بررسی فاکتورهای مؤثر بر روی راندمان جداسازی امولسیون های آب در نفت بوسیله غشاء

بررسی فاکتورهای مؤثر بر روی راندمان جداسازی امولسیون های آب در نفت بوسیله غشاء

عنوان: بررسی فاکتورهای مؤثر بر روی راندمان جداسازی امولسیون های آب در نفت بوسیله غشاء

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 10

این مقاله به بررسی فاکتورهای مؤثر بر روی راندمان جداسازی امولسیون های آب در نفت بوسیله غشاء پرداخته و کلیه استانداردهای یک مقاله علمی در آن رعایت شده است. این مقاله به دانشجویان رشته های شیمی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

چکیده

تأثیر فاکتورهای مؤثر بر روی جداسازی آب در نفت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از غشاء میکروفیلتراسیون ( MF ) آب دوست سرامیکی استفاده شد و نفت سفید، آب مقطر و امولسیفایر۸۰Tween به عنوان فاز پیوسته، گسسته امولسیفایر مورد استفاده قرار گرفت. امولسیونهای مورد استفاده شامل ۵۰ تا ۲۰درصد حجمی آب، ۰٫۲ تا ۰٫۸ درصد از امولسیفایر است.

موفقیت جداسازی امولسیونها از هم به نوع امولسیون و غشاء مورد استفاده و شرایط عملیاتی بستگی دارد. بطور کلی هشت پارامتر بر جداسازی مؤثر می باشد که شامل فشار، دما، غلظت آب اولیه، غلظت امولسیفایر، دبی یا سرعت جریان عبوری از غشاء، PH، نسبت قطر سوراخها به قطر ذرات فاز گسسته و ضخامت غشاء است که مورد برسی قرار گرفت.

طبق مطالعات و آزمایشات به عمل آمده PH و ضخامت غشاء تأثیری بر راندمان جداسازی ندارد. کاهش غلظت امولسیفایر نمونه باعث افزایش راندمان جداسازی می گردد. همچنین افزایش غلظت آب، افزایش دما و افزایش دبی یا سرعت جریان عبوری از غشاء، باعث افزایش راندمان جداسازی می گردد و افزایش فشار تا یک حد بحرانی باعث افزایش راندمان و سپس باعث کاهش راندمان جداسازی می گردد. کاهش قطر سوراخ های غشاء راندمان جداسازی را بهبود می بخشد. اما کوچکتر شدن سایز سوراخها باعث ایجاد فشار اعمالی بیشتر ( TMP ) می گردد زیرا فاز آبی بایستی از بین سوراخهای غشاء عبور کند و با کوچکتر شدن سوراخها فشار بیشتری برای عبور احتیاج است. تأثیر قطر ذرات فاز گسسته نیز در محدوده نزدیک به قطر سوراخ ها مورد بررسی قرار گرفت که افزایش قطر ذرات باعث بالا رفتن راندمان جداسازی شد.

کلمات کلیدی

امولسیون زدایی، امولسیون آب در نفت، غشاء آبدوست، میکروفیلتراسیون

مقدمه

یکی از کاربردهای امروزی غشاء ها جداسازی امولسیون ها در سایزهای مختلف است. این روش بر پایه توانایی فشار کم، جهت وارد کردن فاز پراکنده به درون فاز پیوسته از طریق غشاء برای امولسیون های w/o، O/w استوار است. معمولاً عکس چنین حالتی رخ می دهد. غشاء های متخلخل آبدوست برای جداسازی امولسیون های آب در نفت مورد استفاده قرار می گیرد. امولسیون زدایی یکی  از مهمترین فرآیندهای همجوار با صنعت و جداسازی سانتریفیوژی و لخته شدن برای این هدف است. جداسازی بوسیله غشاء ارزان و بسیار مؤثر است و مقالات زیادی در  مورد جداسازی امولسیون های o/w به چاپ رسیده است[۱]. جداسازی آب از امولسیون های آب در نفت در بسیاری از صنایع، مهم و حیاتی به شمار می رود. به طور مثال در حلالهای آلی و روغن های گیاهی برای بازیابی حلال و خالص سازی oil بکار می رود. همچنین در صنایعی مانند پتروشیمی، متالوژی و حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند. هدف در این فرآیند جداسازی دو مایع غیر قابل امتزاج می باشد که در آن فاز آبی، گسسته و فاز نفتی، پیوسته است و همچنین فاز نفتی حامل مواد فعال سطحی است [۲].

بطور کلی جداسازی امولسیون های آب در نفت شامل دو فرآیند است: یکی از آنها انعقاد است مانند این که فاز گسسته در امولسیون به هم بپیوندد و سطح Interfacial را کاهش دهد اما اگر قطرات موجود در امولسیون تشکیل یک فاز با حجم زیاد را ندهند این فرآیند برگشت پذیر است. مرحله دوم لخته شدن Coalescence است که در آن قطرات منعقد شده در مرحله اول به هم پیوسته و قطرات بزرگتری را ایجاد می کنند. این فرآیند یک فرآیند برگشت ناپذیر است[۳]. بطور کلی جداسازی امولسیونهای آب در نفت بطور محسوسی تحت تأثیر سه عامل فیزیکی است: سایز قطرات، غلظت مواد فعال سطحی و ویسکوزیته نفت. سرعت جداسازی به دو عامل ساخت امولسیون و شرایط جداسازی بستگی دارد. برای جداسازی کامل و سریع تمامی نیروهای مؤثر احتیاج است. بطور کلی راه های زیادی برای این جداسازی وجود دارد[۴]. روش استاندارد برای جداسازی، ته نشینی با نیروی ثقل با استفاده از مواد شیمیایی است، که در آن مشکل  جداسازی مواد شیمیایی از فاز آبی و بازیابی فاز نفتی وجود دارد که احتیاج به یک مرحله دیگر دارد. روش دیگر، جداسازی با سانتریفیوژ است اما هزینه عملیاتی را بالا می برد. حرارت دادن نیز عموماً برای جداسازی مؤثر است ولی وابستگی به انرژی دارد و هزینه بر است. میدان الکتریکی عموماً برای امولسیون های آب در نفت مورد استفاده قرار می گیرد.در حالت کلی در مکیدانهای الکتریکی قوی شکست امولسیون بصورت برگشت ناپذیر صورت می پذیرد ولی در میدان های ضعیف این مکانیزم برگشت پذیر است. روش میدان الکتریکی برای مقادیر زیاد آب غیر مؤثر است.[۳].

تکنیکهای غشایی برای جداسازی امروزه بسیار مورد توجه است به این دلیل که مزایای آن بسیار بیشتر از معایب آن است. تکنولوژی غشایی ارزانترین و کارآمدترین روش جداسازی امولسیونها است. انواع آن شامل میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و تکنولوژی غشایی ارزانترین و کارآمدترین روش جداسازی امولسیون های آب در نفت و نفت در آب مورد مطالعه قرار می گیرد. مزایای استفاده از غشاء نبت به دیگر فرآیندها به شرح زیر است:

حجم کم، وزن کم، سالم بودن محیط کار، درصد ریسک کم و ایمنی بالا، مصرف انرژی کمتر، صرفه اقتصادی، دور ریز قابل استفاده، حذف مواد افزودنی، حذف اتلاف حرارتی، سهولت در تغییر ظرفیت، سهولت در تغییر نوع غشاء، پرداختن هزینه تکنولوژی بجای هزینه مواد اولیه [۵].

در بهینه سازی و طراحی فرآیند، لازم است که فاکتورهایی را که تأثیر بیشتری بر جداسازی می گذارند مشخص کنیم. به همین دلیل تأثیر پارامترهای فشار، غلظت آب موجود در نمونه، غلظت امولسیفایر موجود در نمونه، دبی عبوری یا سرعت جریان عبوری از غشاء و نسبت اندازه شوراخ ها به قطر ذرات گسسته مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
آزمایشات
امولسیون های مورد استفاده و آماده سازی آن
فرآیند جداسازی امولسیون زدایی
نتایج
تأثیر فشار پشت غشاء ( TMP ) بر راندمان جداسازی
تأثیر نسبت حجمی فاز روعن به فاز آب بر بازده امولسیون زدایی غشاء
تأثیر نسبت حجمی فاز روغن به امولسیفایر بر بازده امولسیون زدایی غشاء
تأثیر دبی یا سرعت جریان عبوری از غشاء بر راندمان جداسازی
تأثیر نسبت اندازه سوراخ ها به قطر ذرات فاز گسسته ( d/D ) بر راندمان جداسازی
تأثیر دما بر راندمان جداسازی
نتایج کلی
مراجع

دانلود

پیشگوی اعظم

من از دوران نوجوانی رویایی داشتم! رویای تاسیس یک مکان برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و نظرات خودم و همچنین جایی برای دانشجویان و دانش آموزان عزیز که بتوانند تمامی مقالات و جزوات مورد نیاز خودرا از طریق یک سایت مرجع تامین کنند.اکنون،این رویا،godofdoc (خدای داکیومنت) نام دارد D:a

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *