فرم کامل و قابل ويرايش قرارداد خريـد خدمات آموزشـي به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ويرايش قرارداد خريـد خدمات آموزشـي به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ويرايش قرارداد خريـد خدمات آموزشـي به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد با قابليت ويرايش کامل در دسترس شماست.

« قرارداد خريـد خدمــات آموزشــي»

 

             جهت ارائه آموزش‌هاي مورد نظر ..................................................................... در سال …….. و براساس بند « و » ماده 29 قانون برگزاري مناقصات و ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 47 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  دولت و آئين نامه هاي اجرايي آن ، قرارداد خريد خدمات آموزشي به شرح ذيل منعقد ميگردد :

ماده 1 – طرفين قرارداد :

               اين قرارداد في مابين ............................................... به                            نشاني .............................................................................................................. به نمايندگي آقاي.......................................................................... به عنوان مديركل .......................كه ازاين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و آموزشگاه فني وحرفه‌اي آزاد/ مؤسسه ........................................................ داراي پروانه بهره‌برداري شماره / مجوز موقت برگزاري دوره آموزشي............................................. و گواهينامه اعتباربخشي شماره ............................... به نشاني......................................................................................................... و به نمايندگي
 آقاي / خانم
........................................................  به عنوان .......................................................  كه ازاين پس مجري ناميده مي‌شود، از طرف ديگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذيل منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند .

 

ماده 2 – نشاني مجري قرارداد :

الف نشاني دفتر مجري :

ب نشاني محل اجراي آموزش :

 

ماده 3 - موضوع قرارداد:

            آموزش ........................  نفر- ساعت معادل ............................  نفر-  دوره كارآموز براساس استاندارد آموزشي مهارت........................................................كد ......................................داراي.................   ساعت آموزش عملي و ...................ساعت آموزش نظري ( مجموعاً ..................................... ساعت ) كه يك نسخه استاندارد آموزشي مهارت موردتوافق به امضاء طرفين قرارداد رسيده  و جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود.

تبصره  :  برگزاري دوره آموزشي فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد.

 

ماده 4 - مـدت قـرارداد :

             مدت اين قرارداد از تاريخ  .................................... لغايت  ....................................  مي باشد .

ماده 5 - مبلـغ قـرارداد :

             مبلغ اين قرارداد بابت برگزاري  ..................................  ( نفر- ساعت) آموزش و به ازاي هر نفر-
 ساعت
.................................. ريال،  مجموعاً ..................................  ريال شامل هزينه حق الزحمه مربي ، هزينه هاي ابزارآلات و موادمصرفي ، آزمون پايان دوره آموزشي ، جزوات و نرم افزارهاي آموزشي ، هزينه‌هاي كارشناسي و مديريتي ، بازديدهاي آموزشي ، فضاي آموزشي و استهلاك تجهيزات است .

تبصره 1 :  بابت افرادي كه در طول دوره به دليلي محل آموزش راترك مي كنند يادرآزمون پاياني غايب باشند، به نسبت نفر ساعت مربوط از مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

تبصره 2 : مبلغ قرارداد تا 25 درصد قابل افزايش ياكاهش خواهدبود. لازم به توضيح است تأخيرات مجاز وغيرمجاز كارفرمامشمول 25 درصد نخواهد بود.

ماده 6 -  پيـش پـرداخـت :

  • كارفرما به منظور پيشبرد كارها وتسريع در ارائه خدمات موضوع اين قرارداد در صورت تقاضاي كتبي مجري حداكثر 20 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت پس از مجوز شروع دوره و در قبال ارائه تضمين مورد قبول( ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ پيش پرداخت ) به مجري پرداخت مي‌نمايد.
  • مبلغ پيش پرداخت از صورت وضعيت قطعي كسر خواهد شد.
  • تضمين ياد شده پس از اتمام دوره آموزشي‌، برگزاري آزمون و تسويه حساب و در صورت رضايت كارفرما از عملكرد مجري مسترد خواهد شد.
  • درصورتيكه مجموع ساعات آموزشي دوره براساس ماده 3 قرارداد بيش از 300 ساعت باشددرصورت تقاضاي مجري و ارائه صورت وضعيت 60% اجراي دوره آموزشي كه مورد تأئيد ناظركارفرما باشد، كارفرما 20% مبلغ قرارداد را حداكثر يك هفته پس از دريافت صورت وضعيت به مجري پرداخت خواهدكرد.

ماده 7 - نحـوه پـرداخت مبلـغ قـرارداد :  

 به ازاء 90% نرخ قبولي كارآموزان درامتحانات پايان دوره آموزشي كه توسط كارفرما برگزارميشود با رعايت ماده 5 ، 100% مبلغ قرارداد پس از كسرپيش پرداخت و كسورات قانوني و با تائيد حسن انجام كار توسط ناظر كارفرما  به مجري پرداخت ميگردد و چنانچه پائين تراز 90% باشد به ميزان تعداد قبول شدگان پرداخت خواهدشد .

تبصره يك -  ملاك تعداد افراد قبول شده دوره آموزشي  امتحانات پايان دوره آموزشي ويك نوبت آزمون مجددخواهدبود.

تبصره دو چنانچه نرخ قبولي كارآموزان درآزمون پايان دوره ويك نوبت مجدد آزمون مازاد بر 90% باشد ازمحل افزايش 25% سقف قرارداد 50% هزينه سرانه هرنفرمازاد بر 90% تعداد قبول شدگان به مجري  به عنوان پاداش پرداخت ميشود.

تبصره سه در حرفه هاي جوش برق « E3 ، E6 ، E8 و E9 » ، جوش آرگون ، لوله كشي صنعتي ، ابزاردقيق ، جوشكاردرب و پنجره ، لوله كشي گازخانگي و تجاري ، درودگري و كابينت سازي پاداش به ازائ مازاد بر 85درصد قبول شدگان پرداخت ميشود.

  

ماده 8 - كسـورات قانـونـي :

پرداخت هرگونه كسورات قانوني به عهده مجري خواهد بود و اسناد و مدارك آن را پس از پرداخت به كارفرما ارائه دهد .

ماده 9 - شرايط كارآمـوزان :

  • دارا بودن مدرك تحصيلي .................................. دررشته : ...................
  • دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم براي افراد مشمول (مرد).
  • دارا بودن سلامت جسماني جهت گذراندن دوره آموزشي مطابق با شرايط مندرج دراستاندارد آموزش مهارت.

ارائه معرفينامه ازكارفرما براي شاغلين(محل .....................

براي دانلود از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 

با تشکر

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *