مقاله : مقايسه عملكرد موتور EF7.TC در حالت سوخت گاز و بنزين با استفاده از شبيهسازي گرمايي پيستون و محفظه احتراق

مقاله : مقايسه عملكرد موتور EF7.TC در حالت سوخت گاز و بنزين با استفاده از شبيهسازي گرمايي پيستون و محفظه احتراق

مقايسه عملكرد موتور EF7.TC در حالت سوخت گاز و بنزين با استفاده از شبيهسازي گرمايي پيستون و محفظه احتراق

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : پی دی اف

 

در اين تحقيق ابتدا انتقال گرما در پيستون موتور اشتعال جرقهاي محاسبه شده، سپس با تعيين شرايط مرزي گرمايي به
بررسي عملكرد موتور در دو حالت سوخت گاز و بنزين پرداخته شده است. سه روش متفاوت براي مدل كردن انتقال گرما
به كار رفته است. در روش اول براي پيستون، سيلندر و سرسيلندر، يك دماي ثابت و تقريبي در نظر گرفته شده و توسط
مدل دو ناحيهاي احتراق شرايط ميدان گاز درون سيلندر (دما، فشار و ضرايب انتقال گرماي جابهجايي) محاسبه ميشوند.
در روش دوم براي هر سه قسمت پيستون، سيلندر و سرسيلندر، سه دماي مجهول در نظر گرفته شده و معادلات انتقال
گرما با مدل دو ناحيهاي به صورت همزمان حل ميشوند. در روش سوم كه دقيقترين روش است، به صورت همزمان بر
اساس مدل شبكه گرمايي مقاومت- خازن، 24 معادله انتقال گرما با كد دو ناحيهاي، حل ميشود. نتايج به دست آمده از
سه روش به منظور بررسي اثر آنها بر رفتار گرمايي پيستون با هم مقايسه ميشوند. نشان داده شده است كه استفاده از
مدل مقاومت -خازن با تعداد معادلات كمتر و در نتيجه زمان حل كمتر، روشي مناسب براي حل مسائل گرمايي موتور
نوشته شده انجام شده است و نتايج با داده- (MATLAB) است. مجموعه اين عمليات توسط كدي كه در نرم افزار متلب
صحهگذاري شده است. EF7.TC هاي تجربي موتور

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *