تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان – 44 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

دو ملت ايران و پاكستان خيلي قبل از استقلال پاكستان يعني سال 1947 با يكديگر مربوط بوده و همكاري مي كرده اند. اين همكاري ادامة منطقي ميراثهاي مشترك فرهنگي آنها مي‌باشد. روابط دو كشور قابل تفكيك بر چهار دوره مي باشد. 1- قبل از استقلال (1947-1739)  2- پس از استقلال (1971- 1947)  3- (1979- 1971)  4- روابط ايران و پاكستان از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا به امروز.

دوره اول- قبل از استقلال ـ1947- 1739)

روابط ايران و پاكستان به مناسبات ميان ايران و انگلستان مربوط مي شود و در آغاز تاريخچه بررسي اجمالي اوضاع مرزهاي شرقي ايران و دخالتهاي دولت انگليس مطرح مي شود. در سال 1739 ميلادي نادرشاه افشار بلوچستان را تسخير و ناصرخان براهوي را به سمت حكمران آن ايالت منصوب كرد. پس از قتل نادر، ناصرخانه نسبت به احمدشاه دراني اظهار تابعيت نمود (دراني پادشاه افغانستان بود) ولي بعداً استقلال خود را اعلام كرد. بارگ ناصر خان بلوچستان صحنة هرج و مرج طولاني بين رؤساي عشاير گرديد. در زمان محمدشاه دولت ايران درصدد تسخير مجدد بلوچستان برآمد و توانست آنرا ضميمة خاك ايران نمايد. ولي چون مرزهاي ايران و هند در آن زمان مشخص نمود، ژنرال سرفردريك گلداسميت اولين مدير تلگراف انگليسي درايران به دستور دولت متبوع خود مذاكره براي تعيين خط مرزي در بلوچستان را با ايران آغاز كرد. دولت انگليسي ظاهرا براي حفظ امنيت سرحدات هند، كه در آن  موقع جزو قلمرو انگليسي بود و دست يافتن به راه‌هاي ورود افغانستان، به تدريج امراي محلي بلوچستان را به مطيع خود ساخت و كلات مركز اين ناحيه را متصرف شد. مخصوصا پس از ضميمه كردن سند پنجاب به هند، نفوذ دولت انگليس در بلوچستان افزايش يافت و در سال 1854 م عهدنامه‌اي با نصيرخان از حكام معروف بلوچستان منعقد ساخت و خان مزبور را در مقابل دريافت مقرري ساليانه تحت الحمايه خود كرد. بدين ترتيب انگليس با بند و بست با خوانين و منتفذين محلي كم كم نقاط ديگري از بلوچستان را ضميمه متصرفات خود كرد و قراردادهاي سرحدي را كه خود نوشته بود به دولت ايران تحميل نمود. در اوايل سپتامبر 1871 م وزير مختار انگليس مقيم در تهران يادداشتي به انضمام يك قطعه نقشه كه از طرف دولت انگليس و توسط گلداسميت تهيه شده بود و در آن خط سر حدي بين بلوچستان و ايران مستقل كلات معين شده بود و به عنوان ميرزا سعيد خان وزير امور خارجه فرستاد و دولت ضعيف و غير مردمي ناصر الدين شاه هم براي حفظ موقعيت خود مطيع اوامر انگليسي گرديد. مناسبات ايران با كشور پاكستان در دوره رضا خان كه پاكستان هنوز استقلال نيافته بود و محدود به تاسيس كنسولگراي در كراچي و كويته شد. اين دو كنسولگري در چهارچوب مناسبا ايران و انگليس فعاليت داشتند.

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

دوره دوم -پس از استقلال (1971-1947)

در دوره دوم روابط دو كشور نسبتا ضعيف بود و ضمن درگيري با مشكلات داخلي هر دو كشور با تهديد خارجي مواجه بودند. پاكستان با هند در تصادم بود و ايران نيز  درگير مسائل مربوط به آذربايجان كه دولت شوروي كارگردان آن بود، گرديده بود و رژيم‌هاي دو كشور به يك قدرت خارجي جهت حمايت و كمك نياز داشتند.

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تاريخچه روابط ايران و پاكستان - 44 ص وورد قابل ویرایش

بروز جنگ سرد بين دو ابرقدرت، به رژيم‌هاي دو كشور فرصت  داد تا با بهره‌گيري از نياز آمريكا به داشتن متحدين  جهت جلوگيري  از بساط نفوذ شوروي مسئله حفظ امنيت و استقلال خود را با جمع آمدن در پيمان بغداد به عهده آمريكا و متحدانش قرارداد.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *