پاورپوینت آماده: گل های شاخه بریده- بررسی تاثیر دما و عمليات پس از برداشت بر عمر گل هاي و رز و صدفي (عروس )

پاورپوینت آماده: گل های شاخه بریده- بررسی تاثیر دما و عمليات پس از برداشت بر عمر گل هاي و رز و صدفي (عروس )

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : 14 اسلاید

گل های شاخه بریده- بررسی تاثیر دما و عمليات پس از برداشت بر عمر گل هاي و رز و صدفي (عروس )
چكيده : تنفس گل هاي شاخه بريده رز و صدفي با ضريب دمايي 3 به صورت نمايي ( لگاريتمي ) افزايش مي يابد :

Q10 = 0 – 10 در اين آزمايش عمر پس از برداشت گل هاي بريده رز و صدفي در دماهاي مختاف
و شرايط انبار خشك و مرطوب مطالعه شده است.

شرايط انبار مرطوب 12/5 تا 15 درجه سانتيگراد و شرايط انبار خشك صفر درجه سانتيگراد.

رابطه خطي بسيار معني داري بين تنفس در هنگام انبارداري و عمر گلداني آنها به دست آمده است كه حفظ دماي انبار در دماي نزديك به يخ زدگي را توجيه مي كند.

مقدمه : اگرچه سالها قبل ادعا شد كه نگهداري و حمل گلها در دماي نزديك به نقطه يخزدگي نتيجه بهتري دارد : (Maxie et al., 1973; Carow, 1978; Hardenburg et al., 1986; Nowak and Rudnicki, 1990; Jones and Moody, 1993; Sacalis, 1993) اما به تازگي به اهميت اثر دماي انبار برعمر گلداني گلها اثبات شده است : (Cevallos and Reid, 2000; Çelikel and Reid, 2002) يك ادعاي عمومي از سوي توليد كنندگان
رز شاخه بريده دلالت بر ايجاد لكه هاي سياه روي رزهاي قرمزدر انبار هاي نزديك صفر دارد. اين آزمون نيز با اين فرضيه كه نگهداري رز و صدفي دردماي كمي ( دقيقا ) بالاي نقطه يخزدگي
.در عمر پس از برداشت آنها اثر مثبت دارد ، انجام گرديده است مواد و روشها : گل هاي رز قرمز ازتوليد كنندگان تجاري منطقه ”واتسون ويل ” تهيه و ظرف مدت 24 ساعت به دانشگاه حمل و مورد آزمون قرار گرفت . گل صدفي كه در كاليفرنيا كشت ميشود ، از بازار محلي تهيه شد. اندازه گيري تنفس : به روش ديناميك انجام شد . انبار خشك و مرطوب : سنجش عمر گلداني در دماي 20 درجه پس از دوره انبارداري .

گلها در اين آزمون به صورت روزانه تا هنگام آغازپژمردگي گل( در رز ) و پژمردگي نيمي از .گلچه هاي باز ( در صدفي ) بازديد و يادداشت برداري شدند پس از دوره انبارداري ساقه رزها در زير آب تعيين عمر گلداني : به اندازه 25 سانتي متر بريده شده ودر محلولDIوكلرين در محيط كنترل شده قرار داده شدند. و از گل آذين صدفي نيز يك فطعه 20 سانتي متري بريده ودر محلول مشابهي قرار داده شد. نور مورد نياز براي مدت 12 ساعت توسط لامپهاي فلورسنت تامين گرديد. (15 μmol.m-2.sec-1 PAR) نتيجه 1- اثر دما روي تنفس : تنفس در هر دو گل با افزايش دما به صورت نمايي ( لگاريتمي ) افزايش يافت Q10 value between 0 and 10°C was 3 for both flowers. 2 – اثر دماي انبار روي عمر گلداني : با افزايش دما از 0 تا 15 درجه سلسيوس ، عمر گلداني هردو محصول افت كرد. عمر گلداني در تيمار 20 درجه وپس از 5روز
در انبار خشك. عمر گلداني در تيمار 20 درجه و پس از 5روز
در انبار خشك و مرطوب. در صدفي ، نگهداري در دماي صفر درجه در مدت 5 روز ، تفاوتي را با نمونه هاي اوليه نشان نداد. در رز ، نگهداري در دماي صفر درجه هم ، مقداري كاهش در طول عمر گلداني نشان داد .

كه ممكن است به دليل شيوع بوتريتيس ( علائمي ديده شد. ) در گلها بوده است . ادامه : 3 - مقايسه انبار خشك و مرطوب : اثر دما برروي عمر گلداني گل هاي رز نگهداري شده در انبار مرطوب
با اندكي عمر بيش

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *