پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال – 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

توزيع بسياري از متغييرها نظير وزن هزاردانه گندم.توليد شير.قد.وزن بدن.
و ..نزديك به نرمال است .در حقيقت هر متغييري كه معادله آن حاصله از اثر افزايشي بسياري عوامل كوچك اثر باشد تمايل به توزع نرمال دارد.
متغييرهايي كه اندازه گيريهاي آنها توزيع نرمال ندارد يك تبديل ساده از مقياس اندازه گيري مي تواند آنها رانرمال كند.
از نظر رياضي بررسي يك متغيير با توزيع نرمال به طور نسبي آسان است. وقتي يك متغيير نرمال باشد بسياري از نتايج آماري براي اقدامات عملي مي تواند از آن نتيجه گيري شود. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
اگر توزيع يك جمعيت براي يك صفت نرمال نباشد توزيع ميانگين نمونه تمايل به نرمال شدن دارد مشروط به آنكه نمونه ها تصادفي و اندازه آنها بزرگ باشد.
منحني نرمال در اطراف ميانگين متقارن است. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
پارامترهاي μو σ به ترتيب ميانگين و واريانس توزيع هستند.
در اين توزيع ميانگين . نما. مد با هم برابرند.
ضريب كشيدگي و ضريب چولگي در اين توزيع صفر است.
ارتفاع و پراكندگي منحني نرمال به واريانس(انحراف استاندارد)آن بستگي دارد. هر چه انحراف معيار آن بزرگتر ارتفاع منحني كاهش مي يابد.
مي توان منحني نرمال را به منحني نرمال استاندارد با μ=0 و σ=1تبديل كرد.
سطح زير منحني از ∞- تا ∞+ برابر 1 است. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
توزيع هاي t همگي در حول صفر متقارن هستند. ولي در مقايسه با توزيع نرمال (0و1)N داراي دنباله هاي پراكنده تري هستند.
وقتي درجه آزادي افزايش يابد توزيع هاي t به توزيع (0و1)N شباهت بيشتري پيدا مي كند.
همچنين با كاهش درجه آزادي ارتفاع منحني در قسمت مياني كاهش يافته و دو انتهاي ان عريض تر مي شود.
درجه آزادي در توزيع t (n-1 ) مي باشد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *