فایل اموزشی تست های غیر مخرب مرجع کاربردی زبان اصلی 162 صفحه

فایل اموزشی تست های غیر مخرب مرجع کاربردی زبان اصلی 162 صفحه

1 Introduction
1.1 Need for inspection; 1.2 Types of inspection system; 1.3 Quality of
inspection; 1.4 Reliability of defect detection; 1.5 Benefits of nondestructive
test examination.
vii
viii
2 Liquid Penetrant Inspection 7
2.1 Introduction; 2.2 Principles of penetrant inspection; 2.3 Characteristics
of a penetrant; 2.4 Water-washable system; 2.5 Post-emulsification
system; 2.6 Solvent-removable system; 2.7 Surface preparation and
cleaning; 2.8 Penetrant application; 2.9 Development; 2.10 Advantages
and limitations; 2.11 Range of applications.
3 Magnetic Particle Inspection 18
3.1 Introduction; 3.2 Magnetisation; 3.3 Magnetisation methods; 3.4
Continuous and residual methods; 3.5 Sensitivities; 3.6 Demagnetisation;
3.7 Magnetic particles; 3.8 Applications; 3.9 Advantages and
limitations of magnetic particle inspection.
4 Electrical Test Methods (Eddy Current Testing) 32
4.1 Introduction; 4.2 Principles of eddy current inspection; 4.3 Conductivity
of a material; 4.4 Magnetic properties; 4.5 Coil impedance;
4.6 Lift-off factor and edge effects; 4.7 Skin effect; 4.8 Inspection
frequency; 4.9 Coi! arrangements; 4.10 Inspection probes; 4.11 Types
of circuit; 4.12 Reference pieces; 4.13 Phase analysis; 4.14 Display
methods; 4.15 Typical applications of eddy current techniques.
5 Ultrasonic Testing 57
5.1 Introduction; 5.2 Nature of sound; 5.3 Wave velocity; 5.4 Wavelength;
5.5 Generation of ultrasound ; 5.6 Characteristics of an ultrasonic
beam; 5.7 Sound waves at interfaces; 5.8 Sound attenuation;
5.9 Display systems; 5.1 0 Probe construction; 5.11 Type of display

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *