شهر دانلود

0

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 1 نوع فایل PDF تعداد صفحات 205 این فایل یک جزوه آموزشی تحت عنوان اصول حسابداری یک می باشد مورد استفاده برای اساتید و دانشجویان رشته کارشناسی حسابداری و رشته های مربوطه...

0

روش تایگر مدرن The Modern Tiger

روش تایگر مدرن The Modern Tiger روش تایگر مدرن The Modern Tiger Tiger Hillarp Persson فرمت: MP4 + PGN  2017 Tiger Hillarp Persson یک تدارک کامل در برابر e4 و همچنین d4 به شما آموزش...

0

اسرار اساتید بزرگ Grandmaster Secrets

اسرار اساتید بزرگ Grandmaster Secrets اسرار اساتید بزرگ – بازی های عملی Grandmaster Secrets – Practical Play with GM Lenderman فرمت: MP4 یکی از اشتباهات رایج بیش از 95 درصد باریکنان باشگاهی کار بر...