تحقیق درباره انواع پستهاي فشار قوي از نظر عملكرد1

تحقیق درباره انواع پستهاي فشار قوي از نظر عملكرد1

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

انواع پستهاي فشار قوي از نظر عملكرد1- پستهاي از نظر وظيفه اي كه در شبكه بر عهده دارند به موارد زير تقسيم بندي مي شوندالف: پستهاي افزاينده ولتاژاين پستها كه به منظور افزايش ولتاژ جهت انتقال انرژي از محل توليد به مصرف بكار مي روند معمولا در نزديكي نيروگاهها ساخته ميشوند.ب: پستهاي كاهنده ولتاژ:اين پستها معمولا در نزديكي مراكز مصرف به منظور كاهش ولتاژ ساخته مي شوند.ج: پستهاي كليدي:اين پستهاي معمولا در نقاط حساس شبكه سراسري و به منظور برقراري ارتباط بين استانهاي مختلف كشور ساخته ميشوند و معمولا رينگ انتقال شبكه سراسري را بوجود مي آورند در اين پستها تغيير ولتاژصورت نمي گيرد و معمولا بخاطر محدود كردن تغييرات ولتاژ از يك راكتور موازي با شبكهاستفاده مي شود در بعضي از مواقع از اين راكتورها با نصب تجهيزات اضافي مصرف داخليآن پست تامين مي شود.د: پستهاي تركيبي تا مختلطاين پستها هم به عنوانافزاينده يا كاهنده ولتاژ و هم كار پستهاي كليدي را انجام مي دهند و نقش مهمي درپايداري شبكه دارند.2 - انواع پستهاي از نظر عايق بنديالف: پستهايمعموليپستهايي هستند كه هاديهاي فازها در معرض هوا قرار دارند و عايق بين آنهاهوا مي باشند و تجهيزات برقرار و هاديها بوسيله مقره هايي كه بر روي پايه ها واستراكچرهاي فولادي قرار دارند نصب مي شوند اين پستها در فضاي آزاد قرار دارند درنتيجه عملكرد آنها تابع شرايط جوي مي باشد.ب: پستهاي گازي يا پستهاي كپسولي( G.I.S)در اين پستها بجاي استفاده از عايق هاي چيني و شيشه اي p.v.c از گاز هگزافلوئور سولفور به عنوان عايق استفاده مي شود اين گاز نقاط برقدار را نسبت به يكديگرو نسبت به زمين ايزوله مي كند در اين نوع پستها كليه تجهيزات درون محفظه قرار دارندو طوري طراحي شده اند كه گاز به بيرون نشت نكند از محاسن اين پستها اشغال فضاي كممي باشد و چون در فضاي بسته قرار دارند تابع شرايط جوي نمي باشند و از معايب آنهابه دليل تكنولوژي بالاي كه دارند تعمير و نگهداري آنها مشكل است.اجزاءتشكيل دهنده پستها1- سوئيچگير(سوئيچ ياردSwitchgear 2- ترانسفورماتور قدرت:Power Transformer 3- ترانسفورماتور زمين:Ground Transformer 4- ترانسفورماتور مصرف داخلي:Staition Service ( T ) 5- جبران كننده ها:Componsators 6- تاسيساتجانبي:سوئيچگير:به مجموعه اي از تجهيزات كه در يك ولتاژ معين رابطهبين دو باس را برقرار مي كند گفته مي شود وشامل قسمتهاي زير است:1- باسبار (شينه Bas bar2- كليدهاي قدرت:Circuit Breaker 3- سكسيونرها: Disconector Switch 4- ترانس جريان: Current Transformer 5- ترانس ولتاژ:Voltage Transformer 6-

6 -مقره اتكايي: (P.I)7- برقگير:Lighting Arester 8- تله موج: Line Trap 9- واحد منطبق كننده:L.M.U= Line Matching Unit

__________________

مي ايستم و تا آخرين لحظه به بزرگ شدنت مي نگرم

تا روزي كودكيم ، از يادم نرود.

 

 

ویرایش توسط تاري : 09-17-2009 در ساعت 01:54 PM.

 

تاري

نمایش مشخصات عمومی

ارسال یک پیام خصوصی به تاري

یافتن همه پست های تاري

جای تبلیغات شما اینجا خالیست با ما تماس بگیرید

بنر تبلیغاتی شما با سایز 468*60 در این مکان و با تکرار هر 10 پست همچنین زیر نامه های خصوصی کاربران قرار خواهد گرفت

 

  #2  

09-17-2009

تاري

کاربر فعال

 

 

نوشته ها: 2,369 سپاسها: : 803 سپاسگزاری شده1,130 بار در 632 پست

 

جبران كنندهها:1- خازنها2-سلفها(راكتورها)تاسيسات جانبي:1- اتاقفرمان.2- اتاق رله .3- باطريخانه.4- ديزل ژنراتور.5- تابلو توزيع AC6- تابلو توزيع DC7- باطري شارژر.8- روشنايي اضطراري.9- روشناييمحوطه.10- تاسيسات زمين كردن و حفاظت در مقابل صاعقه.بي خط:به موقعيتست و تعداد وروديها و خروجيها بستگي دارد و به مجموعه اي از تجهيزات كه تشكيل يك خطورودي يا خروجي را بدهند بي خط گفته مي شود كه شامل:2- برقگير3- ترانسجريان4- لاين تراپ5- سكسيونر ارت6- سكسيونر خط7- ترانس جريان8- سكسيونر 9- بريكر10- سكسيونر*بي ترانس:به تعداد ترانسهاي قدرتبستگي دارد و به مجموعه تجهيزاتي كه ارتباط باسبار و ترانسفورماتور را برقرار مينمايد بي ترانس گفته مي شودو شامل:1- سكسيونر 2- بريكر3- سكسيونر4- ترانس جريان5- ترانس ولتاژ6- برقگير*تله موج يا تله خط يا موج گير:Line Trap, vawe Trapاز خطوط انتقال نيرو به منظور سيگنالهاي مختلف نظر سيگنالاندازه گيري و كنترل ار راه دور,مكالمات تلفني,تله تايپ,حفاظت جهت ارسال و دريافتفرمان از پست هاي ديگر نيز استفاده مي شود. جهت جلو گيري از تداخل اين سيگنالها كهداراي فركانس بالا مي باشند و جدا كردن آنها از فركانس سيستم قدرت و هم چنين بهمنظور جلو گيري از انتقال سيگنال به قسمتهاي ديگر و امكان ايجاد عملكرد صحيح از موجگير استفاده مي شود.موج گيربايد طوري باشد كه بتواند حداكثر جريان نامي و جريانهاياتصال كوتاه را تحمل نمايد, موج گير بطور سري در انتهاي خطوط انتقال نيرو و درايستگاهها نصب مي شود و بعد از ترانسفورماتورهاي ولتاژ قرار مي گيرد) در انتها وابتداي خطوط قرار مي گيرد).سيگنالهاي p.L.c داراي فركانس بالا بوده و در شبكۀايران از 30khz تا500khz تغيير مي كند.موج گيرها معمولا از يك سلف كه داراي هسته ميباشد و يك مجموعه خازن و مقاومت كه مجموعا بطور موازي با هم قرار گرفته اند تشكيلمي شود از سلف(سيم پيچ) جريان خط بطور مستقيم عبور نموده و مجموعه خازن و مقاومتمعمولا در داخل سيم پيچ نصب مي گردند.در يك موج گير براي تغيير فركانس و پهنايباند مسدود كننده فقط با تعويض خازن و تغيير ظرفيت آن اين عمل صورت مي گيرد. بهمنظور حفاظت لاين تراپ در مقابل اضافه ولتاژهاي ناگهاني كه ممكن است در دو سر لاينتراپ پديد آيد از برقگير استفاده مي شود.*موج گيرها در پستهاي فشار قوي به سهطريق نصب مي شوند:1- بصورت آويزي2- نصب موج گير بر روي مقره اتكايي3- نصب موج گير بر روي ترانسفورماتور ولتاژ.(مزيت اين طرح صرفه جويي در زمين پست است.) *تذكر :موج گيرها فقط در دو انتهاي خطوطي كه سيستم P.L.C بين دو پست برقرارباشد نصب مي گردد و معمولا بر روي دو فاز نصب مي شوند.( گاهي بر روي يك فاز ويا هرسه فاز نيز نصب مي گردند.)*كليدهاي قدرت (بريكركليدهاي فشار قوي تنها يك وسيلۀ ارتباطي بين مولدها و ترانسفورماتورهاو مصرف كنندها و خطوط انتقال انرژي و يا مجزا كنندۀ آنها از يكديگر نيستند,بلكهحفاظت دسيگاهها و سيستمها الكتريكي را در مقابل جريان زياد بار و جريان اتصال كوتاهبه عهده دارند.*شرايط و مشخصات بريكرها:**در حالت بسته: بايد در مقابل عبورجريان بار و حتي جريان شديد اتصال كوتاه از خود مقاومت قابل ملاحظه اي نشان ندهند ونيز در مقابل اثرات حرارتي و ديناميكي اين جريانها در يك زمان طولاني داراي پايداريو ثبات قابل ملاحظه اي باشند **در حالت باز : بريكرها بايد قادر باشند اختلافسطح الكتريكي موجود بين دو كنتاكت باز را بطور كاملا مطمئن تحمل نمايد.- تمامقسمتهاي كليد در شرايطي كه هم پتانسيل فشار را الكتريكي شبكه هستند بايد در موقعقطع و يا در حالت وصل بطور كاملا مطمئن نسبت به زمين و نسبت به قطبها و تيغه هايديگر ايزوله و عايق باشند.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *