فرم کامل و قابل ويرايش قرارداد آسفالت به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ويرايش قرارداد آسفالت به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد

فرم کامل و قابل ويرايش قرارداد آسفالت به صورت ورد 6 صفحه به صورت ورد با قابليت ويرايش کامل در دسترس شماست.

 

قرارداد آسفالت

 

قرارداد زیر فیمابین شرکت ……………………………. به نمایندگی …………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به آدرس ……………………….. تلفن ……………… و از سوی دیگر آقای …………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. آدرس ……………………………………………………….. تلفن ………………… با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

تهیه مصالح و اجرای زیراساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه ……………… به شرح ذیل :

1-1- تهیه مصالح :

الف) تهیه مصالح زیر اساس ( مخلوط )

ب) تهیه مصالح اساس ( بیس )

1-2- اجرای زیرسازی :

الف) بستر طبیعی شامل تسطیح , آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 85 درصد .

ب ) اجرای لایه زیراساس شامل تسطیح , رگلاژ , آب پاشی وکوبیدن تا تراکم 95 درصد .

ج) اجرای لایه اساس شامل تسطیح , رگلاژ , آبپاشی و کوبیدن با تراکم 95 درصد به بالا .

1-3- اجرای روسازی :

الف) تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2

ب) تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت 7 سانتی متر شامل 4 سانتی متر آسفالت بیندرو3 سانتی متر آسفالت توپکا .

ماده دو ـ مبلغ قرارداد

2-1- مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح زیراساس ( مخلوط ) از قرار هر تن …………………. ریال ناخالص جهت ………. مترمربع به ضخامت 35 سانتی متر برآورد شده کلاً ………… ریال می باشد .

2-2- مبلغ مورد توافق جهت تهیه مصالح اساس ( بیس ) از قرار هر تن ………. ریال ناخالص جهت ……………… متر مربع به ضخامت 15 سانتی متر برآورد شده کلاً …………………….. ریال می باشد .

2-3- جهت بستر طبیعی از قرار هر متر مربع ……………… ریال بصورت ناخالص جهت …………. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ …………. ریال می باشد .

2-4- اجرای لایه زیراساس از قرار هرمتر مربع …………………….. ریال به صورت ناخالص جهت …………. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ ……………….. ریال می باشد .

2-5- اجرای لایه اساس از قرار هر متر مربع …………… ریال بصورت ناخالص جهت ……….. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ …………… ریال می باشد .

2-6- تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2 از قرار هر تن ……………… ریال ناخالص و برآورد کلی …………….. کیلوگرم …………… ریال می باشد .

2-7- تهیه و اجرای آسفالت از قرار هر سانتی متر ضخامت ( سانتی متر 1*متر1 * متر1 ) ………. ریال برآورد شده جهت ………. مترمربع به مبلغ ……………. ریال بطور ناخالص .

ماده سه ـ نحوه پرداخت

جمع کل قرارداد ……………….. ریال می باشد . پیمانکار می تواند در سه مرحله صورت وضعیت موقت تهیه نموده و نهایتاً پس از اتمام کار صورت وضعیت قطعی را ارائه نماید .

پیمانکار موظف است جهت کارهای انجام شده هر 15 روز یکبار طبق جداول و یا مبلغ تعیین شده در این قرارداد صورت وضعیت تهیه نماید و تحویل مسئولین مربوطه دهد و پس از رسیدگی توسط کارفرما و حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از تسلیم صورت وضعیت , مبلغ تأیید شده قابل پرداخت می باشد .

ماده چهار ـ اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار

4-1- قرارداد حاضر

4-2- نقشه های اجرایی و دفترچه جزئیات

4-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرای کار توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده پنج ـ مشخصات فنی

5-1- تهیه و اجرای اندود قیری پریمکت ( اندود نفوذی زیر آسفالت) در محوطه سازی ها به ازاء هر متر مربع 5/1 کیلوگرم قیر استفاده شود .

5-2- قیر قابل مصرف 70-60 می باشد .

5-3- اجرای اندود قیر پریمکت روی سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیداً ممنوع است .

5-4- حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پریمکت 24 ساعت می باشد .

5-5- از تردد وسایل نقلیه سنگین و یا حمل بارهای ثقیل بر روی اندود پریمکت خودداری شود .

5-6- اجرای اندود قیری ( تک کت ) بر روی لایه اول آسفالت به ازاء هر متر مربع نیم کیلوگرم می باشد .

5-7- نوع قیر مصرفی در تک کت قیر آنیونیک ss-I و ss-ih و یا کاتیونیک css-I و css-ih  می باشد .

5-8- درجه حرارت پخش قیر تک کت بین 25 تا 55 درجه سانتیگراد می باشد .

5-9- جهت اجرای آسفالت قشر زیرین محوطه ( بیندر ) از آسفالت با دانه بندی مصالح صفر تا 19 میلی متر به ضخامت 4 سانتی متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود .

5-10- جهت ایجاد سطح نسبتاً نرم قشر رویه آسفالت محوطه از توپکا با مصالح دانه بندی شده صفر تا 5/12 میلی متر به ضخامت 3 سانتی متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود .

5-11- اجرای آسفالت بیندرو توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیداً ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا 130 تا 135 درجه سانتی گراد باشد .

5-12- پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل 8 تنی الزامی است .

5-13- ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار ( برای پوشاندن حفره های زیر سطح آسفالت ) الزامی است .

ماده شش ـ مدت انجام کار

مدت انجام کار در این قرارداد ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد ضمناً چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد .

تبصره : هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده هفت ـ نگهداری از کارهای انجام شده

کارهای انجام شده و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است آنها را به صورت مطلوب نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

ماده هشت ـ تعهدات پیمانکار

براي دانلود از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 

با تشکر

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *