فایل فول دامپ تست شده Huawei Mate 1-MT1-U06 emmc dump تست شده

فایل فول دامپ تست شده Huawei Mate 1-MT1-U06 emmc dump تست شده

فایل فول دامپ تست شده Huawei Mate 1-MT1-U06 emmc dump تست شده 

پس از رایت این فایل نیاز به فلش نیست وگوشی کامل بالا میاد

حاوی فایل های

EMMC_ROM1

EMMC_ROM2

EMMC_ROM3

Extcsd

فقط بعد از رایت باید اقدام به ترمیم سریال نمایید.

جهت ترمیم سریال میتوانید از سیگما، فوریوس و یا باکس های دیگه استفاده کنید.

eMMC Device Information
EMMC CID : 45010053454D303847908244F594506E
EMMC CSD : D00F00320F5903FFFFFFFFFF92404010
EMMC Manufacturer ID: 0045 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 05/2013 Rev.0x90
EMMC NAME: SEM08G , S/N: 2185557396
EMMC NAME (HEX): 53454D30384700
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7576 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Backup saved: SEM08G_2185557396_20160711_1418.extcsd
Searching for partition tables…
Detected GPT over MBR…
Medium UUID: F9F21FFF-A8D4-5F0E-9746-594869AEC34E
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (XLOADER) Range: [0X20000,0X11FE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P1 (ROUND) Range: [0X120000,0X3FFE00] ,Len: 2E0000
MMCBLK0P2 (NVME) Range: [0X400000,0X7FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P3 (MISC) Range: [0X800000,0XBFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P4 (SPLASH) Range: [0XC00000,0X13FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P5 (OEMINFO) Range: [0X1400000,0X33FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P6 (RESERVED1) Range: [0X3400000,0X3BFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P7 (RESERVED2) Range: [0X3C00000,0X43FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P8 (SPLASH2) Range: [0X4400000,0X4BFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P9 (RECOVERY2) Range: [0X4C00000,0X5BFFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P10 (RECOVERY) Range: [0X5C00000,0X6BFFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P11 (BOOT) Range: [0X6C00000,0X73FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P12 (MODEMIMAGE) Range: [0X7400000,0XF3FFE00] ,Len: 8000000
MMCBLK0P13 (MODEMNVM1) Range: [0XF400000,0XFBFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P14 (MODEMNVM2) Range: [0XFC00000,0X103FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P15 (SYSTEM) Range: [0X10400000,0X703FFE00] ,Len: 60000000
MMCBLK0P16 (CACHE) Range: [0X70400000,0X803FFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P17 (CUST) Range: [0X80400000,0XA03FFE00] ,Len: 20000000
MMCBLK0P18 (USERDATA) Range: [0XA0400000,0X1D97FFE00] ,Len: 139400000
Done…Presets has been updated…

Done.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *