شرح فارسی کد ANSI رله های حفاظتی پستها و خطوط فوق توزیع

شرح فارسی کد ANSI رله های حفاظتی پستها و خطوط فوق توزیع

شرح فارسی کد ANSI رله های حفاظتی پستها و خطوط فوق توزیع

 

ANSI device numbers

 • 1 – Master Element
 • 2 – Time-delay Starting or Closing Relay
 • 3 – Checking or Interlocking Relay
 • 4 – Master Contactor
 • 5 – Stopping Device
 • 6 – Starting Circuit Breaker
 • 7 – Rate of Change Relay
 • 8 – Control Power Disconnecting Device
 • 9 – Reversing Device
 • 10 – Unit Sequence Switch
 • 11 – Multifunction Device
 • 12 – Overspeed Device/Protection
 • 13 – Synchronous-Speed Device
 • 14 – Underspeed Device
 • 15 – Speed or Frequency Matching Device
 • 16 – Communication Networking Device
 • 17 – Shunting or Discharge Switch
 • 18 – Accelerating or Decelerating Device
 • 19 – Motor Starter / Starting-to-Running Transition Contactor
 • 20 – Electrically-Operated Valve
 • 21 – Distance Relay
 • 21G – Ground Distance
 • 21P – Phase Distance
 • 22 – Equalizer circuit breaker
 • 23 – Temperature control device
 • 24 – Volts per hertz relay
 • 25 – Synchronizing or synchronism-check device
 • 26 – Apparatus thermal device
 • 27 – Undervoltage relay
 • 27P – Phase Undervoltage
 • 27S – DC undervoltage relay
 • 27TN – Third Harmonic Neutral Undervoltage
 • 27TN/59N – 100% Stator Earth Fault
 • 27X – Auxiliary Undervoltage
 • 27 AUX – Undervoltage Auxiliary Input
 • 27/27X – Bus/Line Undervoltage
 • 27/50 – Accidental Generator Energization
 • 28 – Flame Detector
 • 29 – Isolating Contactor
 • 30 – Annunciator Relay
 • 31 – Separate Excitation Device
 • 32 – Directional Power Relay
 • 32L – Low Forward Power
 • 32N – Wattmetric Zero-Sequence Directional
 • 32P – Directional Power
 • 32R – Reverse Power
 • 33 – Position Switch
 • 34 – Master Sequence Device
 • 35 – Brush-Operating or Slip-ring Short Circuiting Device
 • 36 – Polarity or Polarizing Voltage Device
 • 37 – Undercurrent or Underpower Relay
 • 37P – Underpower
 • 38 – Bearing Protective Device / Bearing Rtd
 • 39 – Mechanical Condition Monitor
 • 40 – Field Relay / Loss of Excitation
 • 41 – Field Circuit Breaker
 • 42 – Running Circuit Breaker
 • 43 – Manual Transfer or Selector Device
 • 44 – Unit Sequence Starting Relay
 • 45 – Atmospheric Condition Monitor
 • 46 – Reverse-Phase or Phase Balance Current Relay or Stator Current Unbalance
 • 47 – Phase-Sequence or Phase Balance Voltage Relay
 • 48 – Incomplete Sequence Relay / Blocked Rotor
 • 49 – Machine or Transformer Thermal Relay / Thermal Overload
 • 49RTD – RTD Biased Thermal Overload
 • 50 – Instantaneous Overcurrent Relay
 • 50BF – Breaker Failure
 • 50DD – Current Disturbance Detector
 • 50EF – End Fault Protection
 • 50G – Ground Instantaneous Overcurrent
 • 50IG – Isolated Ground Instantaneous Overcurrent
 • 50LR – Acceleration Time
 • 50N – Neutral Instantaneous Overcurrent
 • 50NBF – Neutral Instantaneous Breaker Failure
 • 50P – Phase Instantaneous Overcurrent
 • 50SG – Sensitive Ground Instantaneous Overcurrent
 • 50SP – Split Phase Instantaneous Current
 • 50_2 – Negative Sequence Instantaneous Overcurrent
 • 50/27 – Accidental Energization
 • 50/51 – Instantaneous / Time-delay Overcurrent relay
 • 50Ns/51Ns – Sensitive earth-fault protection
 • 50/74 – Ct Trouble
 • 50/87 – Instantaneous Differential
 • 51 – AC Time Overcurrent Relay
 • 51 – Overload
 • 51G – Ground Time Overcurrent
 • 51LR – AC inverse time overcurrent (locked rotor) protection relay
 • 51N – Neutral Time Overcurrent
 • 51P – Phase Time Overcurrent
 • 51R – Locked / Stalled Rotor
 • 51V – Voltage Restrained Time Overcurrent
 • 51_2 – Negative Sequence Time Overcurrent
 • 52 – AC circuit breaker
 • 52a – AC circuit breaker position (contact open when circuit breaker open)
 • 52b – AC circuit breaker position (contact closed when circuit breaker open)
 • 53 – Exciter or Dc Generator Relay
 • 54 – Turning Gear Engaging Device
 • 55 – Power Factor Relay
 • 56 – Field Application Relay
 • 57 – Short-Circuiting or Grounding Device
 • 58 – Rectification Failure Relay
 • 59 – Overvoltage Relay
 • 59B – Bank Phase Overvoltage
 • 59P – Phase Overvoltage
 • 59N – Neutral Overvoltage
 • 59NU – Neutral Voltage Unbalance
 • 59P – Phase Overvoltage
 • 59X – Auxiliary Overvoltage
 • 59_2 – Negative Sequence Overvoltage
 • 60 – Voltage or current balance relay
 • 60 – Voltage or Current Balance Relay
 • 60N – Neutral Current Unbalance
 • 60P – Phase Current Unbalance
 • 61 – Density Switch or Sensor
 • 62 – Time-Delay Stopping or Opening Relay
 • 63 – Pressure Switch Detector
 • 64 – Ground Protective Relay
 • 64F – Field Ground Protection
 • 64R – Rotor earth fault
 • 64REF – Restricted earth fault differential
 • 64S – Stator earth fault
 • 64S – Sub-harmonic Stator Ground Protection
 • 64TN – 100% Stator Ground
 • 65 – Governor
 • 66 – Notching or Jogging Device/Maximum Starting Rate/Starts Per Hour/Time Between Starts
 • 67 – AC Directional Overcurrent Relay
 • 67G – Ground Directional Overcurrent
 • 67N – Neutral Directional Overcurrent
 • 67Ns – Earth fault directiona

10 صفحه PDF تایپ شده فارسی

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *