فایل word سمینار با موضوع کریستال های مایع+فایل پاورپوینت

فایل word سمینار با موضوع کریستال های مایع+فایل پاورپوینت

68 صفحه ورد

25 اسلاید پاورپوینت

                   

   مقدمه اي بر كريستال مايع                                                                    

 

فصل اول:كريستال مايع

1-1- كريستال مايع چيست؟                                                                                                          

2-1- توصيف كريستال هاي مايع                                                                                      

3-1- فازهاي كريستال مايع                                                                                               

1-3-1- فازهاي نماتيك                                                                                                      

2-3-1- فازهاي صابوني                                                                                                   

3-3-1- فازهاي كلستريك                                                                                                  

4-3-1- فازهاي ستوني                                                                                                     

5-3-1- تصوير برداري گرماسنجي جزئي                                                                             

4-1 – تاثير خارجي روي كريستال هاي مايع                                                                          

1-4-1- اثرهاي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي                                                                     

2-4-1- تمهيدات سطحي                                                                                                     

3-4-1- گذار فريدريكز                                                                                                      

 

فصل دوم: تئوري كريستال هاي مايع

1-2- نور وقطبش                                                                                                

2-2- نور قطبيده                                                                                                              

3-2- شكست دوگانه                                                                                                          

4-2 – ساختار ونواقص                                                                                                     

1-4- 2- ساختارهاي كريستال مايع                                                                                       

2-4-2- نواقص در زير ميكروسكوپ                                                                        

5-2- خواص شيميايي                                                                                                       

6-2- فضاي پيكر بندي و تابع توزيع جهت يابي                                                                            

 

1-6-2- قضيه انتقال و معادله هاي تعادل جهت يابي                                                                 

2-6-2- معادله هاي تعادلي ماكروسكوپيك                                                                            

3-6-2- پارامتر هاي مرتبه ، خانواده تنسور رديف                                                              

7-2- معادله هاي ساختاري                                                                                              

1-7-2- تئوري ساختاري ماكروسكوپيك و بهره برداري از شرايط عدم تعادل                                       

2-7-2- تئوري سازنده مزوسكوپيك ، چسبندگي كريستال مايع نماتيك                                         

 

فصل سوم : LCD و كاربردهاي كريستال مايع

1-3- صفحات نمايش كريستال مايع                                                                                   

2-3- اصلاح نمايشگرهاي ماتريس غير فعال                                                                         

1-2-3-LCD هاي STN                                                                              

2-2-3- LCD هايAA                                                                                   

3-3- كاربردهاي كريستال هاي مايع                                                     

1-3-3- نمايشگرهاي كريستال مايع                                                                                   

2-3-3- دماسنج هاي كريستال مايع                                                                                   

3-3-3- تصوير نوري                                                                                                      

4-3-3- ساير كاربردها                                                                                                                                                                                                                                                 

4-3- قابليت هاي LCD در آينده                                                                                      

1-4-3-LCD هاي صفحه پايدار فرو الكتريك                                                            

2-4-3- LCD هاي پليمر پراكننده                                                                                         

3-4-3- LCD هاي سه بعدي                                                                           

مراجع

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *