حل مسائل بیوشیمی گرت و گریشام تالیف جمیولو و تگ به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 642 صفحه

حل مسائل بیوشیمی گرت و گریشام تالیف جمیولو و تگ به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 642 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست‌شیمی یا بیوشیمی یا شیمی‌حیات (به فرانسوی: Biochimie، بیوشیمی)(به انگلیسی: Biochemistry or Biological Chemistry) مطالعهٔ فرایندهای شیمیایی در سازوارههای زیستی است. زیست‌شیمی با ساختار و عمل‌کرد اجزای سلولی مثل پروتئینها، کربوهیدراتها، لیپیدها، اسیدهای‌نوکلئیک، و انواع دیگر زیست‌مولکولها سر و کار دارد. هدف زیست‌شناسی شیمیایی پاسخ دادن به سؤال‌هایی است که از زیست‌شیمی ناشی می‌شوند. دانش زیست‌شیمی که در آن از روش‌های شیمی‌دانان برای درک و شناخت فرایندهای زیستی که درون موجودات‌زنده روی می‌دهد استفاده می‌شود، دارای اهمیت روزافزونی است؛ تمام گیاهان و جانوران از ترکیب‌های شیمیایی ساخته‌شده‌اند و وظیفهٔ زیست‌شیمی‌دان‌ها آن است که ساختمان این مواد و نقش آن‌ها را در حیات موجودات زنده بررسی و شناسایی کنند. کربوهیدرات‌ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک مانند دی‌ان‌ای فقط تعدادی از مولکول‌های شیمیایی هستند که موضوع مطالعهٔ زیست شیمی‌دان‌ها به‌شمار می‌آیند. در یکی از شاخه‌های این علم از این مطالعات برای تولید واکسن‌های مقابله‌کننده با بیماری‌های ویروسی نظیر اوریون استفاده می‌شود. زیست‌شیمی‌دان‌ها در زمینهٔ درمان بیماری‌هایی چون ایدز و سرطان نیز کار می‌کند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: حقایق زندگی: شیمی منطق پدیده های زیستی است

فصل دوم: آب: واسطه زندگی

فصل سوم: ترمودینامیک سیستم های بیولوژیک

فصل چهارم: آمینواسیدها و پیوندهای پپتیدی

فصل پنجم: پروتئین ها: ساختار اولیه و کاربردهای بیولوژیک آنها

فصل ششم: پروتئین ها: ساختارهای دوم، سوم و چهارم

فصل هفتم: کربوهیدرات ها و گلیکوکونژوگه های سطوح سلول

فصل هشتم: لیپیدها

فصل نهم: غشاها و انتقال غشا

فصل دهم: نوکلئوتیدها و نوکلئیک اسیدها

فصل یازدهم: ساختار نوکلئیک اسیدها

فصل دوازدهم: دی ان ای نوترکیب: کلونینگ و ایجاد ژنهای Chimeric

فصل سیزدهم: آنزیم ها: سنتیک و ویژگی

فصل چهاردهم: مکانیسم های عمل آنزیم ها

فصل پانزدهم: تنظیم آنزیم

فصل شانزدهم: موتورهای مولکولی

فصل هفدهم: متابولیسم: یک مرور کلی

فصل هجدهم: گلیکولیز (قندکافت)

فصل نوزدهم: چرخه تری کربوکسیلیک اسید

فصل بیستم: انتقال الکترون و فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل بیست و یکم: فتوسنتز

فصل بیست و دوم: نوگلوکززایی، متابولیسم گلیکوژن و مسیر فسفات پنتوز

فصل بیست و سوم: کاتابولیسم اسیدهای چرب

فصل بیست و چهارم: بیوسنتز لیپیدها

فصل بیست و پنجم: جذب نیتروژن و متابولیسم آمینواسید

فصل بیست و ششم: سنتز و تخریب نوکلئوتیدها (The Synthesis and Degradation of Nucleotides)

فصل بیست و هفتم: ادغام متابولیک و تخصص ارگان (Metabolic Integration and Organ Specialization)

فصل بیست و هشتم: متابولیسم دی ان ای: همانند سازی، ترکیب مجدد و تعمیر

فصل بیست و نهم: نسخه برداری و تنظیم بیان ژن (Transcription and the Regulation of Gene Expression)

فصل سی ام: سنتز پروتئین

فصل سی و یکم: تکمیل چرخه زندگی پروتئین: تا شدگی، پردازش و تخریب (Folding, Processing and Degradation)

فصل سی و دوم: پذیرش و انتقال اطلاعات برون سلولی

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *