فایل کمیاب فول دامپ گوشی ایسوز – ASUS ZenFone 6 A600CG

فایل کمیاب فول دامپ گوشی ایسوز – ASUS ZenFone 6 A600CG

فول دامپ ASUS ZenFone 6 A600CG  تست شده

دامپی که برای شما قرار دادیم شامل فایل های rom1, rom2, rom3 , ext_csd می باشد که قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد می باشد. پس از رایت این دامپ نیازی به ترمیم سریال نخواهید داشت.

 

EMMC_ROM1_HAG2e_247608000_00000000_20000000.bin
EMMC_ROM2_HAG2e_247608000_00000000_00400000.bin
EMMC_ROM3_HAG2e_247608000_00000000_00400000.bin
HAG2e _ 247608000_20160729_1416.extcsd

eMMC Device Information
EMMC CID : 90014A484147326505030EC232C09102
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 09/2014 Rev.0x3
EMMC NAME: HAG2e , S/N: 247608000
EMMC NAME (HEX): 48414732652000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15016 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured.
Boot bus config [177]: 0x06 , width 8bits , Partition config [179]: 0x00.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x4000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01
EMMC GP0 (Extended Partition 1) Capacity: 8MB
Backup saved: HAG2e _ 247608000_20160729_1416.extcsd
Searching for partition tables…
Detected GPT over MBR…
Medium UUID: 7CA12474-21C7-55EE-58AD-EC314CCBDEEF
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (RESERVED) Range: [0X5000,0X8004E00] ,Len: 8000000
MMCBLK0P1 (PANIC) Range: [0X8005000,0X8804E00] ,Len: 800000
MMCBLK0P2 (FACTORY) Range: [0X8805000,0XA804E00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P3 (MISC) Range: [0XA805000,0XB004E00] ,Len: 800000
MMCBLK0P4 (CONFIG) Range: [0XB005000,0XD004E00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P5 (CACHE) Range: [0XD005000,0X2D004E00] ,Len: 20000000
MMCBLK0P6 (APD) Range: [0X2D005000,0X39004E00] ,Len: C000000
MMCBLK0P7 (ADF) Range: [0X39005000,0X3B004E00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P8 (SYSTEM) Range: [0X3B005000,0X8C404E00] ,Len: 51400000
MMCBLK0P9 (DATA) Range: [0X8C405000,0X3A9FFFE00] ,Len: 31DBFB000
Done…Presets has been updated…

Done.

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *