانسيل هاي نهفته درروستاها که به توسعه همه جانبه ي کشورمنتهي ميگردد برخي از مهمترين مشکلات روستايي عبارتنداز:

ج) مهمترين راهکار هاي استراتژيک توسعه روستايي عبارتنداز:

د) برنامه هاي توسعه روستايي بايد به مواردي همچون:

ه)چالش هاي توسعه روستا عبارتنداز:

و)استراتژي هاي عمده برنامه هاي توسعه روستايي عبارتنداز:

ز)نقش کارآفريني درتوسعه اقتصادي روستا:

ح) پيش نيازهاي توسعه کارآفريني درروستاها:

ط) راهبردهاي بلندمدت توسعه کارآفريني روستايي عبارتنداز:

نقش آفريني در توسعه جوامع     

آسيب شناسي کارآفريني در ايران؛ محققين کارآفريني     

شکل گيري:

آسيب شناسي:

راهکار:

کارآفريني و ظرفيت جامعه براي پذيرش آن  

روش شناسي

1- ترس از شکست:

2- فقدان سرمايه شروع به کار و نگراني از بانک‌ها:

3- گرايشات شرکاء تجاري:

4- فقدان دانش:

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *