پاورپوینت آماده; پروتئوم و تقسیم بندی و کاربرد تکنیک های پروتئومیک – مطالعه عملکرد پروتئین موجود در پروتئوم

پاورپوینت آماده; پروتئوم و تقسیم بندی و کاربرد تکنیک های پروتئومیک - مطالعه عملکرد پروتئین موجود در پروتئوم

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : 41 اسلاید

پروتئوم و تقسیم بندی و کاربرد تکنیک های پروتئومیک - مطالعه عملکرد پروتئین موجود در پروتئوم پروتئوم و پروتئومیک پروتئوم مجموعه پروتئین های بیان شده درون
یک موجود زنده درشرایط مختلف

پروتئومیک مطالعه پروتئوم

از تلفیق دوکلمه پروتئوم

ژنومیک نقاط عطف در تاریخ تکامل پروتئومیک 2000 انتشار کاملترین پروتئوم یک ارگانیسم (Mycoplasma genitalium) معرفی و بکارگیری واژه ژنوم 1920
1940 ارائه نظریه یک ژن-یک پروتئین جداسازی پروتئین ها با الکتروفورز دو بعدی 1956
1967 تعیین توالی پروتئین ها
تهیه بانک اطلاعات پروتئینی شامل 1972
ده ساختار پروتئینی
1986 ایجاد اولیه پایگاه داده توالی پروتئین ها (SWISS-PROT)
تشکیل اولین شرکت 1987
پروتئومیک
دلایل تمرکز روی پروتئومیک سطح بیان mRNA اغلب بیان گر میزان پروتئین فعال در یک سلول نمی باشد.

توالی ژنی بیان گر تغییرات و اصلاحات پس از ترجمه ی پروتئین ها و فعالیت آنها نمی باشد.

مطالعه ی ژنوم مراحل دینامیک سلول را بیان نمی کند و با داشتن یک توالی ژنومی لزوماً نمی توان به فعال بودن یا نبودن پروتئین حاصل از آن پی برد. پیچیدگی های موجود در پروتئومیک محدود بودن منابع پروتئینی

تنوع زیاد گونه های پروتئینی
پیرایش رونوشت های ژنی
تغییرات شیمیایی پس از ترجمه

تفاوت در مقدار پروتئین ها

تفاوت محتوای پروتئومی از سلولی به سلول دیگر تقسیم بندی پروتئومیک پروتئومیک بیانی (Expressional or Analytical Proteomics)

پروتئومیک نقشه فیزیکی (Functional or Interaction Proteomics)

پروتئومیک ساختاری (Structural Proteomics)
تکنیک های پروتئومیک الکتروفورز دوبعدی (Two-Dimensional gel Electrophoresis (2-DE))

طیف سنجی جرمی (Mass Spectrometry (MS))

تراشه های پروتئینی (Protoin chips)

انگشت نگاری جرمی پپتیدها (Peptide mass fingerprinting) (2-DE) الکتروفورز دوبعدی ابداع در دهه 1970

جدا سازی وآشکار سازی چندین هزار پروتئین

دارای دوبعد بعد اول براساس نقطه ایزوالکتریک
بعد دوم براساس وزن مولکولی

مشاهده پروتئین ها بصورت لکه روی ژل
:بعد اول IsoElectric Focusing (IEF) تفکیک بر اساس نقطه ایزوالکتریک

ژل پلی آکریل آمید

مواد دیگر درون ژل : اوره، شوینده(ماده فعال سطحی)، احیا کننده، آمفولیت های حامل برای ایجاد شیب PH

اندازه ژل بطور معمول 20x20 :بعد اول Immobilized PH Gradian(IPG) نوع دیگری از ژل های بعد اول

گروه عاملی گرادیان PH ثابت

فاقد آمفولیت حامل

مونومرهای آکریل آمید با استخلاف هایی از آکریل آمید آماده سازی نمونه انتقال کامل و ب

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *