بررسی نرم‌افزار webprotege و کاربرد آن در وب معنایی

بررسی نرم‌افزار webprotege و کاربرد آن در وب معنایی

بيش از چند دهه از پيدايش وب می‌گذرد. اقبال روزافزون اين پديـده، محققـان را بـه توسعه‌ی هرچه بيشتر آن فراخوانده است. با توجه بـه گسـترش روزافـزون اطلاعـات در وب و نيازهـاي جديـد به وجود آمده، محققان به اين نتيجـه رسیده‌اند كـه با اسـتفاده از تکنیک‌های كنـوني مورداستفاده در وب، نيازهاي انسان‌ها به‌طور كامل پاسخ داده نمی‌شود، در وب كنوني ذخیره‌سازی و انتقـال اطلاعـات به‌راحتی انجام می‌شود؛ اما اين نوع ذخيره­سـازي مشـكلات زيـادي را بـراي بازيـابي و اسـتفاده بعـدي اطلاعات به وجود آورده است.

وب معنايي به‌عنوان یک‌راه حل به وجود آمده است كه هدف از آن به اشتراک‌گذاری اطلاعات به‌صورت هوشمندتر است، به صورتي كه نه‌تنها قابل‌فهم بـراي انسـان باشند، بلكه ماشین‌ها نيز قابليت درك آن را داشته باشند. از جانب دیگر هستی‌شناسی، مبحثـي ميـان- رشته‌ای است كه در حوزه‌های مختلف همچون فلسفه، علوم رايانه، هوش مصنوعي، وب معنايي، زبان‌شناسی، كتابداري و اطلاع‌رسانی، علوم شناختي و ...، از دیدگاه‌های مختلف موردبررسی و اسـتفاده قرارگرفته است.

 هرچند خاستگاه هستی‌شناسی، حـوزه فلسـفه اسـت، پـس از شناسـايي كاربردهـاي گوناگون هستی‌شناسی، اين مفهوم ابتدا توسط متخصصان هوش مصنوعي در دهه 90 و سپس توسط متخصصان ساير حوزه‌ها باهدف توصيف و طبقه‌بندی مفـاهيم مورداستفاده قـرار گرفـت. گروبـر هستی‌شناسی را مفهـومي تعريـف می‌کند كـه بـه فهـم مشـترك از حوزه‌ها اشـاره دارد و به‌عنوان مجموعه‌ای از مفاهيم، روابط، كاركردها، اصول بديهي و نمونه‌ها قابل‌تصور اسـت.

 لـو معتقـد اسـت هستی‌شناسی، توصـيفي واضـح و رسـمي بـراي تعريـف يـك پايگـاه دانـش شـامل مفـاهيم در حـوزه موضوعي، رابطه‌های بين نمونه‌های مفاهيم، محدودیت‌های مربوط به رابطه‌ها، همراه با يـك مجموعـه از عناصر و اعضا يا نمونه است كه يك پايگاه دانش را تعريف می‌کند. هستی‌شناسی‌ها امكـان ايجـاد فهم مشترك معنايي از اطلاعات، توصيف فرضیه‌ها به‌صورت واضح و صريح، تمايز دانش حوزه‌ای از دانش كاربردي، ارائه تعریف‌های واضح و روشن از واژه‌ها و استنتاج دانش مربوط به قواعد تعیین‌شده را فراهم می‌کنند.

امروزه با توجه به روند رو به رشد استفاده از هستی‌شناسی‌ها در نظام‌های اطلاعاتي، مباحث جديدي مانند سـاخت هستی‌شناسی، روش‌شناسی سـاخت، ابزارهـاي ساخت، ساخت خودكار و يادگيري هستی‌شناسی‌ها، در ميان پژوهشگران مطرح‌شده است. لذا مقاله پيش رو به بررسي يكـي از ابزارهاي ساخت آنتولوژي با عنوان webprotege پرداخته است. در اين نوشته تلاش می‌شود بـا نگـاهي بـه وب معنايي و هستی‌شناسی‌ها كه ركن اساسي وب معنايي هسـتند بـه بررسـي اجمـالي protege پرداختـه شود.

 

تعداد صفحه: 19 صفحه پی دی اف

 

این مقاله برای دانشجویان فناوری اطلاعات و کامپیوتر میتواند مفید باشد

 

20% از درآمد حاصل از فروش این محصول به نیازمندان اهدا میشود.

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *