تحقیق در مورد شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم، واکوئل

تحقیق در مورد شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم، واکوئل

موضوع :

تحقیق در مورد شبکه آندوپلاسمی، لیزوزوم، واکوئل

( فایل word قابل ویرایش )
تعداد صفحات : 11

فهرست مطالب :
شبکه آندوپلاسمی
دید کلی
انواع شبکه آندوپلاسمی
شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا خشن یا (Rough ER)
شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم (Smooth ER)
لاملای حلقوی
شبکه سارکوپلاسم
عوامل موثر در اتصال ریبوزومها به شبکه آندوپلاسمی
چگونگی سنتز پروتئینهای ترشحی
میکروزوم
سیستم انتقال الکترون شبکه آندوپلاسمی
اعمال شبکه آندوپلاسمی
دخالت در متابولیسم قندها
دخالت در متابولیسم پروتئینها
دخالت در جابجایی مواد (ترکیبات قندی و پروتئینی)
عمل سم زدایی
تجزیه هموگلوبین خون
غیر اشباع کردن اسیدهای چرب
نقش های اختصاصی شبکه آندوپلاسمی در سلولهای گیاهی
دخالت در ساخت و ترشح کالوز.
لیزوزوم
دید کلی
آنزیمهای لیزوزومی
سنتز آنزیمهای لیزوزومی
ساختار غشای لیزوزوم
عوامل مخرب غشای لیزوزوم
انواع لیزوزوم
لیزوزوم اولیه
لیزوزوم ثانویه
نقشهای لیزوزوم
واکوئل
نگاه کلی
تفکیک یا جدا سازی واکوئلی
تغییرات واکوئلها
ساختار و فرا ساختار واکوئلها
محتوای واکوئلی

شبکه آندوپلاسمی
دید کلی
شبکه آندوپلاسمی بزرگترین اندامک داخل سلولی محسوب می‌شود. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی لومن نام دارد و در سال 1964 توسط آنشلیم نامگذاری شد. این فضا که اغلب همگن است از ماده زمینه‌ای سیتوپلاسمی ، تراکم کمتری دارد و می‌تواند وسیع شده و حفره‌هایی را بوجود آورد. فضای داخل شبکه آندوپلاسمی یا لومن با فضای بین دو غشایی هسته نیز ارتباط دارد.

غشای خارجی هسته با شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار ارتباط دارد. غشای شبکه آندوپلاسمی شباهت زیادی به غشای سیتوپلاسمی دارد. با این اختلاف که ضخامت کمتری دارد و مقدار پروتئین آن بیشتر از مقدار لیپید است. استخراج لیپیدهای غشای پلاسمایی موجب در هم ریختن ساختمان پلاسمالم می‌گردد. ولی استخراج لیپیدهای غشای شبکه آندوپلاسمی موجب درهم ریختن آن نمی‌شود.

 

انواع شبکه آندوپلاسمی
شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا خشن یا (Rough ER)
دانه‌های متصل به RER ریبوزومها هستند. این بخش در سنتز پروتئین بخصوص پروتئینهای ترشحی و در پردازش بعدی آن شرکت دارند. سلولهای ترشحی جانوران شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار توسعه یافته‌ای دارند ولی در سلولهای گیاهی این شبکه گسترش کمتری دارد. در مجاورت هسته و بخشهای خارجی سیتوپلاسم یا مجاور غشای سیتوپلاسمی شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار بیشتر وجود دارد.

شبکه آندوپلاسمی صاف یا نرم (Smooth ER)
این شبکه فاقد ریبوزوم بوده ، ادامه شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است. در نواحی میانی سیتوپلاسم شبکه آندوپلاسمی صاف و حفره‌ای بیشتر است. از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف می‌توان سنتز چربیها ، هیدرولز گلوکز- 6 فسفات و متابولیسم گزنوبیوتیکها یا مواد آلی خارجی مانند حشره کشها را نام برد. در سلولهایی که متابولیسم چربیها در آن روی می‌دهد و سلولهای عضلانی SER گسترش بیشتری دارد. واج ناحیه ای موسوم به Transition است که از این ناحیه وزیکول‌های حاوی مواد از ER جدا و به دستگاه گلژی فرستاده می‌شود.

 

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *