فول دامپ هارد هواوی Huawei g7-l01 emmc dump تست شده

فول دامپ هارد هواوی Huawei g7-l01 emmc dump تست شده

فول دامپ هارد هواوی Huawei G7-L01 Emmc Dump تست شده

Huawei g7-l01 emmc dump & boot repair

 

دامپی که برای شما قرار دادیم شامل فایل های rom1, rom2, rom3 , ext_csd می باشد که قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد می باشد. پس از رایت این دامپ نیازی به ترمیم سریال نخواهید داشت.

EMMC_ROM1_HAG4d_44205191_00000000_20000000
EMMC_ROM2_HAG4d_44205191_00000000_00400000
EMMC_ROM3_HAG4d_44205191_00000000_00400000
HAG4d _  44205191_20161020_1845

———- eMMC Device Information ———-

EMMC CID : 90014A4841473464040302A284879150
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 09/2014 Rev.0x3
EMMC NAME: HAG4d , S/N: 44205191
EMMC NAME (HEX): 48414734642000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15032 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
———————————————
Backup saved: HAG4d _ 44205191_20161020_1845.extcsd
Searching for partition tables…
Detected GPT over MBR…
Medium UUID: 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
Warning: Entries Count = 24
MMCBLK0P0 (SBL1) Range: [0X4400,0X84200] ,Len: 80000
MMCBLK0P1 (HYP) Range: [0X84400,0X104200] ,Len: 80000
MMCBLK0P2 (SEC) Range: [0X400000,0X407E00] ,Len: 8000
MMCBLK0P3 (DDR) Range: [0X408000,0X40FE00] ,Len: 8000
MMCBLK0P4 (RPM) Range: [0X800000,0X87FE00] ,Len: 80000
MMCBLK0P5 (TZ) Range: [0X880000,0X8FFE00] ,Len: 80000
MMCBLK0P6 (ABOOT) Range: [0X900000,0XDEFE00] ,Len: 4F0000
MMCBLK0P7 (PAD) Range: [0XDF0000,0XEEFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P8 (OEMINFO) Range: [0XEF0000,0X4EEFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P9 (MODEMST1) Range: [0X4EF0000,0X52EFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P10 (MODEMST2) Range: [0X52F0000,0X56EFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P11 (MODEM) Range: [0X5800000,0XB7FFE00] ,Len: 6000000
MMCBLK0P12 (FSG) Range: [0XB800000,0XBBFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P13 (FSC) Range: [0XBC00000,0XBDFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P14 (SSD) Range: [0XBE00000,0XBFFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P15 (LOG) Range: [0XC000000,0XFFFFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P16 (PERSIST) Range: [0X10000000,0X11FFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P17 (BOOT) Range: [0X12000000,0X133FFE00] ,Len: 1400000
MMCBLK0P18 (RECOVERY) Range: [0X13400000,0X14BFFE00] ,Len: 1800000
MMCBLK0P19 (CUST) Range: [0X14C00000,0X44BFFE00] ,Len: 30000000
MMCBLK0P20 (CACHE) Range: [0X44C00000,0X54BFFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P21 (MISC) Range: [0X54C00000,0X54FFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P22 (SYSTEM) Range: [0X55000000,0XC4FFFE00] ,Len: 70000000
MMCBLK0P23 (USERDATA) Range: [0XC5000000,0X3AB7FBC00] ,Len: 2E67FBE00
Done…Presets has been updated…

Done.

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *