مقاله در مورد بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسط شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 89-88

مقاله در مورد بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران مقطع متوسط شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 89-88

چكيده
هدف كلي اين تحقيق عبارت از تعيين رابطه بين سبك رهبري مديران مدارس دولتي (براساس 4سبك
رهبري مورد نظر ليكرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران است. روش اين پژوهش از نوع توصيفي
همبستگي ميباشد. جامعه آماري تحقيق عبارت است از كليه مديران مدارس متوسطه پارس آباد كه برابر
با 37مدير و كليه دبيران مقطع متوسطه كه برابر با 413نفر مي باشند. حجم نمونه مديران با استفاده از
جدول مورگان برابر با 32نفر و حجم نمونه دبيران (به ازاء هر مدير 5دبير) برابر با 160نفربه روش
نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. جهت گردآوري اطلاعات از دو پرسشنامه، رضايت شغلي اسميت
كندال، هالين و پرسشنامه محقق ساخته تعيين سبك رهبري ليكرت استفاده شده است. يافته ها حاكي از
آن است. .1بين سبك رهبري استبدادي مديران با رضايت شغلي دبيران رابطه وجود ندارد. .2بين سبك
رهبري خيرخواهانه با رضايت شغلي دبيران رابطه وجود دارد. .3بين سبك رهبري مشورتي با رضايت
شغلي دبيران رابطه وجود دارد. .4بين سبك رهبري مشاركتي با رضايت شغلي دبيران رابطه وجود دارد.
.5
ميانگين استفاده از سبك هاي رهبري مشورتي و مشاركتي بيشتر از ساير سبك هاي رهبري ميباشد.
.6
ميزان رضايت شغلي دبيران حدوداً %74درصد بوده است. .7از ميان سبك هاي رهبري ليكرت، سبك
مشورتي پيش بيني كننده بهتر رضايت شغلي ميباشد

 

فرمت فایل:Word

تعداد صفحات:25

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *