روش اجرائی آموزش به همراه کليه فرمهاي مورد نياز

روش اجرائی آموزش به همراه کليه فرمهاي مورد نياز

روش اجرائی آموزش به همراه کليه فرمهاي مورد نياز درفرمت ورد 15 صفحه قابل ويرايش

 • هدف:

شناسايي، طرح ريزي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي آموزشها جهت ارتقاء سطح علمي و تخصصي پرسنل سازمان

 • دامنه کاربرد:

کليه کارکنان شب شکن البرز ، افراد جديدالاستخدام

3- مسئوليتها:

3-1- حسن اجراء روش: مدير كيفيت

3-2- اقدام کنندگان:

 • مسئول آموزش: جهت انجام هماهنگي هاي لازم و اجراي مراحل روش ذيل
 • مدير واحد ها: جهت تعيين نيازهاي آموزشي، همکاري در طرح ريزي دوره هاي داخل سازماني، اجراء آموزشهاي مربوطه
 • واژگان و تعاريف:

ندارد

 • شرح اقدامات :

5-1- تامين منابع

منابع آموزشي در هنگام تعيين نيازهاي آموزشي و برنامه ريزي يکي از مراجع تصميم گيري است. اين منابع شامل اطلاعات مراکز آموزشي خارج از سازمان، اطلاعات بخش آموزش سازمانهاي همکار، اطلاعات مربوط به سوابق/ عملکرد مدرسين برگزارکننده
دوره هاي آموزشي، ليست کتب و مجلات، تهيه و بروزسازي اين منابع مطابق مراحل زير اجرا مي گردد.

الف) شناسايي مراکز آموزش برون سازماني و تعيين سطح توانايي ها مطابق روش ارزيابی تامين کنندگان به شماره(PRCO002) و تکميل ليست مراکز آموزشي(FMQA012)

ب) ايجاد ارتباط با مراکز جهت دريافت برنامه ها و تقويم آموزشي مراکز

5-2- نياز منديهاي آموزشي مشاغل

در اين مرحله نيازهاي آموزشي کليه مشاغل با توجه به شرايط احراز هر شغل مطابق مراحل زير استخراج مي گردد.

 • تشکيل کميته آموزش متشکل از مسئول آموزش و مدير واحد مربوطه
 • تعيين نيازهاي آموزشي جهت شغل
 • تکميل استاندارد مهارتهای شغلی(SIQA005)
 • استاندارد مهارتهای شغلی بصورت ساليانه مورد بازنگری قرار می گيرد.

5-3- برنامه ريزي آموزشي

برنامه ريزي آموزشي جهت تعيين شركت كنندگان، زمان و مكان برگزاري دوره ها مي باشد و مطابق مراحل زير انجام مي شود.

 • تهيه ليست پرسنل هر واحد و تکميل پرونده آموزش پرسنل(FMQA018) توسط مسئول آموزش با همکاري مدير واحد
 • تکميل فرم نيازسنجي آموزش(FMQA013) توسط مدير هر واحد در ابتداي هر شش ماهه از سال
 • بررسي فرمهاي تکميل شده، تعيين آموزشهاي مورد نياز در کل سازمان و تعداد نفرات شرکت کننده توسط مسئول آموزش
 • تکميل فرم برنامه ريزی آموزشی(FMQA019) توسط مسئول آموزش و اخذ تائيد مدير عامل

تمامي آموزشهاي مورد نياز فرد در استاندارد مهارتهای شغلی(SIQA005) آمده است.

 

5-4- آموزش بدو استخدام

به هنگام ورود نيروي جديدالاستخدام به شرکت واحد اداري با نامه اي قسمت آموزش را مطلع نموده و اين واحد اقدام به تکميل پرونده آموزشی براي شخص مورد نظر مي نمايد و مطابق با پرونده آموزشی جهت تکميل آموزشهاي بدو استخدام مورد نياز وي اقدام مي نمايد.

5-5- برگزاري دوره هاي درون سازماني

 • تهيه مکان مناسب و تجهيزات آن فراخور برگزاري دوره در سازمان
 • تعيين اساتيد داخلي يا خارجي جهت برگزاري دوره ها
 • هماهنگي با مراکز برون سازماني ( درصورت نياز ) توسط بخش آموزش جهت برگزاري دوره هاي داخل سازمان
 • تهيه و تکثير جزوات مرتبط با آموزش
 • ارائه ليست حضور و غياب(FMQA008) به مدرس و نظارت بر تکميل آن توسط مسئول آموزش
 • انجام آزمون (درصورت نياز و صلاحديد) توسط مدرس و با همکاري بخش آموزش
 • ارائه فرمهاي ارزيابی دوره آموزش(FMQA011)( به شرکت کنندگان پس از انجام دوره
 • جمع آوري فرمهاي تکميل شده و ثبت نتايج در فرم گزارش دوره آموزشي(FMQA010)
 • صدور گواهينامه آموزشي(FMQA016) توسط مسئول آموزش و درج در پرونده آموزشی پرسنل
 • تشويق پرسنل ساعي و منتخب شرکت کننده در دوره ها با نظر مسئول آموزش( نصب تشويق نامه در برد، تهيه جوايز و ...)

در صورتيکه آموزش توسط تامين کنندگان اجرا شده باشد نتايج نظرخواهی دوره آموزشی در سوابق اين تامين کنندگان ثبت می گردد

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *