پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 43 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها                             

  فشار نسبي دمي هوشبرها ( PI )
  – هنگام تجويز اوليه يك هوشبر استنشاقي PI  بالا ضروريست. اين PI اوليهء بالا(ورودي) اثر برداشت دارو توسط خون را جبران ميكند و القاء بيهوشي را شتاب مي بخشد كه با ميزان افزايشPA  نشان داده ميشود. اين اثر PI  را با عنوان “اثر غلظت” ميشناسند.از لحاظ باليني  محدوده غلظت لازم براي ايجاد اثر غلظت احتمالا تنها با N2O  امكانپذير است.

  تهويه حبابچه اي ( VA )
 افزايش VA  ورود هوشبر استنشاقي براي جبران   برداشت آن توسط خون را بهبود ميبخشد ودر نتيجه    افزايش سريعتري در PA   و بنابرين تسريع القاء   بيهوشي خواهيم داشت.

  تهويه كنترله (در برابر خودبخودي) كه منجر به هيپر ونتيله شدن و كاهش بازگشت وريدي ميشود،باعث شتاب بيشتري در افزايش PAميشود: افزايش ورودي (افزايش VA) وكاهش برداشت(كاهش برون ده قلبي ).
 در نتيجه خطر مصرف بيش از حد هوشبر ها  و تضعيف ميوكارد افزايش مي يابد.از سوي ديگر، در نتيجه كاهش PaCo2  جريان خون مغز كاهش ميابد.
 در نتيجه از شروع تضعيف همزمان CNS  جلوگيري  ميگردد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

اصول اساسی فارماكولوژی

فارماكوكينتيك هوشبري هاي استنشاقي

  عواملي كه فشار نسبي حبابچه اي را تعيين ميكنند

وردي هوشبرهاي استنشاقي وابسته است

 برداشت هوشبرهاي استنشاقي وابسته است

  فشار نسبي دمي هوشبرها

  اثر گاز دوم

تهويه حبابچه اي

دستگاه تنفسي بيهوشي

محلوليت

ضريب تفكيك خون به گاز

ضريب تفكيك بافت به خون

  برون ده قلبي

 شانت

تهويه تلف شده

تفاوت فشار نسبي حبابچه و وريد

 به هوش آمدن

  متابوليزم

  نيمه عمر حساس به مقدار زمينه اي

  هيپوكسي انتشاري

فارماكوديناميك هوشبرهاي استنشاقي

 مكانيزم بيهوشي

مكانيزم ملكولي بيهوشي

قانون ماير-اورتون

      Cutoff   Effec

فرضيه حجم بحراني مولين

اثر فاكتورهاي فيزيولوژيك و فارماكولوژيك روي  MAC

فاكتورهاي بي تاثير

 فاكتورهاي افزاينده

فاكتورهاي كاهنده

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *