رساله کارشناسی معماری مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

رساله کارشناسی معماری مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست

این رساله در 90 صفحه به صورت فایل وورد می باشد.

چکیده:پژوهش های انجام شده، نشان می دهد که سال های اوليه زندگی کودک، در شکل گيری شخصيتش از اهميت زیادی برخوردار است. بسياری از نمونه های موجود، گواه این است که شرایط پرورشگاه هایی که به صورت موسسه ای و جدای از فضای شهری اداره می شوند، پاسخگوی نياز کودکان بی سرپرست نمی باشند.پرورشگاه، خانه کودک است که در طراحی آن هم سکونت مطرح می شود و هم آموزش. دربحث سکونت، احساس تعلق کودک به محيطی که در آن زندگی می کند مطرح می شود و در آموزش، مسأله ارتقای یادگيری کودک اهميت زیادی دارد.

 

در این پروژه هدف اصلی، ساخت مرکز نگهداری از کودکان در محيطی دلچسب می باشد تا کودک، تجربه های کودکان دیگر، یعنی بودن در خانه و در مقياس دیگر، عضو جامعه بودن را احساس کند. اما چگونه می توان پرورشگاه را از حالت موسسه ای خارج و به فضایی مانند خانه نزدیک تر کرد؟  از دیدگاه های اساسی این طرح، کوچک سازی گروه های زندگی و تجمع آنان در واحدهای مسکونی مختص به هر شبه خانواده می باشد.

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش

 

1-1بیان مساله

 

1-2ضرورت انتخاب پروژه

 

1-3اهداف کلی پژوهش

 

1-4تعریف اصطلاحات

 

فصل دوم:مطالعات پایه ی پژوهش

 

2-1 تاریخچه

 

2-1-1 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان

 

2-1-2 تاریخچه حمایت ازکودکان بی سرپرست در ایران

 

2-1-2-1 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران باستان

 

2-1-2-2 تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران بعد از ظهوراسلام

 

2-1-2-3 موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری  وحضانت از کودکان بودند

 

2-1-2-4 کلیه مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست در ایران (در حال حاضر)

 

2-2 شناخت کودک

 

2-2-1 اهمیت دوران کودکی

 

2-2-2 روانشناسی رفتار کودک

 

2-2-3 عوامل موثر در ایجاد شخصیت در کودکان

 

2-2-4 کودک،معماری وفضا

 

2-2-4-1 محیط های مناسب کودکان

 

2-2-4-2 کودک ودریافت فضا

 

2-2-4-3 دریافت حسی وهوشی فضا

 

2-3 مبانی نظری

 

2-3-1 عناصر تاپیر گذار در طراحی موضوع

 

2-3-2 بررسی عملکردهای پروژه

 

2-4 اقلیم

 

2-4-1 دما

 

2-4-2 بارش

 

2-4-3 رطوبت

 

2-4-4 تابش

 

2-4-5 میزان ساعات آفتابی

 

2-5-6 باد

 

2-4-6-1 باد غالب

 

2-5 معرفی سایت

 

2-6 معرفی نمونه ها

 

2-6-1 نمونه های داخلی

 

2-6-2 نمونه های خارجی

 

2-7 استانداردها

 

2-7-1 برنامه فیزیکی

 

2-7-2 ابعاد انسانی

 

فصل سوم :شیوه پژوهش وتحلیل مطالعات ویافته ها

 

3-1 روش تحقیق

 

3-2 راهکارهای عملی برای رسیدن به ایده اولیه طرح

 

3-3 تحلیل نمونه های بررسی شده

 

3-3-1 شیرخوارگاه امنه

 

3-3-2 مجتمع حمایتی شهید قدوسی

 

3-3-3 شیرخوارگاه علی اصغر(ع) مشهد

 

3-3-4 خانه کودک بتانیان

 

3-3-5 یتیم خانه نور افریقا

 

3-4 تحلیل سایت

 

فصل چهارم :روند شکل گیری وارائه الگوی پیشنهادی

 

4-1 شکل گیری ایده

 

4-2 دیاگرام ارتباطی فضاها

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *