تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست – 23 ص وورد

تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص وورد

تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص وورد

تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص وورد

تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص ووردتحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص وورد

                               فهرست مندرجات

مقدمه ............................................................................................................4

بخش اول: کلیات...........................................................................................5

1-مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست...............................................5

2-تاریخچه قانونگذاری .............................................................................7

      بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست .......................................................................................10

1-عنصر قانونی...........................................................................................10

            1-1- ماده688 قانون مجازات اسلامی......................................10

            1-2- آلودگی آب.........................................................................12

            1-3- آلودگی هوا.........................................................................13

            1-4- آلودگی صوتی..................................................................15

            1-5- آلودگی خاک......................................................................16

            1-6- آلودگی شیمیایی وهسته ای.............................................18

            1-7- آلودگی ناشی از زباله ونخاله........................................19

            1-8- آلودگی ناشی از پسماندها..............................................21

     2- عنصر مادی....................................................................................23

            2-1- رفتار مرتکب......................................................................23

                   2-1-1-  فعل.......................................................................23

                   2-1-2- ترک فعل...............................................................25

           2-2- موضوع جرم  ...................................................................25

           2-3- وسیله...................................................................................30

           2-4- نتیجه ..................................................................................32

           2-5- رابطه سببیت......................................................................32

3- عنصر معنوی........................................................................................34

           3-1 جرم عمدی............................................................................34

                  3-1-1- جرم عمدی مقید...................................................34

                  3-1-2- جرم عمدی مطلق.................................................37

           3-2- جرم غیر عمدی..................................................................40

4-جمع بندی................................................................................................42

نتیجه گیری..................................................................................................43

فهرست مطالب............................................................................................44

 

 

تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص وورد

تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص وورد

      مقدمه

محيط زيست موضوعي است كه هر چنداز ديرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انساني بوده است؛ اما به اهميت و جايگاه والاي آن همانند امروز عنايت نشده است و اكنون نيز آن چنان كه بايد مورد حمايت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ويژه چند سال اخير، به تدريج آگاهي مردم جهان درباره خطراتي كه محيط زندگي آنان را تهديد مي‌كند، فزوني يافته. در همين راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌هاي طرفدار محيط زيست تشكيل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زيست محيطي به مبارزه برخاستند. اين تشكيلات موسوم به سبزها و يا صلح سبز و مانند آن تلاش مي‌كنند تا توجه مردم جهان را بيش از پيش به واقعيات زيست محيطي و لزوم حمايت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و ديگر موجودات و منابع طبيعي موجود جهان، جلب كنند. در ايران نيز، از چندي پيش اين اقدامات آغاز شده است و بايد همواره بر گستره آن افزوده شود تا جايي كه تلاش آنان در كنار كوشش‌هاي ديگر مسئولان و مبادي ذي‌ربط قانوني، قضايي و اجرايي و هم گاهي طبقات گوناگون اجتماعي، منجر به كاهش هر چه بيشتر آلودگي‌هاي زيست محيطي و افزايش بهبود و بهسازي محيط زيست كه در بهداشت محيط و سلامت آن، به ويژه تندرستي مردم، اثر و افرو عميق دارد؛ گردد.

تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص وورد

تحقیق تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - 23 ص وورد

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *