شهر دانلود

0

پاورپوینت کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach)English Phonetics and Phonology)

پاورپوینت کتاب آواشناسي انگليسي Peter Roach)English Phonetics and Phonology) پاورپوینت کتاب آواشناسي انگليسي (Peter Roach) English Phonetics and Phonology 199اسلایدبه زبان انگلیسی IntroductionThe production of speech soundslong vowels, diphthongs voicing and consonantsThe phonemeFricatives and affricates Nasals...

0

پاورپوینت آترواسکلروز پیشگیری اپیدمیولوژی

پاورپوینت آترواسکلروز پیشگیری اپیدمیولوژی 27 صفحه که شامل اناتومی عوامل تاثیرگذار مثل دیابت سیگار چاقی انواع نمودار های اماری جهت مقایسه و… می باشد. آماده شده جهت کنفرانس های بیمارستانی و کلاسی دانلود