دانلود مطالعات مرکز فرهنگی چند رسانه ای (مدیاتک)

دانلود مطالعات مرکز فرهنگی چند رسانه ای (مدیاتک)

 دانلود مطالعات مرکز فرهنگی چند رسانه ای (مدیاتک) 

 90 صفحه 

گفتار اول: کلیات پژوهش           7

1- بیان مسئله و رویکرد تحقیق     7

2- اهمیت و ضرورت موضوع      7

3- اهداف پژوهش          7

4- روش تحقیق  8

1-4-  روش جمع آوری داده ها   8

2-4-  روش تحلیل داده ها          8

گفتار دوم: مبانی نظـری   9

5- مقدمه           9

6- رسـانه          10

1-6- تاریخچۀ رسانه      11

2-6-  فلسفه رسـانه         13

3-6- نظام چند رســانه ای           14

4-6- ابعـاد منفی رسـانه   16

1-4-6- دنیای دروغین    16

2-4-6- معایب اینترنت   17

1-2-4-6-  عدم وجود مدیریت و کنترل شبکه      17

2-2-4-6- عدم دسترسی اقشار اجتماعی با درآمد کم        17

3-2-4-6- ترس از فقدان قدرت فکر        18

5-6-  تاثیر رسـانه بر دیگر حوزه ها         18

1-5-6- رسـانه و هنـر     18

1-1-5-6- هنر چیدمان   19

2-1-5-6- هنر چیدمان ویدئویی  20

3-1-5-6-  هنر ویدئو     21

4-1-5-6-  هنر دیجیتال 21

5-1-5-6-  هنر های کامپیوتری   22

6-6-  سواد رسـانه ای     23

1-6-6- تعریف سواد رسانه ای    23

2-6-6-  ضرورت توجه به سواد رسانه ای 23

7- ارتباط          24

8- اطلاعات       24

9- عرصه های عمومی     25

1-9- تعریف عرصه عمومی         25

2-9-  عرصه های عمومی در طول تاریخ   26

1-2-9- آگورا   26

2-2-9- فوروم   27

3-2-9- بازار     27

10- مدیاتـک    28

1-10- تعریف مدیاتک   28

2-10- انواع کتابخانه      29

1-2-10- کتابخانۀ سنتی 29

2-2-10- کتابخانۀ بدون کاغذ     29

3-2-10- کتابخانۀ بدون دیوار     30

3-2-10- کتابخانۀ دیجیتال         30

3-10- ویژگی ها و عناصر          31

4-10- طراحی و ساخت 32

5-10- مواد اطلاعاتی      33

6-10- خدمات  34

1-6-10- جست و جو و بازیابی اطلاعات 34

2-6-10- خدمات مرجع 34

3-6-10- آموزش کاربران          34

4-6-10- خدمات اگاهی رسانی  35

7-10- جایگاه مدیاتک در شهر های امروزی        35

8-10- تکنولوژی چند رسانه ای و خدمات مرجع   35

11- پایداری      38

1-11- مفهوم پایداری     38

2-11- تاریخچه پایداری 40

3-11- انواع پایداری       41

1-3-11- پایداری زیست محیطی 41

2-3-11- پایداری اقتصادی         42

1-3-3-11- شاخص‌های پایداری اجتماعی           44

2-3-3-11- اصول راهبردی پایداری اجتماعی       47

3-3-3-11- معماری و پایداری اجتماعی  48

4-3-3-11- راهکارهای طراحی براساس پایداری اجتماعی 50

گفتار سوم :نمونه موردی 53

12- نمونه موردی           53

1-12- مدیاتک سیاتل    53

1-1-12- تاریخچه         53

2-1-12- اقلیم   54

3-1-12- ایده طراحی    56

2-12- مدیاتک سندای   57

1-2-12- ایده طراحی    58

2-2-12- سازماندهی فضایی       58

3-2-12- سازماندهی ارتباطی      60

گفتار چهارم: بستر شناسی            61

13- بستر شناسی            61

1-13- در مقیاس شهر     61

1-1-13- موقعیت جغرافیایی        61

2-1-13- اقلیم   61

1-2-1-13- دمای هوا    62

2-13- در مقیاس منطقه   62

1-2-13- دسترسی         62

2-2-13- کاربری ‌های شاخص در همسایگی        63

گفتار پنجم: استاندارد های طراحی           65

14- استاندارد های طراحی          65

1-14- گالری های هنری            65

1-1-14- ورودی           65

2-1-14- سیرکولاسیون  65

3-1-14- چیدمان           67

4-1-14- نـور    67

1-4-1-14- نورپردازی طبیعی (نور روز)   68

2-1-4-14- نورپردازی مصنوعی 69

5-1-14- شرایط محیطی 69

6-1-14-  آکوستیک     70

2-14- کتابخانه 70

1-2-14- ورودی           70

2-2-14- پذیرش مراجعین          71

3-2-14- سالن مطالعه    71

4-2-14- مخزن و قفسه ها           72

5-2-14- نور     73

6-2-14- آکوستیک      73

3-14- فضای اداری        74

1-3-14- ابعاد بهینه        74

2-3-14- نور پردازی     75

3-3-14- شرایط محیطی 75

4-3-14- آکوستیک      75

4-14- سالن نمایش        76

1-4-14-  ورودی          76

2-4-14- جایگاه تماشاگران       76

3-4-14- صحنۀ نمایش  79

4-4-14- اتاق بازیگران  80

5-4-14- اتاق پروژکسیون          81

6-4-14- سالن انتظار     82

7-4-14- نور     82

8-4-14- آکوستیک      83

1-8-4-14-  شکل سالن 83

2-8-4-14- سقف سالن 84

5-14- سیستم های اطفای حریق  85

1-5-14- سیستم های آب پاش   85

2-5-14- سیستم لوله کشی آب   85

6-14- پله های برقی       86

7-14- پله های فرار        87

15- منابع           88

 فایل به صورت word می باشد . 

 #دانلود بلافاصله بعد از خرید 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *