رتبه‌بندی واحدهای کارا با استفاده از بازی همکارانه و روش چند هدفه لکسیکوگرافی در تحلیل پوششی داده های فازی

رتبه‌بندی واحدهای کارا با استفاده از بازی همکارانه و روش چند هدفه لکسیکوگرافی در تحلیل پوششی داده های فازی

مقاله به همراه فایل قابل ویرایش ترجمه19 صفحه ترجمه از فارسی به انگلیسی که هر دو قابل ویرایش اند

نمونه متن فارسی:

چکیده:

ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیرنده دردستگاه‌های اقتصادی و مدیریتی، بسیاربا اهمیت است. یکی ازتکنیک‌های علمی و کاربردی برای ارزیابی واحدهای تصمیم ‌گیرنده (DMU) تحلیل پوششی داده‌ها ( DEA)است. مدل های سنتی با داده های مبهم سروکار ندارند و تمام ورودی ها و خروجی ها به صورت قطعی در نظر گرفته می شود در حالی که در دنیای پیرامون ما ممکن است این فرضیه همیشه صدق نکند به خصوص وقتی که مجموعه ای از DMU  ها دارای داده های مفقود، تصادفی و یا اطلاعات برتری ترتیبی باشند. هدف مطالعه­ی حاضر، رتبه‌بندی واحدهای کارا با داده های فازی از دیدگاه رقابتی بر اساس مفاهیم بازی همکارانه است؛ به ‌این ‌ترتیب که واحدهای کارا، به‌عنوان بازیکنان یک بازی همکارانه در نظر گرفته می‌شوند. یک زیرمجموعه از این بازیکنان، به ‌عنوان ائتلاف S تعریف می‌شود. سپس مجموع کارایی واحدهای ناکارا با توجه به ائتلافی که توسط واحدهای ناکارا و اعضای ائتلاف S ساخته ‌شده است، به‌عنوان تابع مشخصه­ی ائتلاف S تعریف می‌شود که از آن برای تعیین تأثیر حاشیه‌ای واحدهای کارا در ائتلاف‌های مختلف استفاده می‌شود. از مقدار شپلی برای تعیین راه‌حل بازی همکارانه و رتبه‌بندی واحدهای کارا استفاده می‌شود. دراین روش رتبه‌بندی منحصربه‌فرد است بعلاوه واحدهای ناکارا نیز در رتبه‌بندی تأثیرگذارهستند.

نمونه متن انگلیسی:

Abstract:

The evaluation of decision-making units in economic and management institutions is very important. One of the scientific and practical techniques for evaluating decision-making units (DMU) is data envelopment analysis (DEA). Traditional models do not deal with fuzzy data and all inputs and outputs are assumed to be deterministic, while in the world around us this assumption may not always be true, especially when a set of DMUs have data Missing, random or sequential information. The purpose of this study is to rank efficient units with fuzzy data from a competitive point of view based on cooperative game concepts; In this way, efficient units are considered as players of a cooperative game. A subset of these players is defined as coalition S. Then, the total efficiency of inefficient units according to the coalition made by the inefficient units and the members of coalition S is defined as the characteristic function of coalition S, which is It is used to determine the marginal effect of work units in different coalitions. Shapley's value is used to determine the solution of the cooperative game and rank the efficient units. In this ranking method, it is unique, in addition, inefficient units are also influential in the ranking.

مراجع

 

ظرافت انگیز لنگرودي، م.، ( 1390 ). روشی براي رتبه بندي گزینه ها به کمک مفهوم فازي و تحلیل پوششی داده ها.  مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن 8(4) ،57-49.

 

  1. Charnes, W. W. Cooper, and E. Rhodes, Measuring the efficiency of decision making units, Eur. J. Oper. Res., 2 (6) (1978), 429-444.
    Sugiyama, M., and Sueyoshi, T. (2013). Finding a common weight vector of data envelopment analysis based upon bargaining game. Studies in Engineering and Technology, 1(1): 13-21.

 

Wu, J., Liang, L., and Yang, F. (2009). Determination of the weights for the ultimate cross efficiency using shapley value in cooperative game. Expert Systems with Applications,36, no(1): 872-76.

Li, Y., and Liang, L., (2010). A Shapley value index on the importance of variables in DEA models. Expert Systems with Applications, 37(9): 6287-6292.

Wu, J., Zhu, Q., Cook, W. D. and Zhu, J. (2016). Best cooperative partner selection and input resource reallocation using DEA. Journal of the Operational Research Society, 67(9): 0.

Wu, J., Liang, L., and Yang, F. (2009). Determination of the weights for the ultimate cross efficiency using shapley value in cooperative game. Expert Systems with Applications,36, no(1): 872-76.

Nakabayashi, K, and Tone, K. (2006). Egoist's dilemma: A DEA game. Omega, 34(2): 135-148.

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *