شهر دانلود

0

OX Game

OX Game این بازی با زبان c نوشته شده و شامل موارد زیر میباشد: 1)بازی تک نفره(نفر دوم با کامپیوتر، همراه با هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم مینی ماکس) 2)بازی دو نفره 3)جدول...

دانلود حل المسائل کتاب مدارهای مجتمع دیجیتال CMOS سونگ کانگ، یوسف لبلبیچی  Sung Kang, Yusuf Leblebici 0

دانلود حل المسائل کتاب مدارهای مجتمع دیجیتال CMOS سونگ کانگ، یوسف لبلبیچی Sung Kang, Yusuf Leblebici

دانلود حل المسائل کتاب مدارهای مجتمع دیجیتال CMOS سونگ کانگ، یوسف لبلبیچی Sung Kang, Yusuf Leblebici دانلود حل المسائل کتاب مدارهای مجتمع دیجیتال CMOS سونگ کانگ، یوسف لبلبیچی  Sung Kang, Yusuf Leblebici دانلود