دانلود سری کامل کتاب های شطرنج اوری من چس EverymanChess با فرمت PGN

دانلود سری کامل کتاب های شطرنج اوری من چس EverymanChess با فرمت PGN

دانلود 325 کتاب شطرنج انتشارات اوری من چس با فرمت PGN

پکیج ویژه کتاب های شطرنج

فرمت : PGN

تعداد کتاب ها: 325

نسخه اورجینال و کامل 2016

قابلیت اجرا در تمام سیستم عامل ها (اندروید,کامپیوتر,مک وغیره)

همراه با آخرین بروزرسانی

کتاب های اوری من چس www.everymanchess.com جزو بهترین و پرفروشترین کتابهای شطرنج جهان است.  فرمت PGN یکی از رایجترین و آسان ترین فرمت ها برای مطالعه کتابهای شطرنج می باشد. و با تمام نرم افزارهای شطرنجی در تمام سیستم عامل ها از جمله اندروید و ویندوز و... قابل اجرا می باشد.تمامی کتاب ها نسخه اورجینال و با تفسیر کامل ارائه شده است.دانلود این پکیج ویژه را به همه کاربران سایت آکادمی آموزش شطرنج از راه دور پیشنهاد میکنیم. این پکیج با 80% تخفیف ارائه میشود.

لیست کتابها 

 1. The Veresov - Move by Move [Everyman 2015] - Liew Jimmy.pgn
 2. The Veresov Opening [Everyman 2003] - Davies Nigel.pgn
 3. Vasily Smyslov - Endgame Virtuoso [Everyman 1997] - Smyslov Vasily.pgn
 4. Vigorito David - Attacking Chess - The King's Indian - Volume 1 Update 1.pgn
 5. Who Dares Wins! - Attacking the King on Opposite Sides [Everyman 2010] - D'costa Lorin.pgn
 6. Why We Lose at Chess [Everyman 2010] - Crouch Colin.pgn
 7. Winning Chess Combinations [Everyman 2006] - Seirawan Yasser.pgn
 8. Winning Chess Endings [Everyman 2005] - Seirawan Yasser.pgn
 9. Winning Chess Openings [Everyman 2003] - Seirawan Yasser.pgn
 10. Winning Chess Openings.pgn
 11. Winning Chess Strategies [Everyman 2005] - Seirawan Yasser.pgn
 12. Winning Chess Tactics [Everyman 2005] - Seirawan Yasser.pgn
 13. Zenón Franco - Test Your Chess [Everyman 2014].pgn
 14. 1...b6 Move by Move [Everyman 2014] - Lakdawala Cyrus.pgn
 15. 1...d6 Move by Move [Everyman 2011] - Cyrus Lakdawala.pgn
 16. 7 Ways to Smash the Sicilian [Everyman 2009] - Lapshun Yury & Conticello Nick.pgn
 17. 10 Great Ways to Get Better at Chess [Everyman 2010] - Davies Nigel.pgn
 18. A Ferocious Opening Repertoire [Everyman 2011] - Lakdawala Cyrus.pgn
 19. Alekhine Alert - [Everyman 2010] - Taylor Timothy.pgn
 20. Analyse Your Chess [Everyman 2011] - Crouch Colin.pgn
 21. Analyse Your Chess.pgn
 22. Anand - Move by Move [Everyman 2014] - Franco Zenón.pgn
 23. Art of Attack in Chess [Everyman 2008] - Vukovic Vladimir.pgn
 24. Attacking Chess - The French.pgn
 25. Attacking Chess - The French-A dynamic repertoire for Black [Everyman 2011] - Williams Simon.pgn
 26. Attacking Chess - The King's Indian - Volume 1 [Everyman 2010] - Vigorito David.pgn
 27. Attacking Chess - The King's Indian - Volume 2 [Everyman 2010] - Vigorito David.pgn
 28. Attacking with 1d4 [Everyman 2001] - Dunnington Angus.pgn
 29. Attacking with 1d4.pgn
 30. Attacking with 1e4 [Everyman 2001] - Emms John.pgn
 31. Beating 1.e4e5.pgn
 32. Beating 1e4 e5 - A repertoire for White in the Open Games [Everyman 2010] - Emms John.pgn
 33. Beating the King's Indian and Gruenfeld [Everyman 2006] - Taylor Timothy.pgn
 34. Beating Unusual Chess Defences - 1 e4 [Everyman 2011] - Greet Andrew.pgn
 35. Beating Unusual Chess Openings [Everyman 2005] - Palliser Richard.pgn
 36. Bird's Opening - Move by Move [Everyman 2015] - Lakdawala Cyrus.pgn
 37. Boris Gulko - Lessons with a Grandmaster Volume 1.pgn
 38. Boris Gulko - Lessons with a Grandmaster Volume 2.pgn
 39. Break the Rules! - A Modern Look at Chess Strategy [Everyman 2012] - McDonald Neil.pgn
 40. Bronstein - Move by Move [Everyman 2015] - Giddins Steve.pgn
 41. Bryan Paulsen - Chess Developments - Semi-Slav 5 Bg5 [Everyman 2014].pgn
 42. Capablanca - Move by Move (Everyman 2012) - Lakdawala Cyrus.pgn
 43. Capablanca - Move by Move.pgn
 44. Carlsen - Move by Move [Everyman 2014] - Lakdawala Cyrus.pgn
 45. Chess Developments - Semi-Slav 5 Bg5 [Everyman 2014] - Paulsen Bryan.pgn
 46. Chess Developments - The Gruenfeld [Everyman 2013] - Vigorito David.pgn
 47. Chess Developments - The Gruenfeld.pgn
 48. Chess Developments - The Modern Benoni - Update 1.pgn
 49. Chess Developments - The Modern Benoni [Everyman 2011] - Palliser Richard.pgn
 50. Chess Developments - The Pirc [Everyman 2012] - Vigus James.pgn
 51. Chess Developments - The Sicilian Dragon [Everyman 2012] - Vigorito David.pgn
 52. Chess Fundamentals [Everyman 2007] - Capablanca Jose.pgn
 53. Chess Secrets - Giants of Innovation [Everyman 2011] - Pritchett Craig.pgn
 54. Chess Secrets - Great Attackers [Everyman 2010] - Crouch Colin.pgn
 55. Chess Secrets - Heroes of Classical Chess [Everyman 2010] - Pritchett Craig.pgn
 56. Chess Secrets - The Giants of Power Play [Everyman 2009] - McDonald Neil.pgn
 57. Chess Secrets - The Giants of Strategy [Everyman 2007] - McDonald Neil.pgn
 58. Chess Strategy - Move by Move [Everyman 2013] - Hunt Adam.pgn
 59. Chess Strategy - Move by Move.pgn
 60. Cyrus Lakdawala - 1...b6 Move by Move [Everyman 2014].pgn
 61. Cyrus Lakdawala - Anti-Sicilians - Move by Move [Everyman 2016].bo2
 62. Cyrus Lakdawala - Anti-Sicilians - Move by Move [Everyman 2016].pgn
 63. Cyrus Lakdawala - Anti-Sicilians - Move by Move [Everyman 2016].st2
 64. Cyrus Lakdawala - Bird's Opening - Move by Move [Everyman 2015].pgn
 65. Cyrus Lakdawala - Carlsen - Move by Move [Everyman 2014].pgn
 66. Cyrus Lakdawala - Korchnoi - Move by Move [Everyman 2014].pgn
 67. Cyrus Lakdawala - The Scandinavian - Move by Move [Everyman 2013].pgn
 68. Dan Heisman - A Guide to Chess Improvement - The Best of Novice Nook.pgn
 69. Dangerous Weapons - 1 e4 e5 [Everyman 2008] - Emms John & Co.pgn
 70. Dangerous Weapons - Flank Openings (Everyman 2008) - Palliser Richard & Co.pgn
 71. Dangerous Weapons - Nimzo-Indian [Everyman 2006] - Pallser Richard & Co.pgn
 72. Dangerous Weapons - Pirc and the Modern [Everyman 2009] - Palliser Richard & Co.pgn
 73. Dangerous Weapons - The Anti-Sicilians [Everyman 2009] - Emms John & Co.pgn
 74. Dangerous Weapons - The Benoni and Benko [Everyman 2008] - Palliser Richard & Co.pgn
 75. Dangerous Weapons - The Caro-Kann [Everyman 2010] - Emms John & Co.pgn
 76. Dangerous Weapons - The Caro-Kann Update 1.pgn
 77. Dangerous Weapons - The Dutch [Everyman 2009] - Palliser Richard & Co.pgn
 78. Dangerous Weapons - The French [Everyman 2007] - Watson John.pgn
 79. Dangerous Weapons - The Kings Indian [Everyman 2010] - Palliser Richard & Co.pgn
 80. Dangerous Weapons - The Queen's Gambit [Everyman 2007] - Palliser Richard & Co.pgn
 81. Dangerous Weapons - The Ruy Lopez [Everyman 2012] - Emms John & Co.pgn
 82. Dangerous Weapons - The Ruy Lopez.pgn
 83. Dangerous Weapons - The Sicilian [Everyman 2006] - Emms John & Palliser Richard.pgn
 84. David Smerdon - Smerdon’s Scandinavian [Everyman 2015].pgn
 85. Dealing with d4 deviations [Everyman 2007] - Cox John.pgn
 86. Declining the Queen's Gambit [Everyman 2011] - Cox John.pgn
 87. Easy Guide to the Ruy Lopez [Everyman 1999] - Emms John.pgn
 88. Endgame Virtuoso - Vasily Smyslov [Everyman 1997].pgn
 89. Excelling at Chess [Everyman 2002] - Aagaard Jacob.pgn
 90. Excelling at Chess Calculation [Everyman2004] - Aagaard Jacob.pgn
 91. Excelling at Combinational Play [Everyman 2004] - Aagaard Jacob.pgn
 92. Excelling at Positional Chess [Everyman 2003] - Aagaard Jacob.pgn
 93. Excelling at Technical Chess [Everyman2004] - Aagaard Jacob.pgn
 94. Fighting Chess - Move by Move [Everyman 2013] - Crouch Colin.pgn
 95. Fighting Chess - Move by Move.pgn
 96. Fighting the Anti King's Indians [Everyman 2008] - Dembo Yelena.pgn
 97. Fighting the Anti-Sicilians [Everyman 2007] - Palliser Richard.pgn
 98. Fighting the Ruy Lopez [Everyman 2009] - Pavlovic Milos.pgn
 99. Finding Chess Jewels - Improve your Imagination and Calculation [Everyman 2014] - Krasenkow Michal.pgn
 100. Finding Chess Jewels - Improve your Imagination and Calculation.pgn
 101. Fire on Board - Shirov's Best Games [Everyman 1997] - Shirov Alexei.pgn
 102. Fischer - Move by Move [Everyman 2015] - Lakdawala Cyrus.pgn
 103. Franco Zenón - Anand - Move by Move [Everyman 2014].pgn
 104. Franco Zenón - Rubinstein - Move by Move [Everyman 2016].pgn
 105. Gambiteer I - Repertoire for White [Everyman 2007] - Davies Nigel.pgn
 106. Gambiteer II - Repertoire for Black - [Everyman 2008] - Davies Nigel.pgn
 107. Garry Kasparov on Garry Kasparov - Part III.pgn
 108. Garry Kasparov on Garry Kasparov - Part1 - 1973-1985 [Everyman 2011] - Kasparov Garry.pgn
 109. Garry Kasparov on Garry Kasparov - Part2 - 1985-1993 [Everyman 2013] - Kasparov Garry.pgn
 110. Garry Kasparov on Garry Kasparov I 1973-1985.pgn
 111. Garry Kasparov on Garry Kasparov Part II.pgn
 112. Garry Kasparov on Modern Chess - Part 2 - KvsK 75-85 [Everyman 2008] - Kasparov Garry.pgn
 113. Garry Kasparov on Modern Chess - Part 3 - KvsK 86-87 [Everyman 2009] - Kasparov Garry.pgn
 114. Garry Kasparov on Modern Chess - Part 4 - KvsK 88-09 [Everyman 2010] - Kasparov Garry.pgn
 115. Giddins Steve - Bronstein - Move by Move [Everyman 2015].pgn
 116. Giddins Steve - The French Winawer - Move by Move.pgn
 117. Glenn Flear - Practical Endgame Play.pgn
 118. Gulko Boris & Dr. Sneed Joel R. - Lessons with a Grandmaster Volume 3 [Everyman 2015].pgn
 119. How to beat the Sicilian defence - An Anti Sicilian repertoire for White [Everyman 2011] - Jones Gawain.pgn
 120. How to play against 1 e4 - French defence [Everyman 2008] - McDonald Neil.pgn
 121. How To Play Against 1d4 [Everyman 2010] - Palliser Richard.pgn
 122. How To Win At Chess Quickly [Everyman 2010] - Williams Simon.pgn
 123. Improve Your Endgame Play [Everyman 2000] - Flear Glenn.pgn
 124. Improve your Opening Play [Everyman 2000] - Ward Chris.pgn
 125. Italian Game and Evans Gambit [Everyman 2005] - Pinski Jan.pgn
 126. Italian Game and Evans Gambit.pgn
 127. It's Your Move [Everyman 2001] - Ward Chris.pgn
 128. It's Your Move Improvers [Everyman 2001] - Ward Chris.pgn
 129. James Schuyler - The Dark Knight System.pgn
 130. James Vigus - Chess Developments - The Pirc (Update 1) 14-10-2013.pgn
 131. Jimmy Liew - The Veresov - Move by Move [Everyman 2015].pgn
 132. John Cox - Declining the Queen's Gambit.pgn
 133. John Emms - Beating 1e4 e5 [Everyman 2010] - Update 2.pgn
 134. John Emms - Beating 1e4 e5 - Update 1 .pgn
 135. Jones Gawain - How to beat the Sicilian defence [Everyman 2011].pgn
 136. Junior Tay - The Old Indian - Move by Move [Everyman 2015].pgn
 137. Karpov - Move by Move [Everyman 2015] - Collins Sam.pgn
 138. Karpov - Move by Move.pgn
 139. Kasparov Garry - Garry Kasparov on Garry Kasparov - Part3 - 1993-2005 [Everyman 2014]I.pgn
 140. Korchnoi - Move by Move [Everyman 2014] - Cyrus Lakdawala.pgn
 141. Kramnik - Move by Move [Everyman 2013] - Lakdawala Cyrus.pgn
 142. Kramnik - Move by Move.pgn
 143. Lakdawala Cyrus - Larsen - Move by Move.pgn
 144. Lakdawala Cyrus - The Classical French - Move by Move [Everyman 2015].pgn
 145. Lakdawala Cyrus - The Colle - Move by Move [Everyman 2013].pgn
 146. Lakdawala Cyrus - The Petroff - Move by Move [Everyman 2015].pgn
 147. Larsen - Move by Move [Everyman 2014] - Lakdawala Cyrus.pgn
 148. Lessons with a Grandmaster Volume 1 [Everyman 2011] - Gulko Boris & Dr. Sneed Joel R.pgn
 149. Lessons with a Grandmaster Volume 1-2 [Everyman 2011-12] - Gulko Boris & Dr. Sneed Joel R.pgn
 150. Lessons with a Grandmaster Volume 2 [Everyman 2012] - Gulko Boris & Dr. Sneed Joel R.pgn
 151. Lessons with a Grandmaster Volume 3 [Everyman 2015] - Gulko Boris & Dr. Sneed Joel R.pgn
 152. Life and games of Mikhail Tal [Everyman 1997] - Tal Mikhail.pgn
 153. Lorin Lorin D'Costa - The Qeen's Indian - Move by Move [Everyman 2015].pgn
 154. Magnus Force - How Carlsen beat Kasparov's record [Everyman 2013] - Crouch Colin.pgn
 155. Magnus Force - How Carlsen beat Kasparov's record.pgn
 156. Mastering Chess Strategy [Everyman 2010] - Hellsten Johan.pgn
 157. Mastering Endgame Strategy [Everyman 2013] - Hellsten Johan.pgn
 158. Mastering Endgame Strategy.pgn
 159. Mastering Opening Strategy [Everyman 2012] - Hellsten Johan.pgn
 160. Mastering the Opening [Everyman 2003] - Jacobs Byron.pgn
 161. Meeting 1 d4 [Everyman 2002] - Aagaard Jacob & Lund Esben.pgn
 162. Meeting 1 e4 [Everyman 2002] - Raetsky Alexander.pgn
 163. Meeting 1 e4.pgn
 164. My Great Predecessors - Part 1 [Everyman 2003] - Kasparov Garry.pgn
 165. My Great Predecessors - Part 4 [Everyman 2004] - Kasparov Garry.pgn
 166. My Great Predecessors part 1.pgn
 167. Neil McDonald - Chess Secrets - The Giants of Power Play [Everyman 2009].pgn
 168. Neil McDonald - Chess Secrets - The Giants of Strategy [Everyman 2007].pgn
 169. Nimzo-Indian Kasparov Variation [Everyman 2003] - Ward Chris.pgn
 170. Nimzowitsch - Move by Move [Everyman 2014] - Giddins Steve.pgn
 171. Nimzowitsch - Move by Move.pgn
 172. Offbeat Nimzo-Indian [Everyman 2005] - Ward Chris.pgn
 173. Opening Repertoire - Nimzo and Bogo Indian - Sielecki Christof [Everyman 2015].pgn
 174. Opening Repertoire - Nimzo and Bogo Indian [Everyman 2015] - Sielecki Christof.pgn
 175. Opening Repertoire - The Caro-Kann - Houska Jovanka - Everyman - 2015.pgn
 176. Opening Repertoire - The Caro-Kann [Everyman 2015] - Houska Jovanka.pgn
 177. Opening Repertoire - The Fianchetto System [Everyman 2014] - Lemos Damian.pgn
 178. Opening Repertoire - The Open Games with Black [Everyman 2015] - Lokander Martin.pgn
 179. Petrosian - Move by Move [Everyman 2014] - Engqvist Thomas.pgn
 180. Play 1...Nc6! - A complete chess opening repertoire for Black [Everyman 2007] - Scheerer Christoph.pgn
 181. Play 1.b4 [Everyman 2008] - Lapshun Yury & Conticello Nick.pgn
 182. Play 1.e4 e5! [Everyman 2005] - Davies Nigel.pgn
 183. Play the Accelerated Dragon [Everyman 2014] - Lalic Peter.pgn
 184. Play the Benko Gambit [Everyman 2011] - Pedersen Nicolai V.pgn
 185. Play the Benko Gambit.pgn
 186. Play the Caro-Kann [Everyman 2007] - Houska Jovanka.pgn
 187. Play The Catalan [Everyman 2009] - Davies Nigel.pgn
 188. Play the Dutch - Leningrad Variation - [Everyman 2008] - McDonald Neil.pgn
 189. Play the Dutch - Leningrad Variation Update 1.pgn
 190. Play the Dutch - Leningrad Variation Update 2.pgn
 191. Play the English [Everyman 2006] - Prittchett Craig.pgn
 192. Play the French (4th edition) [Everyman 2012] - Watson John.pgn
 193. Play The Grundfeld [Everyman 2007] - Dembo Yelena.pgn
 194. Play the London System [Everyman 2010] - Lakdawala Cyrus.pgn
 195. Play the Najdorf - Scheveningen Style [Everyman 2003] - Emms John.pgn
 196. Play the Nimzo-Indian [Everyman 2005] - Dearing Edward.pgn
 197. Play the Queen's Gambit - [Everyman 2006] - Ward Chris.pgn
 198. Play the Queen's Indian [Everyman 2009] - Greet Andrew.pgn
 199. Play the Sicilian Kan [Everyman 2008] - Hellsten Johan.pgn
 200. Play the Slav [Everyman 2008] - Vigus James.pgn
 201. Play Unconventional Chess and Win [Everyman 2015] - Noam A. Manella & Zeev Zohar.pgn
 202. Play Unconventional Chess and Win.pgn
 203. Practical Endgame Play - Beyond the Basics [Everyman 2007] - Flear Glenn.pgn
 204. Prepare to Attack [Everyman 2010] - Lane Gary.pgn
 205. Queen's Gambit Declined [Everyman 2000] - Sadler Matthew.pgn
 206. Queen's Gambit Declined.pgn
 207. Rubinstein - Move by Move [Everyman 2016] - Franco Zenón.pgn
 208. Ruslan Scherbakov - The Triangle System.pgn
 209. Sam Collins - The Tarrasch Defence - Move by Move [Everyman 2014].pgn
 210. Slay the Sicilian! [Everyman 2012] - Taylor Timothy.pgn
 211. Slay the Sicilian!.pgn
 212. Slay the Spanish! [Everyman 2011] - Taylor Timothy.pgn
 213. Slay the Spanish.pgn
 214. Smerdon’s Scandinavian [Everyman 2015] - Smerdon David.pgn
 215. Spassky - Move by Move - Franco Zenón.pgn
 216. Spassky - Move by Move [Everyman 2015] - Franco Zenón.pgn.pgn
 217. Starting Out - 1.d4 [Everyman 2006] - Cox John.pgn
 218. Starting Out - 1.e4 [Everyman 2006] - McDonald Neil.pgn
 219. Starting Out - Benoni Systems [Everyman 2005] - Raetsky Alexander & Chetverik Maxim.pgn
 220. Starting Out - Chess Tactics and Checkmates [Everyman 2006] - Ward Chris.pgn
 221. Starting Out - d-pawn Attacks [Everyman 2008] - Palliser Richard.pgn
 222. Starting Out - Open Games [Everyman 2010] - Flear Glenn.pgn
 223. Starting Out - Open Games.pgn
 224. Starting Out - Queens Gambit.pgn
 225. Starting Out - Rook Endgames [Everyman 2005] - Ward Chris.pgn
 226. Starting Out - Sicilian Najdorf [Everyman 2006] - Palliser Richard.pgn
 227. Starting Out - The Accelerated Dragon [Everyman 2008] - Greet Andrew.pgn
 228. Starting Out - The c3 Sicilian [Everyman 2008] - Emms John.pgn
 229. Starting Out - The Caro-Kann [Everyman 2002] - Gallagher Joe.pgn
 230. Starting Out - The Caro-Kann.pgn
 231. Starting out - The Classical Sicilian [Everyman 2007] - Raetsky Alexander & Chetverik Maxim.pgn
 232. Starting Out - The Closed Sicilian [Everyman 2006] - Palliser Richard.pgn
 233. Starting Out - The Colle [Everyman2007] - Palliser Richard.pgn
 234. Starting Out - The Dutch Defence [Everyman 2005] - McDonald Neil.pgn
 235. Starting Out - The English [Everyman 2003] - McDonald Neil.pgn
 236. Starting Out - The English.pgn
 237. Starting Out - The French [Everyman 2008] - Jacobs Byron.pgn
 238. Starting Out - The Grand Prix Attack [Everyman 2008] - Jones Gawain.pgn
 239. Starting Out - The King's Indian [Everyman 2002] - Gallagher Joe.pgn
 240. Starting Out - The King's Indian Attack [Everyman 2005] - Emms John.pgn
 241. Starting Out - The Modern [Everyman 2008] - Davies Nigel.pgn
 242. Starting Out - The Modern Benoni [Everyman 2004] - Vegh Endre.pgn
 243. Starting Out - The Najdorf [Everyman 2006] - Palliser Richard.pgn
 244. Starting Out - The Nimzo Indian [Everyman 2002] - Ward Chris.pgn
 245. Starting Out - The Pirc - Modern [Everyman 2003] - Gallagher Joe.pgn
 246. Starting Out - The Queen's Gambit [Everyman 2002] - Shaw John.pgn
 247. Starting Out - The Queen's Gambit Accepted [Everyman 2006] - Raetsky Alexander & Co.pgn
 248. Starting Out - The Queen's Gambit Declined [Everyman 2006] - McDonald Neil.pgn
 249. Starting Out - The Queen's Indian [Everyman 2004] - Emms John.pgn
 250. Starting Out - The Queen's Indian.pgn
 251. Starting Out - The Reti [Everyman 2010] - McDonald Neil.pgn
 252. Starting Out - The Ruy Lopez [Everyman 2003] - Shaw John.pgn
 253. Starting Out - The Scandinavian [Everyman 2009] - Houska Jovanka.pgn
 254. Starting Out - The Scandinavian.pgn
 255. Starting Out - The Scotch Game [Everyman 2005] - Emms John.pgn
 256. Starting Out - The Sicilian (2nd ed) [Everyman 2009] - Emms John.pgn
 257. Starting Out - The Sicilian Dragon [Everyman 2006] - Martin Andrew.pgn
 258. Starting Out - The Sicilian Sveshnikov [Everyman 2007] - Cox John.pgn
 259. Starting Out - The Slav and Semi-Slav [Everyman 2005] - Flear Glen.pgn
 260. Starting Out - The Trompowsky Attack [Everyman 2009] - Palliser Richard.pgn
 261. Stein - Move by move - Thomas Engqvist [Everyman 2015].pgn
 262. Stein - Move by move [Everyman 2015] - Engqvist Thomas.pgn
 263. Study Chess with Matthew Sadler [Everyman 2012] - Sadler Matthew.pgn
 264. Tal Mikhail - Life and games of Mikhail Tal [Everyman 1997].pgn
 265. Taming The Sicilian [Everyman 2002] - Davies Nigel.pgn
 266. Tango [Everyman 2005] - Palliser Richard.pgn
 267. Test Your Chess [Everyman 2014] - Zenón Franco.pgn
 268. The Alekhine Defence - Move by Move [Everyman 2014] - Lakdawala Cyrus.pgn
 269. The Alekhine Defence - Move by Move.pgn
 270. The Bb5 Sicilian [Everyman 2005] - Palliser Richard.pgn
 271. The Benko Gambit - Move by Move [Everyman 2014] - Tay Junior.pgn
 272. The Benko Gambit - Move by Move.pgn
 273. The Budapest Gambit [Everyman 2009] - Taylor Timothy.pgn
 274. The Caro-Kann - Move by Move [Everyman 2012] - Lakdawala Cyrus.pgn
 275. The Classical French - Move by Move [Everyman 2015] - Lakdawala Cyrus.pgn
 276. The Classical French - Move by Move.pgn
 277. The Colle - Move by Move [Everyman 2013] - Lakdawala Cyrus.pgn
 278. The Dark Knight System [Everyman 2013] - Schuyler James.pgn
 279. The Dynamic Reti [Everyman 2004] - Davies Nigel.pgn
 280. The English - Move by Move .pgn
 281. The English - Move by Move [Everyman 2012] - Giddins Steve.pgn
 282. The Fianchetto System .pgn
 283. The Four Knights - Move by Move [Everyman 2012] - Lakdawala Cyrus.pgn
 284. The Four Knights - Move by Move.pgn
 285. The French Advance [Everyman 2006] - Collins Sam.pgn
 286. The French Winawer - Move by Move.pgn
 287. The Greatest Ever Chess Endgames [Everyman 2012] - Giddins Steve.pgn
 288. The Greatest Ever Chess Opening Ideas! [Everyman 2008] - Scheerer Christoph.pgn
 289. The Greatest Ever Chess Tricks and Traps [Everyman 2008] - Lane Gary.pgn
 290. The Killer Dutch [Everyman 2015] - Williams Simon.pgn
 291. The Killer Sicilian - Fighting 1e4 with the Kalashnikov [Everyman 2015] - Tony Rotella.pgn
 292. The Killer Sicilian.pgn
 293. The King's Indian Attack - Move by Move [Everyman 2014] - McDonald Neil.pgn
 294. The King's Indian Attack - Move by Move.pgn
 295. The Masters - Boris Spassky - Master of Initiative [Everyman 2006] - Raetsky Alexander & Chetverik Maxim.pgn
 296. The Masters - Mikhail Tal Tactical Genius (Everyman 2004) - Raetsky Alexander & Chetverik Maxim.pgn
 297. The Modern Defence - Move by Move [Everyman 2012] - Lakdawala Cyrus.pgn
 298. The Modern Defence - Move by Move.pgn
 299. The New Old Indian [Everyman 2011] - Cherniaev Alexander & Prokuronov Eduard.pgn
 300. The New Sicilian Dragon [Everyman 2009] - Williams Simon.pgn
 301. The Nimzo-Indian - Move by Move [Everyman 2011] - Emms John.pgn
 302. The Nimzo-Larsen Attack - Move by Move [Everyman 2013] - Lakdawala Cyrus.pgn
 303. The Nimzo-Larsen Attack - Move by Move.pgn
 304. The Old Indian - Move by Move [Everyman 2015] - Tay Junior.pgn
 305. The Open Games with Black.pgn
 306. The Panov-Botvinnik Attack - Move by Move [Everyman 2013] - D'Costa Lorin.pgn
 307. The Petroff - Move by Move [Everyman 2015] - Lakdawala Cyrus.pgn
 308. The Pirc in Black and White [Everyman 2007] - Vigus James.pgn
 309. The Rules of Winning Chess [Everyman 2009] - Davies Nigel.pgn
 310. The Ruy Lopez - Move by Move [Everyman 2011] - McDonald Neil.pgn
 311. The Scandinavian - 2nd Edition [Everyman 2007] - Emms John.pgn
 312. The Scandinavian - Move by Move [Everyman 2013] - Lakdawala Cyrus.pgn
 313. The Sicilian Scheveningen - Move by Move [Everyman 2012] - D'Costa Lorin.pgn
 314. The Sicilian Taimanov - Move by Move [Everyman 2012] - Emms John.pgn
 315. The Sicilian Taimanov - Move by Move.pgn
 316. The Slav - Move by Move [Everyman 2011] - Cyrus Lakdawala.pgn
 317. The Sniper - Play 1...g6, ...Bg7 and ...c5! [Everyman 2011] - Storey Charlie.pgn
 318. The Sniper.pgn
 319. The Tarrasch Defence - Move by Move [Everyman 2014] - Collins Sam .pgn
 320. The Torre Attack - Move by Move [Everyman 2012] - Palliser Richard.pgn
 321. The Torre Attack - Move by Move.pgn
 322. The Triangle System [Everyman 2012] - Ruslan Scherbakov.pgn
 323. The Trompowsky 2nd Edition [Everyman 2007] - Davies Nigel.pgn
 324. The Trompowsky Attack - Move by Move [Everyman 2014] - Lakdawala Cyrus.pgn
 325. The Trompowsky Attack - Move by Move.pgn

این پکیج ویژه را به هیج وجه از دست ندهید!!

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *