دانلود ترجمه مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای و مداوم

دانلود ترجمه مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای و مداوم

دانلود ترجمه مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای و مداوم  
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد 
تعداد صفحه ترجمه:12
تعداد صفحه فایل انگلیسی:34

 موضوع انگلیسی :Oxygen Uptake Kinetics Following Six Weeks of Interval and
Continuous Endurance Exercise Training
موضوع فارسی: سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای و مداوم 
چکیده انگلیسی:Abstract
Purpose
The aim of the study was to compare the responses of pulmonary (V’O2pulm) and muscle
(V’O2musc) oxygen uptake kinetics before (PRE) and after (POST) six weeks of endurance
exercise training.
Methods
Nine untrained individuals performed pseudo-random binary sequences work rate changes
between 30 W and 80 W at PRE and POST training intervention. Heart rate (HR) and
V’O2pulm were measured beat-to-beat and breath-by-breath, respectively. V’O2musc was
estimated applying the approach of Hoffmann et al. (Eur J Appl Physiol 113: 1745-1754,
2013).
Results
Maximal oxygen uptake showed significant increases from PRE (3.2 ± 0.3 L·min-1) to POST
(3.7 ± 0.2 L·min-1; p 0.05).
Conclusions
چکیده فارسی:

چکیده

هدف

هدف این مطالعه مقایسه پاسخ سینتیک جذب اکسیژن ریوی و عضلانی قبل (PRE) و بعد (POST) از شش هفته تمرین ورزش استقامتی است.

روش

9 فرد آموزش ندیده توالی های دوتایی (binary) نیمه رندوم با نرخ کاری متغیر بین W30 و W80 را در مداخله پیش از تمرین و پس از تمرین انجام دادند. ضربان قلب (HR) و   به ترتیب به صورت ضربان به ضربان و نفس به نفس را اندازه گیری شد.   از طریق رویکرد Hoffmann و همکارانش برآورد شد.

نتایج

بیشینه جذب اکسیژن، افزایش قابل توجه از PRE تا POST را نشان داد. برای HR، سینتیک  و   از مداخله پیش از تمرین و پس از تمرین تغییر قابل توجهی از خود نشان نداد.

نتیجه گیری

اختلافات موجود در اقتباس ها از تمرین شامل شده، سیستم های فیزیولوژیکی را تحریک می کرد که به ظاهر مسئول تغییرات مشاهده شده قابل توجه در بیشینه V’O2 پس از شش هفته مداخله تمرینی  و  بر خلاف هیچ گونه تغییری در پاسخ های سینتیک بودند.

واژگان کلیدی

تمرین هوازی، مدلسازی فیزیولوژیکی، دنباله دوتایی نیمه رندوم (PRBS)،           ضربان قلب، ارگومتری چرخه ای، تبادل گاز

لیست اختصارات خاص

CCF                                         تابع همبستگی عرضی

CCFlag             [s]                    تأخیر CCFmax

CCFmax            [a.u.]               ماکسیمم (پیک) تابع همبستگی عرضی

CON                                       پیوسته

HR                  [min-1] ضربان قلب

INT                                         برهه

POST                                       پس

PRE                                         پیش

PRBS                                       دنباله دوتایی نیمه رندوم

                      [L.min-1]          بازده قلبی

                [mL.min-1]       پرفیوژن بافت های غیر تمرینی

SV                   [ml]                حجم ضربه

                      [s]                    ثابت زمان

TD                   [s]                    تأخیر زمانی

V’O2                [L.min-1]          جذب اکسیژن

V’O2peak        [L.min-1]          ماکسیمم V’O2 کسب شده در عرض تست تمرینی تا خستگی

V’O2musc       [L.min-1]          جذب اکسیژن عضله در حال تمرین

V’O2pulm       [L.min-1]          جذب اکسیژن ریوی

V’O2rem          [L.min-1]          جذب اکسیژن در بافت هایی که در حال تمرین نیستند

Vv                    [mL]                حجم وریدی

WR                  [W]                  نرخ کار

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *