فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مضاربه به صورت ورد 2 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مضاربه به صورت ورد 2 صفحه

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد مضاربه به صورت ورد 2 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

(قرارداد مضاربه )

 

 

طرف اول قرارداد(مالك): خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..    طرف دوم قرارداد(مضارب): خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..    سرمايه : مبلغ …………….. ريال رايج كه تماماً و نقداً از سوي مالك به مضارب تأديه و تسليم گرديده و مضارب اقرار به دريافت آن ازمالك نمود.

قدرالسهم از مضاربه : حصه مالك از سود حاصله معادل ………………………. و حصه مضارب معادل ………………………. از سود حاصله مي باشد.

مدت قرارداد : از تاريخ زير بمدت …………………….. سال كامل شمسي.

نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمايه مورد مضاربه را صرفاً در تجارت گندم ، جو ، سويا و پنبه اختصاص دهد ولاغير.

مكان: تهران : دفتر تجارتي مضارب واقع در نشاني : ……………………………………………..

شروط: 1- مضارب حق دارد با مسئوليت خود نسبت به سرمايه با ديگري مضاربه نموده يا آنرا به غير به هر صورت ولو بصور: مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت و غيره واگذار نمايد. 2- مضارب بايد اعمالي را كه براي انجام امور تجارت مذكور كه متعارف و معمول مكان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضي از مواقع از قبيل ترخيص يا پاساوان يا كابوتاژ يا ترانزيت نياز به وكيل داشته باشد حق دارد آنرا به وكيل با قيد مقاطع معين ارجاع دهد. 3- مضارب بايد براي انجام مضاربه دفاتر روزنامه و كل كه صفحات اول و آخر آن به امضاي مالك و مضارب با قيد تاريخ رسيده باشد تهيه كرده و تمامي امور مالي تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ايجاد خدشه يا الحاق ثبت نمايد و در صورتي كه دفاتر مزبور تكافو ننمايد به دفتر روزنامه يا كل جديد كه به نحو مذكور بايد به امضاء طرفين رسيده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نمايد. 4- مضارب متعهد است در پايان هر سال مالي كه ابتداي آن از اول فروردين ماه هر سال لغایت اسفندماه همان سال است به جز اولين سال مالي موضوع اين تجارت كه آغاز آن از تاريخ زير و پايان آن آخر اسفندماه سال

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

 

با تشکر

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *