فول دامپ هارد هواوی emmc dump Huawei Acend Mate 7 MT7-L09 تست شده

فول دامپ هارد هواوی emmc dump Huawei Acend Mate 7 MT7-L09 تست شده

فول دامپ هارد هواوی emmc dump Huawei Acend Mate 7 MT7-L09 تست شده

مشخصات دامپ(بیلد نامبر و منطقه رام) مشخص شده است و پس از رایت این دامپ و انجام فکتوری ریست گوشی کاملا بالا میاد که از شر نصب رام متناسب با منطقه و بیلدنامبر گوشی خلاص می شوید.فقط بعد از رایت باید اقدام به ترمیم سریال نمایید.جهت ترمیم سریال میتوانید از سیگما، فوریوس و یا باکس های دیگه استفاده کنید.

EMMC_ROM1_MAG2GC_553369216_00000000_20000000
EMMC_ROM2_MAG2GC_553369216_00000000_00400000
EMMC_ROM3_MAG2GC_553369216_00000000_00400000
KLMAG2GEAC-B001
MAG2GC_ 553369216_20161020_1329.extcsd

 

---------- eMMC Device Information ----------

EMMC CID : 1501004D41473247430320FBBE80A1A0
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 10/2014 Rev.0x3
EMMC NAME: MAG2GC , S/N: 553369216
EMMC NAME (HEX): 4D414732474300
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 14910 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: MAG2GC_ 553369216_20161020_1329.extcsd
Searching for partition tables...
Detected GPT over MBR...
Medium UUID: F9F21FFF-A8D4-5F0E-9746-594869AEC34E
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (VRL) Range: [0X20000,0X3FE00] ,Len: 20000
MMCBLK0P1 (VRL_BACKUP) Range: [0X40000,0X5FE00] ,Len: 20000
MMCBLK0P2 (RESERVED1) Range: [0X60000,0X1FFE00] ,Len: 1A0000
MMCBLK0P3 (FASTBOOT) Range: [0X200000,0X3BFE00] ,Len: 1C0000
MMCBLK0P4 (FW_LPM3) Range: [0X3C0000,0X3FFE00] ,Len: 40000
MMCBLK0P5 (NVME) Range: [0X400000,0X7FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P6 (MODEMNVM_FACTORY) Range: [0X800000,0XBFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P7 (HIBENCH) Range: [0XC00000,0XDFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P8 (FW_HIFI) Range: [0XE00000,0X11FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P9 (TEEOS) Range: [0X1200000,0X13FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P10 (MISC) Range: [0X1400000,0X17FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P11 (RESERVED2) Range: [0X1800000,0X1BFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P12 (BOOT) Range: [0X1C00000,0X27FFE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P13 (RECOVERY) Range: [0X2800000,0X36FFE00] ,Len: F00000
MMCBLK0P14 (RECOVERY2) Range: [0X3700000,0X37FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P15 (OEMINFO) Range: [0X3800000,0X57FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P16 (SENSORHUB) Range: [0X5800000,0X77FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P17 (SPLASH) Range: [0X7800000,0X7FFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P18 (SPLASH3) Range: [0X8000000,0X87FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P19 (DTS) Range: [0X8800000,0XA7FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P20 (SECURE_STORAGE) Range: [0XA800000,0XBBFFE00] ,Len: 1400000
MMCBLK0P21 (DFX) Range: [0XBC00000,0XC3FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P22 (MODEMNVM_BACKUP) Range: [0XC400000,0XC7FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P23 (MODEMNVM_IMG) Range: [0XC800000,0XCFFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P24 (MODEMNVM_SYSTEM) Range: [0XD000000,0XD3FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P25 (MODEM) Range: [0XD400000,0X10FFFE00] ,Len: 3C00000
MMCBLK0P26 (MODEM_DSP) Range: [0X11000000,0X113FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P27 (MODEM_OM) Range: [0X11400000,0X11FFFE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P28 (MODEMNVM_UPDATE) Range: [0X12000000,0X137FFE00] ,Len: 1800000
MMCBLK0P29 (CONTAINER) Range: [0X13800000,0X157FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P30 (3RDMODEM) Range: [0X15800000,0X1B7FFE00] ,Len: 6000000
MMCBLK0P31 (3RDMODEMNVM) Range: [0X1B800000,0X1D7FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P32 (3RDMODEMNVMBKP) Range: [0X1D800000,0X1E7FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P33 (SPLASH2) Range: [0X1E800000,0X227FFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P34 (HISITEST0) Range: [0X22800000,0X229FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P35 (HISITEST1) Range: [0X22A00000,0X22BFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P36 (CUST) Range: [0X22C00000,0X42BFFE00] ,Len: 20000000
MMCBLK0P37 (SYSTEM) Range: [0X42C00000,0XA2BFFE00] ,Len: 60000000
MMCBLK0P38 (CACHE) Range: [0XA2C00000,0XB2BFFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P39 (USERDATA) Range: [0XB2C00000,0X3A3DFFE00] ,Len: 2F1200000
Done...Presets has been updated...

Done.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *