تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد – 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

«تصميمات شوراي امنيت داراي دو نوع اعتبار هستند:

1- تصميمات الزام آور                            2- تصميمات غيرالزام آور (1)

در مورد تصميمات الزام آور ، بر طبق منشور ملل متحد، اعضاي سازمان ملل موظف به اجراي آنها مي باشند. همچنين در مورد اين تصميمات بايستي گفت كه اعضاي دائم شوراي امنيت علي الاصول بايد به آنها راي مثبت بدهند، به عبارت ديگر راي منفي آنها وتو محسوب شده و مانع تصويب آنها مي گردد ولي در تمام موارد نمي توان از وتو استفاده نمود، مثلا در موارد ذيل :

 • تصويب و تفسير نظامنامه ي داخلي
 • تصويب دستور كار شوراي امنيت
 • طرز تعيين رئيس شوراي امنيت
 • ترتيبات لازم به طوري كه شوراي امنيت بتواند به صورت دائمي وظايف خود را انجام دهد.
 • تعيين تاريخ و محل تشكيل جلسات شوراي امنيت
 • تشكيل كميته ها و اركان فرعي شوراي امنيت
 • دعوت از اعضاي سازمان ملل كه عضو شوراي امنيت نيستند براي شركت در مذاكرات شوراي امنيت در مواردي كه با منافع آنها مربوط مي گردد.
 • دعوت از هر دولت ديگر حتي دولت غير عضو سازمان ملل براي شركت در مذاكرات شوراي امنيت در صورتي كه اين دولت طرف اختلاف در موضوعي باشد كه در شوراي امنيت مورد بحث است».(2)

  تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

  تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

در گفتار اول از فصل دوم ، اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت را مطابق منشور مورد بررسي قرار خواهيم داد. در گفتار دوم در مورد مشروعيت اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولتها بحث خواهيم كرد و نهايتاً در گفتار سوم ماده ي 25 منشور را تحليل و بررسي خواهيم كرد.

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد - 10 برگ وورد قابل ویرایش

گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور

تصميمات شوراي امنيت داراي اعتبار حقوقي متفاوت است . بعضي از آنها جنبه ي توصيه دارد، قبول توصيه الزامي نيست و دولتها در رد يا قبول آن آزادي عمل دارند. بعضي ديگر جنبه ي الزامي دارد، طبق ماده ي 25 منشور، اعضاي سازمان موافقت كرده اند كه تصميمات الزامي شوراي امنيت را اجرا كنند. بنابراين كشورهايي هم كه به تصميم نامه ي الزامي راي مخالف داده اند و يا در شوراي امنيت عضويت ندارند، ملزم هستند كه آن تصميم را قبول و اجرا نمايند.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *