تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك – 133ص وورد

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 133ص وورد

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

 

قرارداد مخلوق اراده طرفين است و علي‌الاصول طرفين مي‌توانند دربارة كاستن يا افزودن يا بطور كلي معافيت از مسؤوليت با يكديگر توافق نمايد. در موردي كه موضوع توافق مسوول نبودن نسبت به زيانهاي وارده به شخص است، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمي او باشد يا آزادي و حقوق مربوط به شخصيت درباره نفوذ آن اختلاف است. صحت شرط عدم مسئوليت يا شرط برائت در قراردادهاي پزشكي مورد ترديد واقع شده است. بررسي شرط برائت و محدوده و آثار آن مستلزم بحث مستقلي است كه در فصل مسؤوليت قراردادي پزشك بدان پرداخته مي‌شود. بنابراين مطالب اين فصل در چهار مبحث ارائه مي‌گردد :

مبحث اول : نقض قرارداد پزشكي

مبحث دوم : ورود خسارت

مبحث سوم : رابطه سببيت

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤوليت قراردادي ( شرط برائت )

 

مبحث اول : نقض قرارداد پزشكي

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

 

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

 

نخستين شرط مسؤوليت قراردادي پزشك، وجود قرارداد پزشكي صحيحي است كه متضمن تعيين تعهدات هر يك از طرفين باشد، خواه به اراده خويش آنها را معين كرده باشند يا بموجب عرف و عادات حرفه پزشكي يا قانون بر تعهد قراردادي پزشك مترتب گردد. علي‌الاصول در روابط قراردادي صرف عدم رعايت تعهدات قراردادي موجب پيدايش مسؤوليت قراردادي مي‌گردد ، ولي آيا در رابطه قراردادي پزشك و بيمار نيز هرگونه تخلف از تعهدات موجب ايجاد مسؤوليت مي‌گردد؟. طبيعت خاص تعهدات قراردادي پزشك اقتضاء مي‌كند كه وي فقط در صورتي كه عمداً مفاد تعهد را رعايت ننمايد يا با ارتكاب عملي كه تقصير يا خطاي پزشكي بحساب مي‌آيد مسؤول تلقي گردد. پس از ضرورت احراز خطاي پزشك، اين بحث مطرح مي‌گردد كه معيار ارزيابي خطاي پزشك چگونه است، آيا رفتار عادي و شخصي پزشك ملاك ارزيابي است يا رفتار نوعي پزشكان هم سطح و درجه تخصصي؟. نهايتاً اين ترديد ايجاد مي‌شود كه آيا مي‌توان پزشكان را در خطاهاي سبك و قابل اغماض معاف از مسؤوليت دانست يا خير؟ بدين ترتيب مطالب اين مبحث در چهار گفتار ارائه مي‌گردد :

گفتار اول : وجود قرارداد پزشكي

گفتار دوم : عدم اجراي تعهد ( خطاي پزشكي )

گفتار سوم : معيار خطاي پزشكي

گفتار چهارم : درجه خطاي پزشكي

 

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

 

تحقیق شرائط مسئوليت قراردادي پزشك - 134 ص وورد

 

گفتار اول : وجود قرارداد پزشكي

مسؤوليت قراردادي پزشك در صورتي ايجاد مي‌شود كه ميان پزشك و بيمار قرارداد صحيحي وجود داشته باشد. اگر پزشك مبادرت به معالجه بيماري نمايد بدون اينكه سابق بر آن قراردادي با بيمار منعقد نموده باشد مسؤوليت پزشك قهري خواهد بود. در بيشتر حالات احراز وجود قرارداد پزشكي با مشكلي مواجه نمي‌شود، اما در بعضي از حالات احراز رابطه قراردادي بين پزشك و بيمار دشوار است. لذا بررسي حالات مختلفه‌اي كه پزشك مبادرت به معالجه بيمار مي‌نمايد ضروري است:

 

الف: حالت انتخاب پزشك توسط بيمار

بطور معمول، بيمار يا نماينده قانوني وي به مطب پزشك مراجعه مي‌نمايد و از او مي‌خواهد كه نسبت به تشخيص بيماري اقدام نمايد، در صورتي كه پزشك پيشنهاد مذكور را بصورت صريح يا ضمني قبول نمايد قرارداد پزشكي منعقد شده است. در اين حالت بيمار و پزشك، هر دو با آزادي و اختيار خود، طرف قرارداد خويش را انتخاب مي‌نمايند. تابلويي كه پزشكان بر سر مطب خود نصب مي‌كنند، هيچگونه الزامي براي آنها در قبول كردن درخواست معالجه بيماران ايجاد نمي‌نمايد. نبايد گفت، تابلوي پزشك، گوئي ايجاب است و بيمار با مراجعه به مطب، قبولي خود را اعلام مي‌كند، چه اين تابلو تنها «دعوت به تشكيل معامله» است و نه ايجاب.[1] در اين حالت وجود قرارداد بين پزشك و بيمار امري است كه چندان مناقشه جدي ندارد.

 

1 - C.F.Padfield & D.L.A.Barker, law made simple, (oxford made simple books), 1998, p.100.)

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *